მისია

ვაწარმოოთ:

 

  • კომპლექსური და გამორჩეული მედიკამენტების ფართო სპექტრი;

  • პირველადი საჭიროების მედიკამენტები;

  • ფასით და ტერიტორიულად ყველასთვის ხელმისაწვდომი მედიკამენტები;

  • მედიკამენტები, რომლებიც ასახავს ჩვენი საქმის მთავარ არსს – ჰუმანურობას.