ჰუმანითი-ჯორჯიას პროექტის შექმნაში გამოცდილებასა და რესურსებთან ერთად ჩადებულია ჩვენი განვითარების ფილოსოფია.

 

ჰუმანითი-ჯორჯიას პროექტი ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობისაა და შემდეგ პრინციპებს ეფუძნება:

 

  • ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ იმ მედიკამენტებს, რომლებიც შეესაბამება ეფექტურობისა და უსაფრთხოების მსოფლიო დონის სტანდარტებს;

  • ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ფართო სპექტრის სამედიცინო გადაწყვეტილებები ფართოდ გავრცელებული დაავადებების სამკურნალოდ;

  • ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თანამედროვე სტანდარტების საგანმანათლებლო პროგრამებს სამედიცინო და ფარმაცევტული პროფესიონალებისათვის;

  • ჩვენ შევიმუშავებთ სპეციალურ პროგრამებს დაავადებების იშვიათი და ცალკეული შემთხვევების მართვის შესახებ;

  • ჩვენ ვუზრუნველყოფთ სრულ მხარდაჭერას იმ ადამიანების მიმართ, ვისთვისაც სამედიცინო მკურნალობა არ არის ხელმისაწვდომი;

  • ჩვენ მზად ვართ გამოვიყენოთ ყველა ეფექტური, ინოვაციური მიდგომა და სამეცნიერო ინიციატივა საქართველოში ჯანდაცვის დონის ასამაღლებლად, მსოფლიოს უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად.

ჰუმანითი ჯორჯიას საქმიანობამ უნდა ასახოს ქართველი ხალხის ჰუმანური, სულიერი და დადებითი მხარეები.

ჰუმანითი ჯორჯია – ზრუნავს თქვენზე!