კონტაქტიმისამართი:
ზ. ფალიაშვილის ქ. 83, 0162 თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995) 322 45 35 35
e-mail: office@humanity.ge

სამუშაო საათები: 9 AM - 6 PM