გეფიტინიბი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გეფიტინიბი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გეფიტინიბი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

გეფიტინიბი 250 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტი-ნეოპლაზური საშუალებები, პროტეინ კინაზას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: L01XE02


ფარმაკოლოგიურითვისებები

ფარმაკოკინეტიკა

გეფიტინიბი ორალური მიღების შემდეგ აბსორბირდება ნელა და ახასიათებს საშუალოდ 60% ბიოშეღწევადობა. ელიმინაცია ხდება მეტაბოლიზმის მეშვეობით (უპირველესად ჩYP3A4) და გამოიყოფა განავალში. გამოყოფის ნახევრადპერიოდი შეადგენს დაახლ. 48 სთ. გეფიტიტნიბის დღიური დოზირების ორალური მიღების შემდეგ კიბოთი დაავადებულ პაციენტებში იწვევდა ორმაგ აკუმულაციას ერეთჯერადი დოზირების მიღებასთან შედარებით. შტეადყ-შტატე- პლაზმური კონცენტრაცია მიიღწევა 10 დღეში.

აბსორბციადაგანაწილება:

გეფიტინიბი შეიწოვება ნელა, პლაზმაში პიკური კონცენტრაცია მიიღწევა 3-7 სთ-ში დოზირების მიღებიდან და საშუალო ორალური ბიოშეღწევადობა შეადგენს 60%. ბიოშეღწევადობა არ არის დამოკიდებული საკვების მიღებაზე. გეფიტინიბის სრული განაწილება ორანიზმში აღინიშნება 1400ლ ინტრავენური გამოყენების შედეგად. ინ ვიტრო კვლევების მიხედვით გეფიტინიბის პლაზმურ ცილებთან კავშირი (შრატისმიერი ალბუმინ და ალფა-1-მჟავა-გლიკოპროტეინი) შეადგენს 90% და არ არის დამოკიდებული მედიკამენტის კონცენტრაციაზე.

მეტაბოლიზმიდაელიმინაცია:

გეფიტინიბი ექვემდებარება ადამიანებში ღვიძლში მეტაბოლიზმს, უმთავრესად CYP3A4 ფერმენტის მეშვეობით. განისაზღვრა ბიოტრანსფორმაციის სამი საფეხური: N-პროპოქსიმორფოლინის ჯგუფის მეტაბოლიზმი, მეტოქსი-შემცვლელების დემეთილირება ქინაზოლინზე და ჰალოგენირირებული ფენილინის ჯგუფის ოქსიდაციური დეფტორირება. აღინიშნება ადამიანის პლაზმაში ხუთი მეტაბოლიტე. მხოლოდ O-დესმეთილის გეფიტინიბს გააჩნია გეფიტინიბის მსგავსი მოქმედება. თუმცა ამ მეტაბოლიტის მსგავსი EGFR-TK  აქტვობა გააჩნია მხოლოდ 1/14 გეფიტინიბის მოქმედებაზე უჯრედულ დონეზე ჩატარებული ტესტის მიხედვით. გეფიტინიბი პირველ რიგში გამოიყოფა ღვიძლში, საერთო პლაზმური კლეარანსი და ნახევრად გამოყოფის პერიოდი შეადგენს 595მლ/წთ და 48 სთ ინტრავენური შეყვანის შემდეგ. გამოყოფა ძირითადად ხდება განავალში (86%), თირკმელებით გამოიყოფა მედიკამენტის შეყვანილი დოზის მხოლოდ 4%.

ფარმაკოდინამიკა

მოქმედებისმექანიზმი

გეფიტინიბის სიმსივნის საწინააღმდეგო კლინიკური მოქმედების მექანიზმი ბოლომდე არ არის შესწავლილი. გეფიტინიბი ახდენს მრავალრიცხოვანი თიროზინკინაზას უჯრედშიდა ფოსფორილირების ინჰიბირებას, რომელიც ასოცირდება ტრანსმემბრანული უჯრედების ზედაპირულ რეცეპტორებთან, მათ შორის თიროზინკინაზასთან, რომელიც კავშირშია ეპიდერმალ სიმსივნის ზრდის ფატორის რეცეპტორებთან (EGFR-TK). EGFR აღინიშნება უჯრედის ზედაპირზე მრავალ ნორმალურ უჯრედში და კიბოს უჯრედებში. არ არის ჩატარებული კლინიკური კვლევები, რომლებიც ავლენენ აკორელაციას EGFR -რეცეპტორების ექსპრესიას და გეფიტინიბის მოქმედებას შორის.

გამოყენებისჩვენებები

გეფიტინიბი ნაჩვენებია მონოთერაპიისათვის პაციენტებში, რომლებიც იტარებენ ლოკალურად გავრცელებული ან ფილტვების მეტასტაზური არაწვრილუჯრედოვანი კიბოს შემდგომ მკურნალობას პლატინის და დოცეტაქსელის წარუმატებელი ქიმიოთერაპიის კურსის შემდეგ, რომლებთაც აღენიშნებათ დადებითი შედეგი და რეაქცია გეფიტინიბზე. ექიმებმა უნდა მიმართონ მკურნალობის სხვა მეთოდებს სხვა საშუალებებით, ორალური EGFR-ინჰიბიტორების ჩათვლით, რომლებთაც ახასიათებთ გადარჩენადობის დადებითი მონაცემები, თუკი ფილტვების პროგრესირებადი არაწვრილუჯრედული კიბოს მკურნალობისას იმ პაციენტებში, რომლებთაც ჩაუტარდათ ერთი ან ორი ქიმიოთერაპია და არ აღინიშნა  რეაქცია ან გამოვლინდა აუტანლობა ამ თერაპიის მიმართ. გეფიტინიბის ეფექტურობა ეფუძნება ობიექტურ პასუხის მაჩვენებლებს. შემდგომმა კვლევებმა გადარჩენადობის დროის გაზრდის მხრივ არ გამოავლინეს წარმატებული შედეგი. კერძოდ, პლაცებო-კონტროლირებად ხანგრძლივ რანდომიზირებულ კვლევებში პაციენტებში, რომლებთაც აღენშნებოდათ პროგრესირებული NSCLS, რომლის პროგრესირება აღინიშნა ქიმიოთერაპიისას ან მისი ბოლო დოზირებიდან 90 დღის განმავლობაში ან თუ აღინიშნებოდა აუტანლობა ქიმიოთერაპიის მიმართ, არ გამოვლენილა გაუმჯობესებული შედეგი სიცოცხლის გადარჩენადობის მხრივ.

ორი ფართო, კონტროლირებადი, რანდომიზებული კვლევების შედეგების მიხედვით პირველი რიგის მკურნალობისას, რომელიც ჩატარდა არა წვრილუჯრედოვანი ფილტვის კიბოს სამკურნალოდ, არ გამოვლენილა სარგებელი ორმაგ, პლატინის შემცველ ქიმიოთერაპიაზე გეფიტინიბის დამატების შედეგად.

დოზირებადაგამოყენებისწესი

გეფიტინიბის რეკომენდებული დღიური დოზირება შეადგენს 250 მგ ტაბლეტს, რომელიც მიიღება საკვებთან ერთად ან მის გარეშე. მაღალი დოზირების გამოყენებისას არ აღინიშნეა მკურნალობის პასუხის გაუმჯობესება და იზრდება ტოქსიურობა. პაციენტებმა, რომლებთაც აღენიშნებათ მკვრივი ნივთიერებების ყლაპვის პრობლემები, შეუძლიათ მიიღონ გეფიტინბის ტაბლეტები გაზავებული ნახევარი ჭიქა წყალში (არა გაზიანი). არ შეიძლება სხვა სითხეებთან ერთად მიღება. ტაბლეტი მოათავსეთ წყალში ისე, რომ არ დაამტვრიოთ ის, მოურიეთ კარგად სანამ არ გაიხსნება ტაბლეტი (დაახ. 10წთ) და დალიეთ ხსნარი დროულად. ჭიქას გამოავლეთ ნახევარი ჭიქა წყალი და ისიც დალიეთ. ხსნარის შეყვანა შესაძლებელია ასევე კუჭის ზონდის მეშვეობით.

დოზირებისშერჩევა

პაციენტებში, რომლებთაც აღენიშნებათ აუტანლობა და შედეგად ვლინდება დიარეა (ხანდახან ასოცირდება დეჰიდრატაციასთან) ან კანის მხრივ გვერდითი მოვლენები, შესაძლებელია მკურნალობა ჩატარდეს მოკლე (14 დღიანი) წყვეტილი შუალედებით, სანამ არ მიიღწევა 250 მგ დღიური დოზირება.

ფილტვების მწვავე სიმპტომების გამოვლენისას ან მდგომარეობის გართულებისას (სუნთქვის გართულება, ხველა, ცხელება) უნდა შეწყდეს გეფიტინიბით მკურნალობა და ჩატარდეს დროული გამოკვლევა და შესაბამისი მკურნალობა სიმპტომების აღმოსაფხვრელად. თუ დასტურდება ინტერსტიციური ფილტვების დაავადება გეფიტინიბი უნდა მოიხსნას და პაციენტს ჩაუტარდეს შესაბამისი მკურნალობა.

პაციენტები, რომლებთაც აღენიშნებათ თვალების მხრივ სიმპტომები, როგორიცაა ტკივილი საჭიროებენ სამედიცინო გამოკვლევას და შესაბამის მკურნალობის ჩატარებას, ასევე უნდა მოხდეს გეფიტინიბით თერაპიის შეწყვეტა და დაზიანებული წამწამების მოცილება საჭიროების მიხედვით. თვალის დაზიანების და სიმპტომების გაქრობის შემდეგ უნდა განიხილოს საკითხი 250მგ დღიური დოზირების კვლავ განახლების შესახებ.

პაციენტებში, რომლებით იღებენ CYP3A4 -ინდუქტორებს, როგორიცაა რიფამპიცინი ან ფენიტოინი, შესაძლოა საჭირო გახდეს პრეპარატის 500მგ დღიურ დოზირებამდე გაზრდა თუკი არ აღინიშნება რთული გვერდითი მოქმედებები და ამ დროს აუცილებელია კლინიკური პასუხის და გვერდითი ეფექტების მკაცრი კონტროლი. პაციენტის ასაკის, სხეულის წონის, სქესის, ეთნიკური წარმომავლობის ან თირკმლის ფუნქციის შესაბამისად არ არის საჭირო დოზირების კორექციის მოხდენა. ასევე არ არის საჭირო დოზირების კორექცია პაციენტებში, რომლებთაც აღენიშნებათ საშუალოდან რთულამდე ღვიძლის ფუნქციის  დარღვევა ღვიძლის მეტასტაზების გამო.

გვერდითიეფექტები

შესაძლოა აღინიშნოს დიარეა, კანზე გამონაყარი, აკნე, ღებინება, გულისრევა, მადის დაკარგვა, ფრჩხილების პრობლემები, თმისცვენა, პირის ღრუს ან ყელის წყლული ან სიწითლე, უჩვეულო სისუსტე. თუ აღინიშნება მსგავსი სიმპტომები ან მათი გაუარესება უნდა აცნობოთ ექიმს ან ფარმაცევტს. 

ხანგრძლივმა ღებინებამ, გულისრევამ, ფაღარათმა და მადის დაკარგვამ შესაძლოა გამოიწვიოს ორგანიზმში სითხის ძლიერი დაკარგვა (დეჰიდრატაცია) და თირკმელების პრობლემები. აცნობეთ დროულად ექიმს, თუ შენიშნავთ დეჰიდრატაციის სიმპტომებს, როგორიცაა: უჩვეულოდ მცირე შარდვა, პირის სიმშრალე/წყურვილი, გულისცემის აჩქარება, თავბრუსხვევა/გულყრა. დაუყონებლივ აცნობეთ ექიმს, თუ გამოვლინდება რთული გვერდითი ეფექტები: უჩვეულო სისხლდენა (სისხლიანი ნახველი, სისხლი შარდში), თვალის გაღიზიანება/ტკივილი, ფეხის კოჭების/ფეხების შეშუპება. გეფიტინიბმა იშვიათად შესაძლოა გამოიწვიოს (ხანდახან ლეტალური შედეგით) ფილტვების დაავადება (ფილტვების ინტერსტიციალური დაავადება - ILD). აცნობეთ დროულად ექიმს, თუ აღინიშნება სიმპტომები, როგორიცაა სუნთქვის გართულება, ხველა ან ცხელება. თუ გამოვლინდება ხანგრძლივი დიარეა ან კანზე გამონაყარი უნდა დაუკავშირდეთ ექიმს. ექიმი სავარაუდოდ შეწყვეტს გეფიტინიბის გამოყენებას (14 დღიანი შუალედით), რომლის შედეგადაც მიიღწევა გვერდითი ეფექტების რევერსია, რის შემდეგაც შესაძლებელია მკურნალობის გაგრძელება იგივე დოზირებით.

უკუჩვენებები

გეფიტინიბი უკუნაჩვენებია პაციენტებში, რომლებთაც აღენიშნებათ ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები გეფიტინიბის ან ნებისმიერი შემადგენელი ინგრედიენტის მიმართ.

წამლისურთიერთქმედება

ადამიანებში ჩატარებული ღვიძლის მიკროზომის კვლევებში გეფიტინიბმა არ გამოავლინა მაინჰიბირებელი ეფექტი CYP1A2, CYP2C9 და CYP3A4 აქტივობაზე 2-5000ნგ/მლ კონცენტრაციისას. მაღალი კონცენტრაციებით (5000ნგ/მლ) ცდებისას გეფიტინიბმა გამოავლინა CYP2C19 ინჰიბირება 24% და CYP2D6 ინჰიბირება 43%. მეტაპროლოლის ზემოქმედებით CYP2D6 სუბსტრატი გაიზარდა 30% გეფიტინიბთან კომბინირებული (500მგ დღეში 28 დღის განმავლობაში) გამოყენებისას პაციენტებში სოლიდური სიმისვნით.

რიფამპიცინი, CYP3A4-ინდუქტორი ამცირებს გეფიტიბინის AUC-ს 85% ჯანმრთელ მოხალისე მამრობითი სქესის პაციენტებში. იტრაკონაზოლის ერთდროული გამოყენება (200მგ QD 12 დღის განმავლობაში), CYP3A4 ინჰიბიტორი გეფიტინიბთან (250 მგ ერთჯერადად) ერთად ჯანმრთელ მამაკაც მოხალისეებში იწვევდა გეფიტინიბის AUC-ს გაზრდას 88%. მაღალი დოზირებით რანიტიდინის და ნატრიუმის ბიკარბონატის (კუჭის pH დონის pH5,0 ზე მაღლა შენარჩუნებისათვის) ერთდროული შეყვანისას აღინიშნა გეფიტიბინის AUC-ს შემცირება 44%. საერთაშორისო ნორმალიზირებული დამოკიდებულება (სნდ) იზრდება და/ან ვლინდება სისხლდენა ზოგიერთ პაციენტში, რომლებიც იღებდნენ ვარფარინს გეფიტინიბით თერაპიის დროს. პაციენტებში, რომლებიც იღებენ ვარფარინს საჭიროა პროთრომბინის დროის ან სნდ-ს სისტემატიური კონტროლი.

სპეციალურიგაფრთხილებები

პულონალურიინტოქსიკაცია: პაციენტებში ხშირად ვლინდება მწვავე ქოშინი, რომელიც ზოგჯერ ასოცირდება ხველასთან ან დაბალ სიცხესთან, ხშირად ხდება მდგომარეობის დამძიმება მოკლე დროში და საჭიროებს პაციენტის ჰოსპოტალიზაციას. მწვავე პულმონალური სიმპტომების საწყის ეტაპზე ან მდგომარეობის გართულებისას (ქოშინი, ხველა, ცხელება) უნდა შეწყდეს გეფიტინიბით თერაპია და მოხდეს სიმპტომების გამოკვლევა. თუ დადასტურდება ფილტვების ინტერსტიციული დაავადება უნდა შეწყდეს გეფიტინიბის გამოყენება და ჩატარდეს შესაბამისი მკურნალობა.

ჰეპატოტოქსიურობა:არ არინიშნება ღვიძლის ტრანსამინაზების სიმპტომური გაზრდა გეფიტინიბით მკურნალობის დროს პაციენტებში; მაგრამ მიუხედავად ამისა აუცილებელია ღვიძლის ფუნქციის პერიოდული კონტროლი (ტრანსამინაზების, ბილირუბინის და ტუტე ფოსფატაზას). თუ გამოვლინდება რთული ცვლილებები უნდა შეწყდეს გეფიტინიბის გამოყენება.

პაციენტებიღვიძლისუკმარისობით: ინ ვივო და ინ ვიტრო კვლვების საფუძველზე ვლინდება, რომ გეფიტინიბი უმთავრესად გამოიყოფა ღვიძლით. ამიტომ გეფიტინიბის ეფექტურობა შესაძლოა გაიზარდოს პაციენტებში, რომლებთაც აღენიშნებათ ღვიძლის ფუნქციის დარღვევა. პაციენტებში ღვიძლის მეტასტაზებით და საშუალოდან რთულამდე ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით გეფიტინიბის ფარმაკოკინეზური მაჩვენებლები იგივე იყო, რაც პაციენტებში ღვიძლის დარღვევების გარეშე. გეფიტინიბის ფარმაკოკინეტიკაზე არასიმსივნური ღვიძლის დარღვევების ზეგავლენა არ არის შესწავლილი.

კარცინოგენეზი, მუტაგენეზიდაფერტილობისდარღვევა: გეფიტინიბი შემოწმებული იქნა გენოტოქსიურობაზე მთელ რიგ ინ ვიტრო კვლევებში (ბაქტერიული მუტაცია, თაგვებში ლიმფომა და ადამინური ლიმფოციტები) და ვირთხებში მიკრობირთვული ინ ვივო კვლევებში. ამ ანალიზების პირობებში გეფიტინიბი არ იწვევდა გენეტიკურ დაზიანებებს.

კარცინოგენული კვლევები გეფიტინიბთან ერთად არ ჩატარებულა.

ორსულობა: გეფიტინიბმა შესაძლოა გამოიწვიოს ნაყოფის დაზიანება ორსულობის დროს გამოყენებისას. არ არსებობს საკმარისი მონაცემები ორსულ ქალებში გეფიტინიბის გამოყენების შესახებ. თუ გეფიტინიბის გამოყენება საჭიროა ორსულობისას ან ორსულობა გამოვლინდება მკურნალობის პერიოდში უნდა განიხილოს საკითხი ნაყოფის მოსალოდნელი დაზიანების და ორსულობის შეწყვეტის რისკის მხრივ. ლაქტაციის პერიოდი: არ არის ცნობილი გადადის თუ არა გეფიტინიბი დედის რძეში. რადგან მრავალი მედიკამენტი გამოიყოფა დედის რძეში, ამიტომ არასასურველი რეაქციების თავიდან აცილების მიზნით გეფიტინიბის თერაპიისას უნდა შეწყდეს ლაქტაცია.

გამოყენებაპედიატრიაში: გეფიტინიბი არ არის განკუთვნილი პედიატრიული პაციენტებისათვის, რადგან არ არის დადასტურებული მისი გამოყენების უსაფრთხოება და ეფექტურობა. კლინიკური ცდებისას გეფიტინიბის მონო ან სხივურ თერაპიასთან ერთად გამოყენებისას პედიატრიულ პაციენტებში ცენტრალური ნერვული სისტემის საწყისი სიმსივნისას (ცნს) აღინიშნა ცნს-ს სისხლდენა და სიკვდილიანობა. არ არსებობს საკმარისი მონაცემები პედიატრიულ პაციენტებში მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დასადასტურებლად. არ არსებობს ცნობები მოზრდილ პაციენტებში ტვინში სისხლჩაქცევის გაზრდილი რისკის შესახებ, რომლებიც გეფიტინიბს იღებენ NSCLC- სამკურნალოდ.

ხანდაზმულიპაციენტები: პაციენტების საერთო რიცხვი, რომლებიც მონაწილეობდნენ მეორე და მესამე რიგის კვლევებში გეფიტინიბის მკურნალობისას NSCLC დროს, 65 % იყო 64 წლის ან ნაკლები ასაკის, 30,5% იყო 65-დან 74 წლის და 5% იყო 75 წლის ან უფროსი ასაკის. არ აღინიშნა სხვაობა ახალგაზრდებსა და ხანდაზმულებს შორის უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის მხრივ.

პაციენტები თირკმელების რთული უკმარისობით: თირკმლის რთული უკმარისობის ზეგავლენა გეფიტინიბის ფარმაკოკინეტიკაზე არ არის ცნობილი. პაციენტებში თირკმლის რთული უკმარისობით გეფიტინიბი გამოიყენება სიფრთხილით.

ჭარბიდოზირება

გეფიტინიბის 500მგ-მდე გამოყენებისას მწვავე ტოქსიურობის მაჩვენებელი კლინიკური ცდებისას ნაკლები იყო. არაკლინიკურ კვლევებში ცალკეული დოზის 12.000მგ/rrf გამოყენებისას (დაახლოებით 80-ჯერ მეტი რეკომენდებულ დოზაზე მგ-rrf ბაზაზე) გამოვლინდა ლეტალური შედეგი ვირთხებში. დოზირების ნახევარი არ იწვევდა სიკვდილიანობას თაგვებში.

არ არსებობს სპეციფიური მკურნალობა გეფიტინიბით ზედოზირებისას და არ არის დადგენილი მოსალოდნელი სიმპტომები ზედოზირებისას. თუმცა 1 ფაზის კლინიკურ კვლევებში პაციენტების შეზღუდული რაოდენობა იღებდა დღიურ დოზირებას 1000მგ ოდენობით. აღინიშნა გვერდითი ეფექტების გახშირება და გართულება, უპირველესად ფაღარათი და კანზე გამონაარი. გვერდითი ეფექტების გამოვლენისას უნდა ჩატარდეს სიმპტომური მკურნალობა; განსაკუთრებით საყურადღებოა დიარეა.

წამლისფორმადაშეფუთვისშემადგენლობა

თეთრი HDPE ფლაკონი ხუფით შეიცავს 30 ტაბლეტს და მოთავსებულია მუყაოს კოლოფში გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად.

შენახვისპირობები

ინახება არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე. სინათლისა და ნესტისაგან დაცულ და ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

ვარგისობისვადა

2 წელი.

იხილეთ წარმოების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა შეფუთვაზე. არ გამოიყენოთ პრეპარატი ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ. ვარგისობის ვადა ვრცელდება აღნიშნული თვის ბოლო დღემდე.

აფთიაქშიგაცემისწესი

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II, გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით.

მწარმოებელი

BDR PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PVT. LTD

ინდოეთი

სავაჭროლიცენზიისმფლობელი:

სს „ჰუმანითი ჯორჯია“, საქართველო