ოფთაფლოქსინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთაფლოქსინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ლევოფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა        

ყოველი მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ლევოფლოქსაცინის ჰემიჰიდრატს ექვივალენტურს 5მგ ლევოფლოქსაცინისა.

არააქტიური ნივთიერებები:

ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, დინატრიუმის ედეტატი, ნატრიუმის ქლორიდი, გლიცერინი, ქლორწყალბადმჟავა, საინექციო წყალი

ფარმაცევტული ჯგუფი:    ოფთალმოლოგიური საშალებები, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი: S01AE05


ფარმაკოლოგიური თვისებები

ფარმაკოდინამიკურითვისებები

ლევოფლოქსაცინი წარმოადგენს რაცემული ნივითიერების ოფლოქსაცინის  L-იზომერს.  ოფლოქსაცინის ანტიბაქტერიული აქტივობა ძირითადად განპიროებულია  L-იზომერით.

მოქმედების მექანიზმი

როგორც ფტოროქინოლონების ანტიბაქტერიული ჯგუფის ანტიბაქტერიული საშუალება, ლევოფლოქსაცინი მოქმედებს ბაქტერიული ტიპის II ტოპოიზომერაზაზე—დნმ ჰირაზასა და  ტოპოიზომერაზა IV კომპლექსზე. დნმ ჰირაზა უმეტესწილად მოქმედებს გრამ უარყოფით ბაქტერიებზე, ხოლო ტოპოიზომერაზა  IV გრამ დადებით ბაქტერიებზე.

რეზისტანტობის მექანიზმი

ლევოფლოქსაცინისადმი ბაქტერიების რეზისტანტობა შესაძლოა განვითარდეს პირველ რიგში შემდეგი ორი მექანიზმით: პრეპარატის ინტრაბაქტერიული კონცენტრაციის დაქვეითებით ან სამიზნე ენზიმების ცვლილებით. სამიზნე ფერმენტების ცვლილება განპირობებულია ქროოსომული გენების მუტაციებით, რომელიც აკოდირებს დნმ ჰირაზას (ჰირA და ჰირB) და ტოპოიზომერაზა IV (parC და parE; grlA და grlB Staphylococcus aureus-ის შემთხვევაში). სამკურნალო პრეპარატის ინტრაბაქტერიული კონცენტრაციის დაქვეითებით განპირობებული რეზისტანტობა ვლინდება ან გარე მემბრანის (OmpF) პორინების გამო, რომელიც ხელს უშლის ფთორქინოლონის გრამდადებით ბაქტერიებში შეღწევას, ან ეფლუქსური ტუმბოების გამო. რეფლუქსით გამოწვეული რეზისტანტობა აღწერილი იყო  პნევმოკოკებისთვის (PmrA), სტაფილოკოკისთვის (NorA), ანაერობული და გრამ-უარყოფითი ბაქტერიებისთვის. გარდა ამისა, Klebsiella პნევმონიისა და E. coli-ისთვის დამახასიათებელი რეზისტანტობა ქინოლონებისადმი განპირობებული იყო პლაზმიდებით. 

ჯვარედინი რეზისტანტობა

ფტორქინოლონებს შორის შესაძლოა გამოვლინდეს ჯვარედინი რეზისტანტობა. შესაძლოა ერთეული მუტაციები არ განაპირობებს კლინიკურ რეზისტანტობას, მაგრამ როგორც წსი მრავლობითი მუტაციები იწვევს კლინიკურ რეზისტანტობას ფტორქინოლონის კლასის ყველა სამკურნალო საშუალებისადმი. გარე მემბრანის პორინებისა და რეფლუქსის სისტემის ცვლილებას შესაძლოა ახასიათებდეს საერთო სუბსტრატული სპეციფიურობა ანტიბაქტერიული საშუალებების რამდენიმე კლასის მიმართ და განაპირობებდეს პოლირეზისტანტობას. 

კრიტიკული მნიშვნელობა

კრიტიკული მნიშვნელობა მინიმალური ინფიბიტორული კონცენტრაციის (მიკ), რომელიც გამოყოფს  მგროძნობიარე მიკროორგანიზმებს საშუალო რეზისტანტობის მქონე მიკროორგანიზმებიდან და ინტერმედიალური მიკროორგანიზმებიდან რეზისტანტულ მიკროორგანიზმებს EUCAST-ის (ანტიბიოტიკების მგრძნობელობის განსაზღვრის ევროპული კომიტეტი) მიხედვით წარმოდგენილია ქვემოთ:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G:

მგრძნობიარე ≤ 1მგ/ლ, რეზისტანტული > 2მგ/ლ

Streptococcus pneumoniae: მგრძნობიარე ≤ 2მგ/ლ, რეზისტანტული > 2მგ/ლ

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: მგრძნობიარე ≤ 1მგ/ლ, რეზისტანტული > 1მგ/ლ

სხვა პათოგენური მიკროორგანიზმები: მგრძნობიარე ≤ 1მგ/ლ, რეზისტანტული > 2მგ/ლ

ანტიმიკრობული სპექტრი

მიკროორგანიზმების ცალკეული შტამებისადმი რეზისტანტობა შესაძლოა ვარირებდეს გეოგრაფიული რეგიონებისა და დროის მიხედვით. სასურველია არსებობდეს მონაცემები კონკრეტულ რეგიონში რეზისტანტობის შესახებ, განსაკუთრებით მძიმე ინფექციების მკურნალობის დროს.  ამიტომ, ლევოფლოქსაცინის მიმართ მიკროორგანიზმების სავარაუდო მგრძნობელობის შესახებ აქ წარმოდგენილი მონაცემები ზოგადი სარეკომენდაციო ხასიათისაა.   აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია რჩევისთვის მიმართოთ ექსპერტს, როდესაც ადგილობრივი რეზისტანტობიდან გამომდინარე შესაძლოა კითხვის ქვეშ დადგეს სამკურნალო საშუალების ეფექტურობა, სულ მცირე ინფექციის ზოგიერთი ტიპის შემთხვევაში მაინც. ცხრილში წარმოდგენილია მხოლოდ ის ბაქტერიები, რომლებიც ხშირად არის თვალის ისეთი ინფექციების გამომწვევი, როგორიცაა: 

ანტიმიკრობული სპექტრი – მგრძნობელობის კატეგორია და რეზისტანტობის დახასიათება EUCAST-ის მიხედვით

 

კატეგორია I: ჩვეულებრივ მგრძნობიარე სახეობები

აერობული გრამდადებითი მიკროორგანიზმები

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans streptococci

აერობული გრამუარყოფითი მიკროორგანიზმები

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(გამოყოფილი გარემოდან)

სხვა მიკროორგანიზმები

Chlamydia trachomatis

(პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც დაავადებული არიან ქლამიდიით გამოწვეული კონიუნქტივიტით, საჭიროებს სისტემურ კომბინირებულ ანტიმიკრობულ თერაპიას)

კატეგორია II: სახეობები, რომელთათვისაც შესაძლოა პრობლემა იყოს შეძენილი რეზისტანტობა

აერობული გრამდადებითი მიკროორგანიზმები

Staphylococcus aureus (MRSA)**

 

Staphylococcus epidermidis

 

Aerobic Gram-negative micro-organisms

Pseudomonas aeruginosa

(გამოყოფილი ჰოსპიტალიზებული ავადმყოფებიდან)

* MSSA = Staphylococcus aureus-ის მეტიცილინისადმი მგრძნობიარე შტამები

**MRSA = Staphylococcus aureus-ის მეტიცილინისადმი რეზისტანტული შტამები

ცხრილში წარმოდგენილი რეზისტანტობის მონაცემები დაფუძნებულია მრავალცენტრული კვლევების შედეგებზე (ოფთალმოლოგიური კვლევები) ბაქტერიული სახეობებისადმი, რომლებიც გამოყოფილია ოფთალმოლოგიური ინფექციების მქონე პაციენტებისაგან გერმანიაში, 2004 წლის ივნისიდან ნოემბრამდე. მიკრორგანიზმები კლასიფიცირებული იყო, როგორც ლევოფლოქსაცინისადმი მგრძნობიარე ინ ვიტრო და პლაზმური კონცენტრაციის მიხედვით, რაც მიღწეული იქნა სიტემატური მკურნალობის შემდეგ. ადგილობრივი გამოყენების შემდეგ მიიღწევა უფრო დიდი კონცენტრაცია პლაზმასთან შედარებით. თუმცა უცნობია თუ როგორ შეუძლია ადგილობრივად გამოყენებული სამკურნალო საშუალების კინეტიკას ლევოფლოქსაცინის ანტიბაქტერიული მოქმედების ცვლილების გამოწვევა.  

პედიატრიული პოპულაცია

მოზრდილებში  სამკურნალო საშუალების ფარმაკოდინამიკური თვისებები 1 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებში დაფიქსირებული მონაცემების ანალოგიურია.

ფარმაკოკინეტიკური თვისებები

ოფთალმოლოგიური გამოყენების შემდეგ ლევოფლოქსაცინი კარგად ინახება თვალის ლორწოვან გარსში.

ჯანმრთელი მოხალისეების მონაწილეობით ჩატარებულ კვლევებში ლევოფლოქსაცინის საშუალო კონცენტრაცია ლორწოვან გარსში ადგილობრივი გამოყენებიდან 4-6 საათის შემდეგა შეადგენდა  17.0 და 6.6 მკგ/მლ-ს. ხუთიდან ექვს სუბიექტში 4 საათის შემდეგ კონცენტრაცია შეადგენდა 2 მკგ/მლ-ს. ექვსიდან ოთხ სუბიექტში აღნიშნული კონცენტრაცია შენარჩუნებული იყო გამოყენებიდან 6 საათის შემდეგ.  

ლევოფლოქსაცინის კონცენტრაციის შეფასება პლაზმაში განხორციელდა 15 ჯანმრთელ მოზრდილ მოხალისეში ოფთალმოლოგიური ხსნარით  ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთებით  15 დღიანი მკურნალობის დროს. ლევოფლოქსაცინის საშუალო კონცენტრაცია გამოყენებიდან ერთი საათის შემდეგ მერყეობდა  0.86 ნგ/მლ-დან პირველ დღეს 2.05 ნგ/მლ-მდე მე-15 დღეს. ლევოფლოქსაცინის ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია 2.25 ნგ/მლ აღინიშნა მე-4 დღეს, პრეპარატის ორი დღიანი გამოყენების შედეგად შემდეგი სქემით-გამოყენება ყოველ ორ საატში ერთხელ ანუ დღეში რვა დოზა.  ლევოფლოქსაცინის მაქსიმალური კონცენტრაცია გაიზარდა  0.94 ნგ/მლ-დან პირველ დღეს 2.15 ნგ/მლ-მდე მე-15 დღეს, რაც ლევოფლოქსაცინის სტანდარტული პერორალური დოზების გამოყენებასთან შედარებით 1000-ჯერ უფრო მაღალი იყო.  

თუმცა, დაავადებულ თვალში გამოყენებისას ლევოფლოქსაცინის კონცენტრაციის მაჩვენებელი პლაზმაში უცნობია.

პრეკლინიკური უსაფრთხოების მონაცემები

პრეკლინიკური ეფექტები გამოვლინდა მხოლოდ ლევოფლოქსაცინის  თვალის წვეთების 5 მგ/მლ ჩაწვეთებისას, თუმცა ნაკლები დამოკიდებულება გამოვლინდა კლინიკურ გამოყენებასთან.

ცხოველებში ჩატარებულ კვლევებში დნმ-ჰირაზას ინჰბიტორების მიერ გამოწვეული იქნა საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ზრდის დარღვევები.

სხვა ფტორქინოლონების მსგავსად, მაღალი ორალური დოზების გამოყენებისას ძაღლებსა და ვირთხებში, ლევოფლოქსაცინის ეფექტები დაფიქსირდა  ხრტილოვან სისტემაზე (წყლულები და ღრმულები).

კატარაქტოგენური ეფექტების გამორიცხვა შეუძლებელია არასაკმარისი სპეციალური კვლევების გამო. 

არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ცხოველებში მხედველობასთან დაკავშირებული დარღვევების დანამდვილებით გამორიცხვა შეუძლებელია.

თერაპიული ჩვენებები

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები ნაჩვენებია თვალის ზედაპირული ბაქტერიული ინფექციების ადგილობრივი მკურნალობისთვის  ერთი წლის და უფროსი ასაკის პაციენტებში, რომელიც გამოწვეულია ლევოფლოქსაცინისადმი  მგრძნობიარე მიკროორგანიზმებით.

აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ოფიციალური სახელმძღვანელო ანტიბაქტერიული საშუალებების გამოყენების შესახებ. 

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები  ნაჩვენებია მოზრდილებში, 1-12 წლამდე ბავშვებსა და  12-18 წლის მოზარდებში.

დოზირება და გამოყენების მეთოდები

დოზირება

პაციენტების ყველა კატეგორიის შემთხვევაში პირველ ორ დღეს აწვეთებენ 1-2 წვეთ ხსნარს დაზიანებულ თვალში 2 საათში ერთხელ, მაგრამ არა უმეტეს 8-ჯერ დღეში, ხოლო მე-3-5 დღეს არაუმეტეს 4- ჯერ დღეში.

ადგილობრივი გამოყენების რამდენიმე ოფთალმოლოგიური პრეპარატის გამოყენებისას, აუცილებელია ჩაწვეთებას შორის 15 წუთიანი ინტერვალის დაცვა.

ხსნარისა და წვეთოვანის წვერის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით არ უნდა შეეხოთ ქუთუთოებსა და მიმდებარე ზონებს ან სხვა ზედაპირს.  

მკურნალობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დაავადების სიმძიმეზე და ინფექციის კლინიკურ და ბაქტერიოლოგიურ განვითარებაზე. მკურნალობის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 დღეს.

რქოვანას წყლულისა და გონოკოკური ოფთალმიის მკურნალობის უსაფრთხოება და ეფექტურობა დადგენილი არ არის.

უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესახებ არსებული მონაცემების სიმცირის გამო ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები  -ის გამოყენება 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში რეკომენდირებული არ არის.  

გამოყენება ხანდაზმულებში

არ არსებობს დოზის რეგულირების აუცილებლობა.

პედიატრიული პოპულაცია

1 წლისა და უფროსი ასაკის ბავშვებში იყენებენ იგივე დოზას, რასაც მოზრდილებში.

დადგენილია ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთების უსაფრთხოება და ეფექტურობა ერთ წელზე უფროსი ასაკის  ბავშვებში.

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთების  უსაფრთხოება და ეფექტურობა 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის.

გამოყენების მეთოდი

ოფთალმოლოგიური გამოყენებისთვის.

უკუჩვენებები

მომატებული მგრძნობელობა ლევოფლოქსაცინის, სხვა ქინოლონების ან ნებისმიერი დამხმარე ნივთიერების მიმართ, რომელიც წარმდგენილია 6.1 პუნქტში, მაგ: ბენზალკონიუმის ქლორიდი.

გამოყენებასთან დაკავშირებული განსაკუთრებული მითითებები

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთების გამოყენება არ შეიძლება სუბკონიუნკტიურად, მოერიდეთ თვალის წინა კამერაში პირდაპირ ჩაწვეთებას.  

სისტემურად გამოყენებული ფტორქინოლონები დაკავშირებული იყო მომატებული მგრძნობელობის რეაქციებთან ერთი დოზის შემდეგაც კი. ლევოფლოქსაცინით მკურნალობის პერიოდში ალერგიული რეაქციების გამოვლენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მკურნალობა.  

როგორც სხვა ანტიბიოტიკებით მკურნალობისას, ლევოფლოქსაცინის ხანგრძლივად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი მოქმედებისადმი მდგრადი ორგანიზმების ზრდა, სოკოების ჩათვლით. თუკი აღინიშნება ინფექციის გაუარესება ან არ აღინიშნება კლინიკური გაუმჯობესება შესაბამის ვადებში, მკურნალობა წყდება და გამოიყენება ალტერნატიული თერაპია. იმ შემთხვევაში თუკი აუცილებელია ექიმის ნებართვა, პაციენტი გამოკვლეული უნდა იქნეს ბიომიკროსკოპს საშუალებით ნაპრალიანი ლამპით ან ფლუორესცენტული შეღებვის საშუალებით.

ექსტრაოკულარული ბაქტერიული ინფექციების სიმპტომების არსებობისას არ შეიძლება კონტაქტური ლინზების ტარება.

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთები  შეიცავს  ბენზალკონიუმის ქლორიდს, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის გაღიზიანება.

პედიატრიული პოპულაცია

განსაკუთრებული მითითებები ანალოგიური მოზარდებისა და ერთ წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის. 

სხვა პრეპარატებთან უთიერთქმედება და სხვა სახის ურთიერთქმედებანი

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთებისა და სხვა სამკურნალო საშუალებების ურთიერთქმედების შესახებ სპეციფიკური კვლევები არ ჩატარებულა. ვინაიდან ლევოფლოქსაცინის პლაზმური კონცენტრაციები ოფთალმოლოგიური გამოყენების შემდეგ 1000-ჯერ მცირეა ვიდრე პერორალური მიღებისას, სისტემური გამოყენებისთვის აღნიშნული ურთიერთქმედება არ არის კლინიკურად მნიშვნელოვანი  ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთების გამოყენებისას.

ნაყოფიერება, ორსულობა და ლაქტაცია

ორსულობა

ორსულ ქალებში ლევოფლოქსაცინის გამოყენების შესახებ საკმარისი მონაცემები არ არსებობს.  ცხოველებში ჩატარებულ კვლევებში პირდაპირი ან ირიბი მითითება რეპროდუქციული ტოქსიკურობის შესახებ (იხილეთ პუნქტი 5.3). ადამიანის მიმართ არსებული პოტენციური რისკი უცნობია. ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთების გამოყენება ორსულობისას შესაძლებელია, როდესაც დედისთვის მოსალოდნელი პოტენციური სარგებელი აჭარბებს ნაყოფისთვის მოსალოდნელ პოტენციურ რისკს.

ლაქტაცია

ლევოფლოქსაცინი გამოიყოფა დედის რძეში. თუმცა  ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები-ის ტერაპიული დოზების გამოყენებისას ბავშვებში გვერდითი რეაქციების გამოვლენა მოსალოდნელი არ არის.  ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები 5 მგ/მლ თვალის წვეთების გამოყენება ლაქტაციის დროს  შესაძლებელია, როდესაც დედისთვის მოსალოდნელი პოტენციური სარგებელი აჭარბებს ბავშვისთვის მოსალოდნელ პოტენციურ რისკს.

ნაყოფიერება

ვირთხებში ადამიანისთვის განკუთვნილ მაქსიმალურ დოზაზე მეტის ოფთალმოლოგიური გზით გამოყენებისას ლევოფლოქსაცინის გავლენა ნაყოფიერებაზე არ დაფიქსირებულა  (იხილეთ პუნქტი 5.3).

ზეგავლენა სატრანსპორტო საშუალებების მართვის და მექანიზმების გამოყენების უნარზე

ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთები გააჩნია მსუბუქი გავლენა სატრანსპორტო საშუალებების მართვაზე.

მხედველობის მსუბუქი, დროებითი დარღვევების შემთხვევაში, აღნიშნული სიმპტომების გაქრობამდე პაციენტი უნდა მოერიდოს სატრანსპორტო საშუალებების მართვასა და სხვა მექანიზმების გამოყენებას. 

გვერდითიმოვლენები

პაციენტთა დაახლოებით 10%-ს შესაძლოა განუვიტარდეს გვერდითი მოვლენები. როგორც წესი, გვერდითი მოვლენები კლასიფიცირებულია როგორც მსუბუქი ან ზომიერი, გააჩნია გარდამავალი ხასიათი და ჩვეულებრივ ვლინდება თვალის დონეზე. ვინაიდან სამკურნალო საშუალება შეიცავს ბენზალკონიუმის ქლორიდს, მოქმედმა ნივთიერებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონტაქტური ეკზემა და/ან გაღიზიანება.

კლინიკური კვლევებისას და პრეპარატის რეალიზაციის შემდგომ დაფიქსირდა შემდეგი გვერდითი მოვლენები, რომლებიც სავარაუდოდ ასცირდება  ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთების გამოყენებასთან:

იმუნური სისტემის დარღვევები

იშვიათი (>1/10,000, <1/1,000): ექსტრაოკულარული ალრგიული რეაქციები, გამონაყარის ჩათვლით

ძალიან იშვიათი (< 1/10,000), უცნობი ეტიოლოგიის (შეუძლებელია შეფასება არსებული მონაცემების მიხედვით): ანაფილაქსია

ნერვული სისტემის დარღვევები

ნაკლებად ხშირი (>1/1,000, <1/100): თავის ტკივილი

დარღვევები თვალის მხრივ

ხშირი (>1/100, <1/10):

თვალის წვა, მხედველობის დაქვეითება და ლორწოს გამოჩენა.

ნაკლებად ხშირი (>1/1,000, <1/100):

ქუთუთოების შეწებება, ხემოზი, პაპილარული კონიუნქტივალური რეაქცია, ქუთუთოების შეშუპება, უსიამოვნო შეგრძნება თვალებში, თვალის ქავილი, თვალის ტკივილი,  კონიუნქტივიტი, კონიუნქტივზე ფოლიკულების გამოვლენა, მშრალი თვალის სინდრომი, ქუთოთოების ერითემ და სინათლის შიში.

კლინიკური კვლევების დროს რქოვანას პრეციპიტატი არ დაფიქსირებულა.

რესპირატორული, მკერდისა და შუასაყარის დარღვევები

ნაკლებად ხშირი (>1/1,000, <1/100): რინიტი

ძალიან იშვიათი (< 1/10,000), უცნობი ეტიოლოგიის (შეუძლებელია შეფასება არსებული მონაცემების მიხედვით): ხორხის შეშუპება

პედიატრიულიპოპულაცია

ბავშვებში დაფიქსირებული გვერდითი მოვლენების სიხშირე, სახეობა და სიმწვავე მოზრდილებში დაფიქსირებული მონაცემების ანალოგიურია.

ჭარბი დოზირება

ფლაკონში არსებული ლევოფლოქსაცინის თვალის წვეთების შემცველობა მეტისმეტად ცოტაა იმისთვის, რომ გამოიწვიოს ტოქსიკური მოვლენები შემთხვევითი ორალური მიღების დროს. საჭიროების შემთხვევაში, პაციენტზე შესაძლებელია განხორციელდეს კლინიკური ზედამხედველობა და შესაბამისი ზომების მიღება. ლევოფლოქსაცინის 5 მგ/მლ თვალის წვეთებით ადგილობრივი ჭარბი დოზირების შემთხვევაში თვალები უნდა დაიბანოთ სუფთა (ონკანის) ოტახის ტემპერატურის წყლით.

პედიატრიულიპოპულაცია

 ჭარბი დოზირების შემთხვევაში მოზრდილებსა და ერთ წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში მიღებული უნდა იქნეს ანალოგიური ზომები..

შეფუთვა:

5მლ ხსნარი ფლაკონში, 1 ფლაკონი გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე ორიგინალურ შეფუთვაში სინათლისაგან დაცულ და ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისობის ვადა:

18 თვე

ფლაკონის გახსნის შემდეგ პრეპარატი ვარგისია ერთი თვის განმავლობაში.

გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III - გამოიყენება ექიმის დანიშნულების გარეშე

მწარმოებელი:

Ahlcon Parenterals (India) Ltd, ინდოეთი

სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი

სს ჰუმანითი ჯორჯია, საქართველო