ამლოპრილი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამლოპრილი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამლოდიპინი/ლიზინოპრილი

წამლის ფორმა

ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს:

ამლოდიპინის ბესილატს, 5 მგ ამლოდიპინის ექვივალენტური რაოდენობით

ლიზინოპრილის დიჰიდრატს, 5 მგ ლიზინოპრილის ექვივალენტური რაოდენობით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინურ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები და კალციუმის არხის ბლოკატორები

ათქ კოდი: C09BB03


ფარმაკოლოგიური თვისებები

ამლოდიპინი

ფარმაკოდინამიკური თვისებები

ამლოდიპინი არის დიჰიდროპირიდინის ჯგუფის კალციუმის იონის ინფლუქსის ინჰიბიტორი (არხების ნელი ბლოკატორი ან კალციუმის იონის ანტაგონისტი) და აინჰიბირებს კალციუმის იონების ტრანსმემბრანულ ინფლუქსს  გულის და სისხლძარღვების გლუვ კუნთებში.

ანტიჰიპერტენზიული მოქმედების მექანიზმი განპირობებულია პირდაპირი რელაქსანტური ეფექტით სისხლძარღვების გლუვ კუნთებზე. ძირითადი მექანიზმი, რის მეშვეობითაც ამლოდიპინი ხსნის სტენოკარდიას, სრულიად არ არის განსაზღვრული, მაგრამ ამლოდიპინი ამცირებს საერთო იშემიურ დატვირთვას შემდეგი ორი მექანიზმით:

1) ამლოდიპინი აფართოებს პერიფერიულ არტერიოლებს და ამგვარად ამცირებს საერთო პერიფერულ რეზისტენტობას (პოსტდატვირთვა), რის წინააღმდეგაც გულს უწევს ზედმეტი დატვირთვა. ვინაიდან გულის რიტმი რჩება სტაბილური, გულის მსგავსი განტვირთვა ამცირებს მიოკარდიუმის ენერგიის მოხმარებას და ჟანგბადის საჭიროებას.

2) ამლოდიპინის მოქმედების მექანიზმი ასევე მოიცავს ძირითდი კორონარული არტერიების და კორონარული არტერიოლების გაფართოებას ნორმალურ და იშემიურ რეგიონებში. მსგავსი გაფართოება ზრდის მიოკარდიუმის მიერ ჟანგბადის მიღებას პაციენტებში კორონარული არტერიების სპაზმის დროს (პრინცმეტალის ან ვარიანტის სტენოკარდია).

ფარმაკოკინეტიკური თვისებები

აბსორბცია, დისტრიბუცია, პლაზმურ ცილებთან კავშირი: თერაპიული დოზების პერორალური მიღების შემდეგ ამლოდიპინი კარგად შეიწოვება  სისხლში პიკური დონეებით დოზირებიდან 6-12 საათში. აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა შეინიშნებდა 64 და 80%. დისტრიბუციის მოცულობა დაახლოებით 21 ლ/კგ. ინ ვიტრო კვლევები მიუთითებენ რომ მოცირკულირე ამლოდიპინის დაახლოებით 97.5% უკავშირდება პლაზმურ ცილებს.

ამლოდიპინის ბიოშეღწევადობაზე არ მოქმედებს საკვების მიღება.

ბიოტრანსორმაცია/ელიმინაცია

ტერმინალური პლაზმური ელიმინაციის ნახევარგამოყოფის პერიოდია დაახლოებით 35-50 სთ და ნარჩუნდება დღეში ერთჯერადი დოზირებისას. ამლიოდიპინი ჭარბად მეტაბოლიზდება ღვიძლის მიერ არააქტიურ მეტაბოლიტებად 10% ძირითადი შენაერთის და 60% მეტაბოლიტების სახით შარდში გამოყოფით.

ღვიძლის ფუნქციის დარღევა

არსებობს ძალიან შეზღუდული კლინიკური მონაცემები ამლოდიპინის მიღებასთან დაკავშირებით პაციენტებში ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით. პაციენტებს ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით აქვთ ამლოდიპინის შესუსტებული კლირენსი,  რაც იწვევს ნახევარგამოყოფის პერიოდის გახანგრძლივებას და AUC -ის გაზრდას დაახლოებით 40-60%

ხანდაზმულები

ამლოდიპინის პიკური პლაზმური კონცენტრაციების მისაღწევი დრო ხანდაზმულებსა და ახალგაზრდებში მსგავსია. ამლოდიპინის კლირენსი მცირდება AUC-ის და ელიმინაციის ნახევარგამოყოფის პერიოდის გაზრდით ხანდაზმულებში. AUC და ელიმინაციის ნახევარგამოყოფის პერიოდი პაციენტებში გულის შეგუბებითი უკმარისობით მოსალოდნელი იყო მოცემულ პაციენტთა ჯგუფში.

ლიზინოპრილი

ფარმაკოდინამიკური თვისებები

ლიზინოპრილი არის პეპტიდილ დიპეპტიდაზას ინჰიბიტორი. იგი აინჰიბირებს ანგიოტენზინ გარდამქმნელ ფერმენტს (აგფ), რაც ახდენს ანგიოტენზინ I გარდაქმნის კატალიზს ვაზოკონსტრიქტორულ პეპტიდად, ანგიოტენზინ II-ად. ანგიოტენზინ II ასევე ასტიმულირებს ალდოსტერონის სეკრეციას თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქით. აგფ ინჰიბირება იწვევს ანგიოტენზინ II კონცენტრაციების და ვაზოპრესორული მოქმედების შემცირებას და ალდოსტერონის სეკრეციის შემცირებას. უკანასკნელის შემცირებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს შრატისმიერი კალიუმის კონცენტრაციის მომატება.

მექანიზმი, რისი მეშვეობითაც ლიზინოპრილი ამცირებს არტერიულ წნევას მიჩნეულია, რომ არის რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის სისტემის პირველადი დათრგუნვა. ლიზინოპრილი ანტიჰიპერტენზიულია პაციენტებში, რომელთაც აქვთ დაბალი რენინის ჰიპერტენზია. აგფ მსგავსს კინაზა II-ს, ფერმენტს, რომელიც ახდენს ბრადიკინინის დეგრადაციას. ბრადიკინინის მომატებული დონეების მონაწილეობა ლიზინოპრილის თერაპიულ ეფექტში კითხვის ქვეშ დგას.

ფარმაკოკინეტიკური თვისებები

აბსორბცია

ლიზინოპრილის პერორალური მიღების შემდეგ პიკური პლაზმური კონცენტრაციები მიიიღწევა 7 საათში, თუმცა შეინიშნებოდა ოდნავი შეყოვნება მწვავე მიოკარდიუმის ინფარქტის მქონე პაციენტებში. შარდში გამოყოფის მიხედვით ლიზინოპრილის აბსორბციის საშუალო მოცულობა დაახლოებით 25% პაციენტებს შორის განსხვავებით 6-60% შესწავლილი დოზის დიაპაზონში (5-80მგ). აბსოლუტური ბიოშეღწევადობა მცირდება დაახლოებით 16% პაციენტებში გულის უკმარისობის დორს. ლიზინოპრილის აბსორბცია არ ირღვევა საკვების მიღებით.

დისტრიბუცია

ლიზინოპრილი არ უკავშირდება შრატიმისმიერ ცილებს. იგი უკავშირდება მოცირკულირე ანგიოტენზინ გარდამქმნელ ფერმენტს. ვირთხებში ჩატარებულ კვლევებში გამოვლინდა რომ ლიზინოპრილი ცუდად კვეთს ჰემატოენცეფალურ ბარიერს.

ელიმინაცია

ლიზინოპრილი არ განიცდის მეტაბოლიზმს და გამოიყოფა უცვლელად შარდში. ლიზინოპრილის მრავალჯერადი დოზირებისას შეინიშნებოდა ნახევარგამოყოფის პერიოდის კუმულაცია 12.6 სთ. ლიზინოპრილის კლირენსი ჯანმრთელ სუბიექტებში დააახლოებით 50მლ/წთ-ია. შრატისმიერი კონცენტრაციებიდან გადახრა მიუთითებს გახანგრძლივებულ ტერმინალურ ფაზაზე, რაც არ მონაწილეობს პრეპარატის კუმულაციაში. მოცემული ტერმინალური ფაზა სავარაუდოდ წარმოადგენს გაჯერებულ კავშირს აგფ-თან და არ არის დოზის პროპორციული.

ღვიძლის ფუნქციის დარღვევა

ღვიძლის ფუქნციის დარღვევა ციროზით დაავადებულ პაციენტებში იწვევდა ლიზინოპრილის აბსორბციის შესუსტებას (დაახლოებით 30%-ით შარდში გამოყოფის მიხედვით) მაგარმ ექსპოზიციის გაზრდას (დაახლოებით 50%) ჯანრმთელ სუბიექტებთან შედარებით შემცირებული კლირენსის გამო.

თირკმლის ფუნქციის დარღვევა

თირკმლის ფუნქციის დარღვევა ამცირებს ლიზინოპრილის ელიმინაციას, რაც გამოიყოფა თირკმელებით, მაგრამ მოცემული შემცირება კლინიკურად მნიშვნელოვანი ხდება მხოლოდ მაშინ როდესაც გორგლოვანი ფილტრაციის მაჩვენებელი 30მლ/წთ-ზე დაბალია. თირკმლის მსუბუქი ან ზომიერი დისფუნქციისას (კრეატინინის კლირენსი 30-80 მლ/წთ) საშუალო AUC იზრდებოდა 13%-ით მხოლოდ, მაშინ როდესაც საშუალო AUC -ის 4.5-ჯერ მომატება შეინიშნებოდა თირკმლის მწვავე დისფუნქციის დროს (კრეატინინის კლირენსი 5-30 მლ/წთ).

ლიზინოპრილის გამოდევნა შესაძლებელია დიალიზით. ჰემოდიალიზის 4 საათიანი პროცედურის შემდეგ პლაზმური ლიზინოპრილის კონცენტრაციები მცირდებოდა საშუალოდ 60% დიალიზით კლირენსით 40-55 მლ/წთ.

ჩვენებები

ამლოპრილი - ჰუმანითის ტაბლეტი არის ამლოდიპინის კომბინირებული პროდუქტი რომელიც განეკუთვნება კალციუმის არხების ბლოკატორების პრეპარატების ჯგუფს და ლიზინოპრილის, რომელიც განეკუთვნება ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტის (აგფ) ინჰიბიტორების პრეპარატების ჯგუფს. ამლოპრილი - ჰუმანითი გამოიყენება ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ მოზრდილებში.

პაციენტებში მაღალი არტერიული წნევის დროს ამლოდიპინი ახდენს სისხლძარღვების რელაქსაციას ისე რომ სისხლი მათში გადის ადვილად. იგი ასევე აუმჯობესებს გულის კუნთებისთვის სისხლის მიწოდებას. ლიზინოპრილი ამცირებს სისხლძარღვების სივიწროვეს და ამცირებს არტერიულ წნევას.

შესაძლოა  არ არსებობდეს ნიშანი არტერიული წნევის დროს, მაგრამ მან შესაძლოა გაზარდოს გარკვეული გართულებების რისკი (როგორიცაა ინსულტი ან გულის შეტევა), თუ რეგულარულად არ მიიღებთ ანტიჰიპერტენზიულ საშუალებებს.

რა უნდა იცოდეთ ვიდრე გამოიყენებდეთ ამლოპრილ - ჰუმანითის

დაუშვებელია ამლოპრილი - ჰუმანითის მიღება

არ უნდა მიიღოთ პრეპარატი:

- თუ ხართ ალერგიული ლიზინოპრილის ან ამლოდიპინის ან რომელიმე სხვა ნივთიერების მიმართ

- თუ ხართ ალერგიული სხვა აგფ ინჰიბიტორების მიმართ (როგორიცაა ენალაპრილი, კაპტოპრილი და რამიპრილი) და სხვა კალციუმის არხების ბლოკატორების მიმართ (როგორიცაა ნიფედიპინი, ფელოდიპინი ან ნიმოდიპინი)

- თუ გქონიათ ანგიოედემა (მწვავე ალერგიული რეაქცია, სიმპტომები როგორიცაა ქავილი, გამონაყარი, ხიხინი და ხელების, ყელის, პირის ან ქუთუთოების შეშუპება), დაკავშირებული ან არა აგფ ინჰიბიტორებთან.

- თუ ოჯახის რომელიმე წევრს ოდესმე ქონია მწვავე ალერგიული რეაქცია (მემკვიდრეობითი ანგიოედემა) ან თუ გქონიათ მანამდე მწვავე ალერგიული რეაქცია გაურკვეველი მიზეზით (იდიოპათიური ანგიოედემა).

- თუ არტერიული წნევა ძალიან დაბალია (მწვავე ჰიპოტენზია)

- თუ გაქვთ აორტას შევიწროება (აორტის სტენოზი), გულის სარქველის შევიწროება (მიტრალური სტენოზი). გულის კუნთების გასქელების მომატება (ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია)

- თუ გაქვთ ცირკულაციის უკმარისობა (მათ შორის შოკი გულში, რომელსაც ეწოდება კარდიოგენული შოკი).

- თუ გქონიათ გულის შეტევა (მიოკარდიუმის ინფარქტი) გულის უკმარისობით

- თუ ხართ 3 თვეზე მეტი ხნის ორსული. (ასევე უმჯობესია არ მიიღოთ პრეპარატი ადრეული ორსულობის დროს - იხ . ორსულობა).

- თუ გაქვთ დიაბეტი ან თირკმლის დარღვეული ფუნქცია და იღებთ ალისკირენის შემცველ არტერიული წნევის დამწევ პრეპარატს.

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები

უნდა აცნობოთ ექიმს თუ ფიქრობთ რომ ხართ ორსულად ან აპირებთ დაორსულებას. ამლოპრილი - ჰუმანითი არ არის რეკომენდებული ადრეული ორსულობის დროს და დაუშვებელია მიღება თუ ხართ 3 თვეზე მეტი ხნის ორსული, ვინაიდან შესაძლოა გამოიწვიოს ნაყოფზე სერიოზული ზიანი (იხ. ორსულობა)

ვიდრე მიიღებდეთ ამლოპრილ - ჰუმანითს, აცნობეთ ექიმს, თუ:

 - გაქვთ გულის პრობლემები

- გაქვთ სისხლძარღვების პრობლემები (კოლაგენის ვასკულარული დაავადება)

-  გაქვთ თირკმელების პრობლემები

- გაქვთ ღვიძლის პრობლემები

- გიტარდებათ ქირურგიული ოპერაცია (მათ შორის სტომატოლოგიური) ან ანესთეზია

- იმყოფებით დიალიზის ქვეშ

- უნდა ჩაგიტარდეთ მკურნალობა, რომელსაც ეწოდება LDL აფერეზი ქოლესტერინის გამოსადევნად

- ხართ >65 წლის

- თუ ხართ მარილის შემზღუდველ დიეტაზე და იყენებთ კალიუმის შემცველ მარილის შემცვლელებს ან დანამატებს ან გაქვთ კალიუმის სისხლში მაღალი დონე (ჰიპერკალემია)

- გავქთ შაქრიანი დიაბეტი

- გაქვთ დიარეა ან ღებინება

- დესენსიტიზაციის მკურნალობა ფუტკრის ან კრაზანას კბენის მიმართ ალერგიის შესამცირებლად

- ხართ შავკანიანი ვინაიდან აგფ ინჰიბიტორები შესაძლოა ნაკლებად ეფექტურნი იყვნენ მაგრამ ასევე ადვილად შესაძლებელია განვითარდეს ანგიოედემა.

- იღებთ შემდეგი სახის პრეპარატებს მაღალი არტერიული წნევის სამკურნალოდ:

ანგიოტენზინ II რეცეპტორის ბლოკატორი (ასევე ცნობილი როგორც სარტანები - მაგ ვალსარტანი, ტელმისარტანი, ირბესარტანი), განსაკუთრებით თუ გაქვთ დიაბეტთან დაკავშირებული თირკმლის პრობლემები

- ალისკირენი

აცნობეთ ექიმს მშრალი ხველის განვითარების შესახებ, რომელიც გრძელდება დიდხანს ამლოპრილი - ჰუმანითით მკურნალობის დაწყების შემდეგ.

ექიმი შეგიმოწმებთ თირკმლის ფუნქციას, არტერიულ წნევას და ელექტროლიტების რაოდენობას (მაგ. კალიუმი) სისხლში რეგულარულად.

დოზირება და მიღების მეთოდი

ყოველთვის მიიღეთ პრეპარატი ექიმის დანიშნულების მიხედვით. კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

რეკომენდებული დოზაა 1 ტაბლეტი ამლოპრილი - ჰუმანითი დღეში. ამლოპრილი - ჰუმანითის მიღება შესაძლებელია საკვებთან ერთად ან მის გარეშე. ტაბლეტი უნდა გადაიყლაპოს მთლიანად წყალთან ერთად. ტაბლეტის მიღება უნდა მოხდეს ერთსადაიმავე  დროს ყოველდღიურად.

თუ გაქვთ შთაბეჭდილება, რომ ამლოპრილი - ჰუმანითი ძალიან ძლიერად ან სუსტად მოქმედებს თქვენზე აცნობეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

გამოყენება ბავშვებში და მოზარდებში

ამლოპრილი - ჰუმანითი  არ მიღება 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში უსაფრთოხოების და ეფექტურობის შესახებ მონაცემების არარსებობის გამო.

ხანდაზმულები

ზოგადად არ არის საჭირო დოზის განსაკუთრებული კორექცია >65 წლის პაციენტებში.

პაციენტები ღვიძლის ფუნქციის დარღვევით

ღვიძლის დაავადებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს სისხლში ამლოდიპინის  დონეზე. მსგავს შემთხვევაში ექიმი მოგცემთ რჩევას უფრო ხშირი სამედიცინო შემოწმების ჩატარების შესახებ.

პაციენტები თირკმელების ფუქნციის დარღვევით

რეგულარული სამედიცინო დაკვირვება მოიცავს თირკმლის ფუქნციის ხშირ მონიტორინგს, შრატში კალიუმის და ნატრიუმის დონეების შემოწმებას ამლოპრილი - ჰუმანითით თერაპიის დროს. თირკმლის ფუნქციის გაუარესების შემთხვევაში ამლოპრილი - ჰუმანითი უნდა მოიხსნას და ჩანაცვლდეს ინდივიდუალური კომპონენტების თერაპიით, რომელიც ადექვატურად იქნება კორექტირებული.

თუ მიიღებთ რეკომენდებულზე მეტ დოზას

დაუკავშირდით ექიმს დაუყოვნებლივ ან მიაკითხეთ უახლოეს ჰოსპიტალს.

ჭარბი დოზირება იწვევს არტერიული წნევის ძლიერ დაცემას, რისი სათანადო მონიტორინგიც აუცილებელია. ჭარბი დოზირების ნიშნებია ელექტროლიტების დისბალანსი, თირკმელების უკმარისობა, სწრაფი სუნთქვა (ჰიპერვენტილაცია), გულის აჩქარება, პალპიტაციები, გულის ცემის შესუსტება, თავრუსხვევა, შფოთვა, ხველა.

შესაძლებელია თავბრუსხვევა, გონების დაკარგვა ან სისუსტე. არტერიული წნევის დაცემისას შესაძლებელია შოკის განვითარება.

შესაძლებელია კანის გაგრილება და წებოვანება და შესაძლოა დაკარგოთ ცნობიერება. ისეთი სიმტპომების განვითარებისას როგორიცაა თავბრუსხვევა და თავის ტკივილი, უნდა დაწვეთ ჰორიზონტალურად სახით ზემოთ. ექიმი მიიღებს შემდგომ ზომებს.

თუ დაგავიწყდათ პრეპარატის მიღება

დაუშვებელია ორმაგი დოზის მიღება გამოტოვებულის სანაცვლოდ, ჭარბი დოზირების თავიდან ასაცილებლად. მიიღეთ შემდგომი დოზა ჩვეულ დროს.

თუ შეწყვეტთ პრეპარატის მიღებას.

გააგრძელეთ პრეპარატის მიღება ვიდრე ექიმი არ გირჩევთ მის შეწყვეტას. თუ თავს იგრძნობთ უკეთესად დაუშვებელია ტაბლეტის მიღება. თუ შეწყვეტთ მის მიღებას, შესაძლებელია მდგომარეობის გაუარესება.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში პრეპარატის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

იხ. ასევე ინფორმაცია „დაუშვებელია მიღება ამლოპრილი - ჰუმანითის

 

ბავშები და მოზარდები

ამლოპრილი - ჰუმანითი არ მიიღება 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

სხვა პრეპარატები და ამლოპრილი - ჰუმანითი

აცნობეთ ექიმს ან ფარმაცევტს თუ იღებთ, ბოლო დროს მიგიღიათ, ან აპირებთ მიიღოთ სხვა პრეპარატები.

კალიუმის დამზოგველი შარდმდენები (როგორიცაა: სპირინოლაქტონი, ამილორიდი, ტრიამტერენი, რომლებიც გამოიყენება სითხის შეკავების შესამცირებლად) და კალიუმის დანამატები ან კალიუმის შემცველი მარილის შემცვლელები ამლოპრილი - ჰუმანითთან ერთად მიიღება მხოლოდ სათანადო სამედიცინო დაკვირვების ქვეშ.

განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც ამლოპრილი - ჰუმანითი მიიღება შემდეგ პრეპარატებთან ერთად:

- შარდმდენები (სითხის შეკავების შემსამცირებლად)

-სხვა პრეპარატები არტერიული წნევის დასაწევად (ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები)

-გულის დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები (მაგ. ვერაპამილი, დილტიაზემი)

- არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები (აასები), როგორიცაა აცეტილსალიცილის მჟავა (ართრიტის, კუნთების ტკივილი, თავის ტკივილის, ანთების, ცხელების სამკურნაოდ)

- ლითუმი, ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები, ანტიფსიქოზურები

- ინსულინი და პერორალური ანტიდიაბეტური სშუალებები

- ავტონომიური ნერვული სისტემის სტიმულატორები (სიმპათომიმეტურები), როგორიცაა ეფედრინი, ფენილეფრინი, ქსილომეტაზოლინი და სალბუტამოლი რომელიც გამოიყენება შეგუბების, ხველის, გაციების და ასთმის სამკურნალოდ

- იმუნოსუპრესანტები (ტრანსპლანტატის განდევნის საწინააღმდეგოდ, მაგ. კორტიკოსტეროიდები, ციტოტოქსიური საშუალებები და ანტიმეტაბოლურები)

- ალოპურინოლი

- პროკაინამიდი (არითმიის სამკურნალოდ)

- ჰეპარინი (თრომბების სამკურნალოდ)

- სიმვასტატინი (სისხლში ქლოესტერინის და გარკვეული ცხიმოვანი სუბსტანციების დამწევი)

- ნარკოტიკები, მორფინი და დაკავშირებული პრეპარატები მწვავე ტკივილის სამკურნალოდ

- სიმსივნის საწინააღმდეგო პრეპარატები

- საანესთეზიო საშუალებები ქირურგიული ოპერაციის დროს ან ზოგიერთი სტომატოლოგიური პროცედურა. აცნობეთ ექიმს ან სტომატოლოგს რომ იღებთ (დასახელება), ვიდრე მიიღებდეთ ადგილობრივ ან ზოგად საანესთეზიო საშუალებას, რაც იწვევს არტერიული წნევის მოკლევადიან დაცემას.

-                     ანტიკონვულსანტები (როგორიცაა კარბამაზეპინი, ფენობარბიტალი და ფენიტოინი) გამოიყენება ეპილეფსიის სამკურნალოდ

-                     პრეპარატები ბაქტერიული (ანტიბიოტიკები მაგ, რიფამპიცინი, ერითრომიცინი ან კლარითრომიცინი), აივ (ეგრეთწოდებული პროტეაზას ინჰიბიტორები მაგ. რიტონავირი, ინდინავირი, ნელფინავირი ) ან სოკოვანი ინფექციების სამკურნალოდ (მაგ. კეტოკონაზოლი, იტრაკონაზოლი)

-                     მცენარეული პრეპარატები რომლებიც შეიცავენ კრაზანას

-                     ოქროს მარილები, განსაკუთრებით ინტრავენურად მიღებული (რევმატოიდული ართრიტის სიმტპომების სამკურნალოდ)

-                     დანტროლენი (ჩონჩხის კუნთების რელაქსანტი, ავთვისებიანი ჰიპერთერმიის სამკურნალოდ)

ექიმმა შესაძლოა შეცვალოს დოზა და/ან მიიღოს სხვა სახის სიფრთხილის ზომები:

თუ იღებთ ანგიოტენზინ II რეცეპტორის ბლოკატორს ან ალისკირენს იხ. ასევე ინფორმაცია არ მიიღოთ ამლოპრილი - ჰუმანითი და გაფრთხილება და სიფრთხილის ზომები.

საკვებთან, სასმელთან და ალკოჰოლთან ერთად

ამლოპრილი - ჰუმანითის მიიღება საკვებთან ერთად ან მის გარეშე მაგრამ დაუშვებელია ალკოჰოლის მიღება მკურნალობის დროს. გრეიპფრუტის წვენის და გრეიპფრუტის მიღება დაუშვებელია იმ პირების მიერ რომლებიც იღებენ ამლოპრილი - ჰუმანითს. ვინაიდან გრეიპფრუტი და გრეიპფრუტის სითხე იწვევს სისხლში აქტიური ინგრედიენტის ამლოდიპინის დონის მატებას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს არტერიული წნევის შემამცირებელი ეფექტის გაძლიერება.

ორსულობა,  ლაქტაცია და ნაყოფიერება

ორსულობა

აცნობეთ ექიმს თუ ფიქრობთ რომ ხართ ორსულად (ან აპირებთ დაორსულებას). ექიმი გირჩევთ მკურნალობის შეწყვეტას დაორსულებამდე ან მას შემდეგ რაც გაიგებთ რომ ხართ ორსულად და დაგინიშნავთ სხვა პრეპარატს ამლოპრილი - ჰუმანითის ნაცვლად. ამლოპრილი - ჰუმანითი არ არის რეკომენდებული ადრეული ორსულობის დროს და დაუშვებელია მიღება 3 თვეზე მეტი ხნის ორსულობის შემთხვევაში, ვინაიდან შესაძლებელია სერიოზული ზიანი მიადგეს ბავშვს.

ლაქტაცია

აცნობეთ ექიმს, თუ ხართ ლაქტაციის პერიოდში ან თუ აპირებთ ლაქტაციას. ამლოპრილი - ჰუმანითი  არ არის რეკომენდებული მეძუძურ დედებში გამოყენებისათვის, განსაკუთრებით თუ ჩვილი ახალშობილი ან ნაადრევადშობილია.

ავტომობილის ან სხვა მექანიზმების მართვა

ავტომობილის ან სხვა მექანიზმების მართვამდე ან რაიმე სახის მოქმედებამდე, რაც საჭიროებს კონცენტრაციას, დარწუმებული უნდა იყოთ თქვენზე პრეპარატის ზემოქმდების შესახებ. ამლოპრილი - ჰუმანითი შესაძლოა გავლენა იქონიოს ავტომობილის ან სხვა მექანიზმების მართვის უნარზე (განსაკუთრებით მკურნალობის დასაწყისში). დაუშვებელია ავტომობილის ან სხვა მექანიზმების მართვა თუ შეამჩნევთ რომ ამლოპრილი - ჰუმანითი უარყოფითად მოქმედებს ავტომობილის ან სხვა მექანიზმების მართვის უნარზე, მაგ. თუ გრძნობთ თავს ცუდად, გაქვთ თავრბუსხვევა ან ხართ დაღლილი ან თუ გაწუხებთ თავის ტკივილი.

გვერდითი მოვლენები

სხვა პრეპარატების მსგავსად მოცემული პრეპარატი იწვევს გვერდით მოვლენებს, თუმცა არა ყველა პაციენტში.

ხშირი გვერდითი მოვლენები (შესაძლებელია 1/10-ში)

კლინიკურ კვლევაში ამლოდიპინის და ლიზინოპრილის კომბინაციის დროს: თავის ტკივილი, ხველა, თავბრუსხვევა, პალპიტაციები  და პრურიტი.

ალერგიული რეაქციები (ჰიპერმგრძნობელობა) შესაძლოა განვითარდეს ამლოპრილი - ჰუმანითის მიღებისას. უნდა შეწყვიტოთ მიღება და მიმართოთ ექიმს დაუყოვნებლივ თუ ადგილი ექნება შემდეგი სახის სიმტპომების განვითარებას:

-                     სუნთქვის გაძნელება სახის, ტუჩების, ენის და/ან ყელის შეშუპებით და მის გარეშე.

-                     სახის, ტუჩების, ენის და/ან ყელის შეშუპებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ყლაპვის გართულება.

-                     კანის ძლიერი ქავილი (წყლულებით).

დამატებითი სახის გვერდითი მოვლენები, რომელიც შეინიშნებოდა ამლოდიპინის ან ლიზინოპრილის მიღებისას ცალ-ცალკე, ასევე შესაძლებელია განვითარდეს ამლოპრილი - ჰუმანითის  მიღებისას :

ამლოდიპინი

ხშირი გვერდითი მოვლენები (1/10-ში):

თავის ტკივილი, ედემა (მაგ. მუხლის შეშუპება), დაღლილობა, ძილიანობა, ცუდად ყოფნა, თავბრუსხვევა, მუცლის ტკივილი, პალპიტაციები, გულისრევა , სიწითლე

აცნობეთ ექიმს თუ მოცემული სიმტპომები გამოიწვვევენ რაიმე სახის პრობლემებს და გაგრძელდება ერთ კვირაზე მეტ ხანს.

არახშირი გვერდითი მოვლენები (1/100-ში):

გამონაყარი კანზე, კანის ქავილი, თმის ცვენა, წითელი ლაქები კანზე, კანის გაუფერულება, მოუნელებლობა, ღებინება (ცუდად ყოფნა), კუნთების სპაზმი, დიარეა და ყაბზობა, კუნთების ან სახსრების ტკივილი, ზურგის ტკვილი, გულმკერდის ტკივილი, ხასიათის ცლვილება  (მათ შორის შფოთვა), დეპრესია, ძილიანობა, კანკალი, მხედველობის დარღვევა, ტინიტუსი (ყურებში ხმაური), ჰიპოტენზია , სუნთქვის გართულება, გემოს ცვლილება, პარესთეზია, ცხვირის სისველე, ხშირი შარდვა ღამით, შარდვის დარღვევა, პირის სიმშრალე, ტკივილის შეგრძნების არქონა, მომატებული ოფლიანობა, გულისწასვლა, ტკივილი, უგუნებობა, სისუსტე, მამაკაცებში მკერდის გაზრდა, იმპოტენცია, წონის მატება, წონის შემცირება.

იშვიათი გვერდითი მოვლენები (1/1000-ში):

დაბნეულობა.

ძალიან იშვიათი გვერდითი მოვლენები (1/10000-ში):

ალერგიული რეაქციები, ღვიძლის ფუნქციის უჩვეულო ტესტი, ღვიძლის ანთება (ჰეპატიტი), კანის გაყვითლება (სიყვითლე), სისხლის თეთრი უჯრედების და თრომბოციტების რაოდენობის შემცირება სისხლში, სისხლში გლუკოზას მომატება, გულის შეტევა (მიოკარდიუმის ინფარქტი), არარეგულარული გულისცემა (არითმია), ხველა, კანის მწვავე რეაქციები (გამონაყარი, კანის აქერცვლა, მწვავე ალერგიული რეაქციები ცხელებით, წითელი ლაქები, სახსრების ტივილი და/ან თვალის დარღვევები (სტივენს-ჯონსონის სინდრომი), ტუჩების, ქუთუთოების და გენიტალიების შეშუპება (კვინკეს შეშუპება), ღრძილების ტკივილი ან შეშუპება, პანკრეასის ანთება (პანკრეატიტი), კუჭის გარსის ანთება (გასტრიტი), თივის ცხელება, სინათლის მიმართ მგრძნოებლობა, ჰიპერტონია (კუნთების მომატებული სპაზმი), პერიფერული ნეიროპათია (ნერვის დაზიანება რაც იწვევს სისუსტეს და ჩხვლეტის შეგრძნებას), სისხლძარღვების ანთება.

ლიზინოპრილი

ხშირი გვერდითი მოვლენები (1/10-ში)

თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა განსაკუთრებით სწრაფად ადგომისას, დიარეა, ხველა, ღებინება, თირკმლის პრობლემა.

არახშირი გვერდითი მოვლენები (1/100-ში)

ხასიათის ცვლილება, ფერის ცვლილება (ცისფერიდან წითლამდე) და/ან თითებსა ან ფეხის წვერებში დაბუჟების და ჩხვლეტის შეგძნება (რეინოს ფენომენი), გემოს ცვლილება, ძილიანობა ან ძილის პრობლემა, უჩვეულო სიზმრები, ვერტიგო, კანის უჩვეულო მგრძნობელობა (ჩხვლეტა ან წვა ან ქავილი), სწრაფი და არარეგულარული  გულისცემა (პალპიტაცია), გულის შეტევა (ნიოკარდიუმის ინფარქტი), ინსულტი, ცხვირში სისველე, გულისრევა (შეუძლოდ ყოფნა), კუჭის ტკივილი ან მოუნელებლობა, იმპოტენცია, დაღლილობა, ზოგიერთი ლაბორატორიული ტესტის ცვლილება (რაც მიუთითებს თირკმელების და ღვიძლის მუშაობაზე), კანზე გამონაყარი, ქავილი, სწრაფი გულისცემა (ტაქიკარდია).

იშვიათი გვერდითი მოვლენები (1/1000-ში):

ანგიოშეშუპება (ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები ტუჩების, სახის და კისრის უეცარი შეშუპება და იშვიათად ფეხების და ხელების; არსებობს ანგიოედემის მაღალი მაჩვენებელი შავკანიან პაციენტებში, ვიდრე არაშავკანიანებში). დაბნეულობა, ანტიდიურეზული ჰორმონის არასათანადო სეკრეცია, რომელიც აკონტროლებს შარდის რაოდენობის გამოყოფას, თირკმელების მწვავე პრობლემა, თირკმლის უკმარისობა, პირის სიმშრალე, თმის ცვენა, ფსორიაზი, თივის ცხელება, მამაკაცებში მკერდის გადიდება.

სისხლის სურათის გაუარესება: ჰემოგლობინის და ჰემატოკრიტის დონეების შემცირება. ბილირუბინის დონის მომატება , სისხლში ნატრიუმის დაბალი დონე.

ძალიან იშვიათი გვერდითი მოვლენები (1/10000-ში):

სისხლში გლუკოზას შემცირება (ჰიპოგლიკემია), სინუსური ტკივილი, ხიხინი, ფილტვების ანთება (პნევმონია), ყვითელი კანი და / ან თვალი (სიყვითლე), ღვიძლის ან პანკრეასის ანთება, ღვიძლის უკმარისობა, მძიმე კანის დაავადებების (სიმპტომები, რომელიც მოიცავს სიწითლეს, ბუშტუკებს და აქერცვლას), ოფლიანობა. შარდის მოცულობის შემცირება. ნაწლავთან ედემა. სისხლის რაოდენობის გაუარესება: სისხლის წითელი უჯრედების შემცირება, ანემია). სისხლის სურათის გაუარესება: თრომბოციტების რაოდენობის შემცირება სისხლში (თრომბოციტოპენია), სისხლის თეთრი უჯრედების შემცირება (ნეიტროპენია, ლეიკოპენია, აგრანულოციტოზი). მოცემული პრობლემები იწვევენ გახანგრძლივებულ სისხლდენას, დაღლილობას, სისუსტეს, ლიმფური კვანძების დაავადებას, ავტოიმუნურ დარღვევას (როდესაც იმუნური სისტემა წარმოქმნის ანტისხეულებს ქსოვილების მიმართ). ინფექციის განვითარება უფრო ადვილად ხდება.

უცნობია (სიხშირის შეფასება შეუძლებელია არსებული მონაცემების მიხედვით) გონების დაკარგვა, დეპრესია.

ნებისმიერი სახის გვერდითი მოვლენის გავნითარებისას აცნობეთ ექიმს ან ფარმაცევტს ან ექთანს. ეს შესაძლოა იყოს გვერდითი მოვლენა, რაც არ არის მითითებული მოცემულ ჩანართში.

შეფუთვა:

10 ტაბლეტიბლისტერზე, 3 ბლისტერი გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ არაუმეტეს 25ºC ტემპერატურაზე ორიგინალურ შეფუთვაში, სინათლისგან დაცულ და ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისობის ვადა:

24 თვე

გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი II - გაიცემა ფორმა N3 რეცეპტით

მწარმოებელი

XL LABORATORIES PVT. LTD., ინდოეთი

სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი:

სს „ჰუმანითი ჯორჯია“, საქართველო