ძიება ასობგერით:

ამბროვიტ C - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ამბროვიტ C - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი, ასკორბინის მჟავა

სამკურნალწამლო ფორმა:

ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

თითოეული (6.0გ) პაკეტი შეიცავს:

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდს 30 მგ

ასკორბინის მჟავას 200მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ხველების და გაციების საწინააღმდეგო საშუალებები, მუკოლიზური საშუალებები.

ათქ კოდი: R05CB06

დეტალური ინფორმაცია

ამროცისი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამროცისი-ჰუმანითი

AMROCIS - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი

კარბოცისტეინი

სამკურნალწამლო ფორმა

გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული გარსით დაფარული ტაბლეტი შეიცავს:

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდს     30მგ

კარბოცისტეინს  200მგ-ს

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ხველისა და გაციების საწინააღმდეგო პრეპარატები, მუკოლიზური საშუალებები

ათქ კოდი: R05CB10

დეტალური ინფორმაცია

ართროქსიმი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ართროქსიმი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

გლუკოზამინის სულფატი

მელოქსიკამი

სამკურნალწამლოორმა

ფხვნილი პერორალური სუსპენზის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ყოველი პაკეტი შეიცავს:

გლუკოზამინის სულფატის კალიუმის ქლორიდს ექვივალენტური 1500მგ გლუკოზამინისა

მელოქსიკამს 7.5 მგ / 15მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, ოქსიკამები.

ათქ კოდი : M01AC56

დეტალური ინფორმაცია

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდი

სამკურნალწარმოფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდს – 8 მგ / 16 მგ / 24 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ნერვული სისტემის დაავადებების სამკურნალო სხვა პრეპარატები, თავბრუსხვევის საწინააღმდეგო საშუალებები

ათქ კოდი: N07CA01

დეტალური ინფორმაცია

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდი

სამკურნალწარმოფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდს – 8 მგ / 16 მგ / 24 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ნერვული სისტემის დაავადებების სამკურნალო სხვა პრეპარატები, თავბრუსხვევის საწინააღმდეგო საშუალებები

ათქ კოდი: N07CA01

დეტალური ინფორმაცია

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ბეტაჰისტინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდი

სამკურნალწარმოფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ბეტაჰისტინ დიჰიდროქლორიდს – 8 მგ / 16 მგ / 24 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ნერვული სისტემის დაავადებების სამკურნალო სხვა პრეპარატები, თავბრუსხვევის საწინააღმდეგო საშუალებები

ათქ კოდი: N07CA01

დეტალური ინფორმაცია

ბოლი სპაზმი

სავაჭრო დასახელება

ბოლი სპაზმი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ნატრიუმის მეტამიზოლი, პიტოფენონის ჰიდროქლორიდი და ფენპივერინიუმის ბრომიდის ტაბლეტები

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

მეტამიზოლ ნატრიუმს  500მგ

პიტოფენონის ჰიდროქლორიდს                 5.0მგ

ფენპივერინიუმის ბრომიდს                       0.1 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

გასტროინტესტინური სისტემის ფუნქციონალური დარღვევების სამკურნალო პრეპარატები, სინთეზური ანტიქოლინერგული საშუალებები ანალგეზურებთან კომბინაციაში.

ათქ. კოდი: A03DA02

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფენი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება: იბუპროფენი

ათქ. კოდი (ფარმაკოლოგიური ჯგუფი): 

M01A - არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები

შემადგენლობა: იბუპროფენი 200 მგ

გამოშვების ფორმა: რბილი ჟელატინის კაფსულები

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფენი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიფენ-ჰუმანითი

BOLIFEN - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

იბუპროფენი

სამკურნალწამლო ფორმა

რბილი ჟელატინის კაფსულა

შემადგენლობა

ყოველი რბილი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს

იბუპროფენს---- 200მგ / 400 მგ

დამხმარე ნივთიერება ----- q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშალებები, პროპიონის მაჟვას წარმოებულები.

ათქ კოდი: M01AE01

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფენი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიფენი-ჰუმანითი

BOLIFEN - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

იბუპროფენი

სამკურნალწამლო ფორმა

გელი

შემადგენლობა

1 გ გელი შეიცავს: 50 მგ იბუპროფენს.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სახსრების და კუნთების ტკივილის საწინააღმდეგო ადგილობრივი პრეპარატები, ანთების საწინააღმდეგო.

ათქ კოდი: M02AA13

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფენი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიფენ-ჰუმანითი

BOLIFEN - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

იბუპროფენი

სამკურნალწამლო ფორმა

რბილი ჟელატინის კაფსულა

შემადგენლობა

ყოველი რბილი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს

იბუპროფენს---- 200მგ / 400 მგ

დამხმარე ნივთიერება ----- q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშალებები, პროპიონის მაჟვას წარმოებულები.

ათქ კოდი: M01AE01

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფლექსი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიფლექსი

სამკურნალწამლო ფორმა

კონტროლირებადი გამოთავისუფლების საინექციო ხსნარი 

შემადგენლობა

ყოველი ამპულა შეიცავს:

აქტრიური ნივთიერებას აცეკლოფენაკს 150მგ

დამხმარე ნივთიერებები: დიმეთილ იზოსორბიდი, ტრიაცეტინი

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიფლექსი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიფლექსი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

აცეკლოფენაკი

სამკურნალწამლო ფორმა

შენელებული გამოთავისუფლების აპკიანი გარსით დაფარული  ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აცეკლოფენაკას  200მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული არასტეროიდული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე სუბსტანციები

ათქ კოდი: M01AB16

დეტალური ინფორმაცია

ბოლიქსენი

სავაჭრო დასახელება

ბოლიქსენი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ნატრიუმის ნაპროქსენი

სამკურნალწამლო ფორმა

რბილი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

ნატრიუმის ნაპროქსენს         220

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, პროპიონის მჟავას წარმოებულები

ათქ კოდი.: M01AE02

დეტალური ინფორმაცია

ბულარდინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ბულარდინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება:

ბულარდის საქარომიცეტი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

ყოველი პაკეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:  ლიოფილიზირებული ბულარდის საქარომიცეტს 282.5მგ (250მგ საფუარის შესაბამისი რაოდენობით).

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიდიარეული, ნაწლავთა ანთების და მიკრობების საწინაარმდეგო საშუალებები, ანტიდიარეული მიკროორგანიზმები

ათქ კოდი:  A07FA02

დეტალური ინფორმაცია

დეტრა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

დეტრა-ჰუმანითი

წამლის ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:-

დიოსმინი (90%)                                   450მგ

ფლავონოიდები ჰესპერიდინის სახით (10%)   50მგ

დამხმარე ნივთიერებები                              qs

აღწერა

ატმისფერი, ოვალური ფორმის, ორმხრივამოზნექილი შემოგარსული ტაბლეტები, ბრტყელი ზედაპირით ორივე მხარეს.

ფარმოკოთერაპიული ჯგუფი

ანტირევმატული საშუალებები

ათქ კოდი: C05CA03

დეტალური ინფორმაცია

დიკლოფენაკი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

დიკლოფენაკი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: 

დიკლოფენაკი

სამკურნალწამლო ფორმა:

გელი

შემადგენლობა:

დიკლოფენაკის დიეთილამინი 1.16% w/w,  1% w/w  დიკლოფენაკისნატრიუმის ექვივალენტური რაოდენობით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ძვალ–კუნთოვანი სისტემის დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები გარეგანი გამოყენებისათვის, ადგილობრივი გამოყენების ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები

ათქ კოდი: M02AA15

დეტალური ინფორმაცია

დიკლოფენაკი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

დიკლოფენაკი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

დიკლოფენაკ ნატრიუმი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - დიკლოფენაკ ნატრიუმს 50 მგ

ფარმაკოლოგიურიჯგუფი:

ანთების საწინაღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები.

ათქ კოდი: M01AB05

დეტალური ინფორმაცია

დიკლოფენაკი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება:

დიკლოფენაკი–ჰუმანითი

Diclofenac- HUMANTY

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

დიკლოფენაკი

წამლის ფორმა:   სუპოზიტორია

შემადგენლობა:

ყოველი  სუპოზიტორია შეიცავს:

დიკლოფენაკ ნატრიუმს  100 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული, არასტეროიდული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები

ათქ კოდი: M01AB05 

დეტალური ინფორმაცია

დომინუსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

დომინუსი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

გლუკოზამინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ფხვნილი პერორალურად მისაღები სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

თითეული პაკეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - გლუკოზამინის სულფატის კალიუმის ქლორიდს, 1500მგ გლუკოზამინის სულფატის ექვივალენტური რაოდენობით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული სხვა საშუალებები

ათქ კოდი : M01AX05

დეტალური ინფორმაცია

დუსმევერინი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება

დუსმევერინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

მებევერინის ჰიდროქლორიდი

სმკურნალწამლო ფორმა

შენელებული გამოთავისუფლების კაფსულა

შემადგენლობა

ყოველი კაფულა შეიცავს:

მებევერინის ჰიდროქლორიდს 200 მგ.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: გასტროინტესტინური ტრაქტის ფუნქციური დარღვევების სამკურნალო საშუალებები, სინთეზური ანტიქოლინერგულები,  მესამეული ამინების ჯგუფის ეთერები

ათქ კოდი: A03AA04

დეტალური ინფორმაცია

ესმიტეკონი

სავაჭრო დასახელება

ესმიტეკონი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

სიმეთიკონი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის რბილი კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

სიმეთიკონს  40მგ

ფარმაკოთერპიული ჯგუფი:

კუჭ-ნაწალვის ტრაქტის ფუნქციური დარღვევების საწინააღმდეგო საშუალებები, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ფუნქციური დარღვევების საწინააღმდეგო სხვა საშუალებები.

ათქ. კოდი: A03AX13

დეტალური ინფორმაცია

ესონექსთი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ეsონექსთი-ჰუმანითი

Esonext – Humanity

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ესომეპრაზოლი

სამკურნლწამლო ფორმა

ენტერული გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ესომეპრაზოლ მაგნიუმს (ტრიჰიდრატის სახით) ექვივალენტურს 20 მგ / 40 მგ ესომეპრაზოლისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის დაავადებების სამკურნალო საშუალებები, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: A02BC05.

დეტალური ინფორმაცია

ესონექსთი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ეsონექსთი-ჰუმანითი

Esonext – Humanity

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ესომეპრაზოლი

სამკურნლწამლო ფორმა

ენტერული გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ესომეპრაზოლ მაგნიუმს (ტრიჰიდრატის სახით) ექვივალენტურს 20 მგ / 40 მგ ესომეპრაზოლისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის დაავადებების სამკურნალო საშუალებები, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: A02BC05.

დეტალური ინფორმაცია

ივერიუმი-ჰუმანითი

საერთაშორისო ჯენერიკული დასახელება. დესლორატადინი

ათქ. კოდი (ფარმაკოლოგიურიჯგუფი)  - R06A

სისტემური გამოყენების ანტიჰისტამინური საშუალება

გამოშვების ფორმა: სიროფი 2,5 მგ/5 მლ 100მლ ფლაკონი

 

 

დეტალური ინფორმაცია

ივერიუმი-ჰუმანითი

საერთაშორისო ჯენერიკული დასახელებადესლორატადინი

ათქკოდი (ფარმაკოლოგიურიჯგუფი)  - R06A

სისტემური გამოყენების ანტიჰისტამინური საშუალება

გამოშვებისფორმა: ტაბლეტი მგ №10

დეტალური ინფორმაცია

ინდომეტაცინი-ჰუმანითი

სავაჭროსახელწოდება:

ინდომეტაცინი-ჰუმანითი

Indometacin-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ინდომეტაცინი

წამლის ფორმა ფორმა:

რექტალური სუპოზიტორია

შემადგენლობა:

ყოველი სუპოზიტორია შეიცავს

ინდომეტაცინი 50 მგ/100 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული, არასტეროიდული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები

ათქ კოდი: M01AB01

დეტალური ინფორმაცია

ინდომეტაცინი-ჰუმანითი

 სავაჭროსახელწოდება:

ინდომეტაცინი-ჰუმანითი

Indometacin-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ინდომეტაცინი

წამლის ფორმა ფორმა:

რექტალური სუპოზიტორია

შემადგენლობა:

ყოველი სუპოზიტორია შეიცავს

ინდომეტაცინი 50 მგ/100 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული, არასტეროიდული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები

ათქ კოდი: M01AB01

დეტალური ინფორმაცია

კეტოროლაკი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

კეტოროლაკi-ჰუმანითი

Ketorolac - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კეტროლაკის ტრომეთამინი

სამკურნალწამლო ფორმა

დისპერგირებადი ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

კეტოროლაკის ტრომეთამინი   10 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

არასტეროიდული, ანტების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები.

ათქ კოდი: M01AB15

დეტალური ინფორმაცია

კეტოროლაკი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

კეტოროლაკი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

კეტოროლაკი           

სამკურნალწამლო ფორმა:

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს

აქტიური ნივთიერებას: კეტოროლაკ ტრომეტამინს 30 მგ

არააქტიური ნივთიერებები: ეთანოლი, ნატრიუმის ქლორიდი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული  საშუალებები,  ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები

ათქ კოდი: M01AB15

დეტალური ინფორმაცია

ლანსოპრაზოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ლანსოპრაზოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ლანსოპრაზოლი

ფარმაცევტული ფორმა:

კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ლანსოპრაზოლს 30მგ (ნაწლავში ხსნადი გარსით დაფარული პელეტების სახით)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: კუჭის წვენის მჟავიანობის დარღვევის სამკურნალო საშუალებები, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: A02BC03

დეტალური ინფორმაცია

ლოპერამიდი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლოპერამიდ-ჰუმანითი

LOPERAMIDE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ლოპერამიდი

დოზირების ფორმა

ჟელატინის მყარი  კაფსულები

შემადგენლობა

თითოეული ჟელატინის მყარი  კაფსულები შეიცავს:

ლოპერამიდის ჰიდროქლორიდს  2.0მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიდიარეული, ნაწლავთა ანთებისა და ინფექციის საწინააღმდეგო ანტიმიკრობული საშუალებები, ანტიპროპულსივები

ათქ კოდი: A07DA03

დეტალური ინფორმაცია

მელოქსიკამი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მელოქსიკამი-ჰუმანითი

MELOXICAM - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

მელოქსიკამი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

მელოქსიკამი 7.5 მგ/15 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალება, ოქსიკამები

ათქ კოდი: M01AC06

დეტალური ინფორმაცია

მელოქსიკამი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მელოქსიკამი-ჰუმანითი

MELOXICAM - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

მელოქსიკამი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

მელოქსიკამი 7.5 მგ/15 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალება, ოქსიკამები

ათქ კოდი: M01AC06

დეტალური ინფორმაცია

მომენაზი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მომენაზი - ჰუმანითი

MOMENAZ - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტებული დასახელება

მომეტაზონის ფუროატი

წამლის ფორმა

ნაზალური სპრეი (სუსპენზიის სახით)

შემადგენლობა

ყოველი დოზა შეიცავს შეიცავს:

მომეტაზონის ფუროატის მონოჰიდრატს ექვივალენტურს 50მკგ მომეტაზონის ფუროატისა.

კონსერვანტები

ბენზალკონიუმის ქლორიდი

ფენილ-ეთილის სპირტი

დამხმარე ნივთიერებები - საჭ.რაოდ.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ნაზალური პრეპარატები, კორტიკოსტეროიდები.

ათქ კოდი: R01AD09

დეტალური ინფორმაცია

ოლანზაპინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ოლანზაპინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ოლანზაპინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ოლანზაპინს  5მგ / 10მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფსიქოლეფსურები, ანტიფსიქოზური საშუალებები, დიაზეპინები, ოქსაზეპინები, თიაზეპინები და ოქსეპინები.

ათქ კოდი N05AH03.

დეტალური ინფორმაცია

ომეპრაზოლი – ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ომეპრაზოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ომეპრაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის მყარი კაფსულები

შემადგენლობა

თითოეული კაფსულა შეიცავს:

ომეპრაზოლს 20 მგ / 40 მგ (ენტერული გარსით დაფარული პელეტების სახით)

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

კუჭის წვენის მჟავიანობის დარღვევის საწინააღმდეგო საშუალებები, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები

ATC Code: A02BC01

დეტალური ინფორმაცია

ოფთადიკი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთადიკი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

დიკლოფენაკი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

დიკლოფენაკ ნატრიუმს 1მგ

არააქტიური ნივთიერებები: ბორის მჟავა, დინატრიუმის ედეტატი, ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, პოლიოქსილ 35 აბუსალათინის ზეთი, ტრომეთამინი, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ოფთალმოლოგიური პრეპარატები, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები.

ათქ კოდი: S01BC03

დეტალური ინფორმაცია

ოფთაზოცინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ოფთაზოცინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ტობრამიცინი/დექსამეთაზონი

სამკურნალწამლო ფორმა

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა

ერთი მლ შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებებს: დექსამეტაზონის ნატრიუმის ფოსფატს 1.00 მგ, ტობრამიცინის სულფატს 3.00 მგ.

დამხმარე ნივთიერებებს: ბორის მჟავა, ბორაქსი, თიოშარდოვანა, ფოსფორმჟავა; დინატრიუმის ედეტატი, პოლისორბატი 80, ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი,ნატრიუმის ჰიდროქსიდი q.s. მხოლოდ pH კორექტირებისათვის, საინექციოწყალი q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ოფთალმოლოგიური საშუალებები, კორტიკოსტეროიდები და ინფექციის საწინაარმდეგოსაშუალებები

ათქ კოდი: S01CA01

დეტალური ინფორმაცია

ოფთაკრომი

სავაჭრო დასახელება

ოფთაკრომი

OPTACROM

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ნატრიუმის კრომოგლიკატი

სამკურნალწამლო ფორმა

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

2%-იანი ხსნარის 1 მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ნატრიუმის კრომოგლიკატს 20 მგ

არააქტიური ნივთიერებები:

დინატრიუმის ედეტატი, ეთილპარაბენი, პოლივინილ ალკოჰოლი, საინექციო წყალი

4% - იანი ხსნარის 1 მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ნატრიუმის კრომოგლიკატს 40 მგ

არააქტიური ნივთიერებები:

დინატრიუმის ედეტატი, ეთილპარაბენი, პოლივინილ ალკოჰოლი, საინექციო წყალი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ოფთალმოლოგიური პრეპარატები. ანტიალერგიული პრეპარატები

ათქ კოდი: S01GX01

დეტალური ინფორმაცია

ოფთამიცინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთამიცინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

მოქსიფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები,ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - მოქსიფლოქსაცინის ჰიდროქლორიდს,  5მგ მოქსიფლოქსაცინის ექვივალენტური რაოდენობით

არააქტიური ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, დინატრიუმის ედეტატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, მარილმჟავა, საინექციო წყალი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ოფთალმოლოგიური საშუალებები, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი: S01AE07

დეტალური ინფორმაცია

ოფთაროლაკი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთაროლაკი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:  

კეტოროლაკ ტრომეტამინი

ფარმაცევტული ფორმა:  

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

კეტოროლაკ ტრომეტამინს - 5მგ

დამხმარე ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, დინატრიუმის ედეტატი, ბენზალკონიუმის ქლორიდი, ბეტაციკლოდექსრტინი, პოლივინილი ალკოჰოლი, ოქტოქსინოლი 40, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, გასუფთავებული წყალი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ოფთალმოლოგიური საშუალებები, ანთების საწინააღმდეგო, არასტეროიდული საშუალებები

ათქ კოდი: S01BC05.

დეტალური ინფორმაცია

ოფთაფლოქსინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთაფლოქსინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ლევოფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა        

ყოველი მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ლევოფლოქსაცინის ჰემიჰიდრატს ექვივალენტურს 5მგ ლევოფლოქსაცინისა.

არააქტიური ნივთიერებები:

ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, დინატრიუმის ედეტატი, ნატრიუმის ქლორიდი, გლიცერინი, ქლორწყალბადმჟავა, საინექციო წყალი

ფარმაცევტული ჯგუფი:    ოფთალმოლოგიური საშალებები, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი: S01AE05

დეტალური ინფორმაცია

ოფთაციპრო-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთაციპრო-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ციპროფლოქსაცინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ციპროფლოქსაცინის ჰიდროქლორიდს, 3მგ ციპროფლოქსაცინის ექვივალენტური რაოდენობით

არააქტიური ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, დინატრიუმის ედეტატი, ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, მარილმჟავა ს.რ., საინექციო წყალი. 

ფარმაკოთერაპიული  ჯგუფი:  ოფთალმოლოგიური საშუალებები, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი : S01AE03 

დეტალური ინფორმაცია

პანტოპრაზოლი -ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

პანტოპრაზოლი-ჰუმანითი

PANTOPRAZOLE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

პანტოპრაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა:

დაყოვნებული გამოთავისუფლების, ნაწლავში ხსნადი, გარსით დაფარული ტაბლეტები  20მგ და 40მგ.

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება - პანტოპრაზოლის ნატრიუ სესკვიჰიდრატი ექვივალენტური 20მგ / 40მგ პანტოპრაზოლისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

მჟავიანობის დარღვევის სამკურნალო პრეპარატები. წყლულის საწინააღმდეგო პრეპარატები და გასტროეზოფაგული რეფლუქსის სამკურნალო პრეპარატები. პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები. პანტოპრაზოლი

ათქ კოდი А02ВС02

დეტალური ინფორმაცია

პარდიპი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პარდიპი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება

პარაცეტამოლი

დიკლოფენაკ ნატრიუმი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს

პარაცეტამოლს  500 მგ

ნატრიუმის დიკლოფენაკს  50 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალებები, ძმარმჟავას წარმოებულები და მონათესავე ნივთიერებები.

ათქ კოდი: M01AB55

დეტალური ინფორმაცია

პონდულაქსი-ჰუმანთი

სავაჭრო დასახელება

პონდულაქსი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ლაქტულოზა

სამკურნალწამლოფორმა

პერორალური ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი 5 მლ შეიცავს:

ლაქტულოზას 3.35გ

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

საფაღარათო საშუალებები, ოსმოსური მოქმედების მქონე საფაღარათო პრეპარატები.

ათქ კოდი: A06AD11

დეტალური ინფორმაცია

რაცედრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება:

რაცედრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

რაცეკადოტრილი

დოზირების ფორმა:

ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

ყოველი პაკეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - რაცეკადოტრილის 10მგ/30მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ფაღარათის, ნაწლავთა ანთების და მიკრობების საწინააღმდეგო საშუალებები. ფაღარათის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატები

ათქ კოდი: A07XA04

დეტალური ინფორმაცია

რაცედრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება:

რაცედრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

რაცეკადოტრილი

დოზირების ფორმა:

ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

ყოველი პაკეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - რაცეკადოტრილის 10მგ/30მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ფაღარათის, ნაწლავთა ანთების და მიკრობების საწინააღმდეგო საშუალებები. ფაღარათის საწინააღმდეგო სხვა პრეპარატები

ათქ კოდი: A07XA04

დეტალური ინფორმაცია

რეალონგი

სავაჭრო დასახელება

რეალონგი

საერთაშორისო არაპატენტირებულიდასახელება

ტადალაფილი

სამკურნალეამლო  ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ტადალაფილს 20 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

უროლოგიური დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშალებები.

ათქ კოდი:G04BE08.

დეტალური ინფორმაცია

რეაქტივი

 

სავაჭრო დასახელება

რეაქტივი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

სილდენაფილი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

სილდენაფილის ციტრატს, ექვივალენტურს 50 მგ/100მგ სილდენაფილისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

უროლოგიური საშუალებები; ერექციული დისფუნქციის დროს გამოსაყენებელი პრეპარატები.

ათქ კოდი: G04BE03

დეტალური ინფორმაცია

რეაქტივი პლუსი

სავაჭრო დასახელება

რეაქტივი პლუსი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

სილდენაფილი

დაპოქსეტინი 60 მგ აბები

სამკურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

აპკიანი გარსით დაფარული თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

სილდენაფილის EP ციტრატი

სილდენაფილის ექვივალენტური                50 მგ / 100 მგ

დაპოქსეტინის  ჰიდროქლორიდი

დაპოქსეტინის  ექვივალენტური                  60 მგ / 60 მგ

დამხმარე ნივთიერებები .................. საჭიროებისამებრ

ფარმაკოთერაპევტული ჯგუფი

უროლოგია, ერექციის დისფუნქციის სამკურნალო პრეპარატი

ათქ. კოდი: G04BE30

დეტალური ინფორმაცია

რეაქტივი ფლეში

სავაჭროდასახელება:

რეაქტივი ფლეში

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

სილდენაფილი

სამკურნალწამლოფორმა:

ოროდისპერგირებადი ფირფიტა.

შემადგენლობა:

თითოეული ფირფიტა შეიცავს:

სილდენაფილის ციტრატს, ექვივალენტურს 50მგ სილდენაფილისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: უროლოგიური პრეპარატები, ერექციის დისფუნქციის სამკურნალო საშუალებები. 

ათქკოდი: G04BE03.

დეტალური ინფორმაცია

რეომაგი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რეომაგი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

აცეტილსალიცილის მჟავა

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აცეტილსალიცილის  მჟავას  75 მგ / 150მგ

მაგნიუმის ჰიდროქსიდს 15.2 მგ / 30,39მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტითრომბოზული საშუალებები, თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორები (გარდა ჰეპარინისა)

ATC code:  B01AC30 

დეტალური ინფორმაცია

რეომაგი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რეომაგი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

აცეტილსალიცილის მჟავა

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აცეტილსალიცილის  მჟავას  75 მგ / 150მგ

მაგნიუმის ჰიდროქსიდს 15.2 მგ / 30,39მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტითრომბოზული საშუალებები, თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორები (გარდა ჰეპარინისა)

ATC code:  B01AC30 

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდ დროპსი

სავაჭრო დასახელება

სანტა ქოლდი დროპსი

Santa Clod DROPS

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ოქსიმეტაზოლინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

ცხვირის წვეთები

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ოქსიმეტაზოლინის ჰიდროქლორიდი 0.5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტურები.

ათქ კოდი: R01AA05

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი ოფისი

სავაჭროდასახელება

სანტა ქოლდი ოფისი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

პარაცეტამოლი, უწყლო კოფეინი, ქლორფენირამინის მალეატი და ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პარაცეტამოლი    500მგ

კოფეინი უწყლო   30მგ

ქლორფენირამინის მალეატი  2მგ

ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდი  10მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ტკივილგამაყუჩებელი, სიცხის დამწევი და ანტიჰისტამინური საშუალება.

ათქ კოდი: N02BG.

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი დროპსი ქიდსი

სავაჭრო დასახელება

სანტა ქოლდი დროპსი ქიდსი

Santa Cold Drops Kids

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ოქსიმეტაზოლინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

ცხვირის წვეთები

შემადგენლობა

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

ოქსიმეტაზოლინის ჰიდროქლორიდს 0.25 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ნაზალური პრეპარატები, დეკონგესტანტები და სხვა ადგილობრივი გამოყენების ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტური საშუალებები

ათქ კოდი: R01AA05

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი ვორმექსი

სავაჭრო დასახელება

სანტა ქოლდი ვორმექსი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კომბინირებული პრეპარატი

წამლის ფორმა

ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ყოველი 6.0გ პაკეტი შეიცავს:-

პარაცეტამოლს  500მგ

ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდს 10მგ

ფენირამინის მალეატს 25მგ

ასკორბინის მჟავას 200მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანალგეზიური საშუალებები, ანილიდები

ათქ კოდი: N02BE51

დეტალური ინფორმაცია

სანტაქოლდი OD

სავაჭრო სახელწოდება

სანტაქოლდი OD

საერთაშორისო არაპატენტური სახელწოდება

პარაცეტამოლი, ოროდისპერგირებადი ტაბლეტები  125მგ/250მგ/500მგ

სამკურნალწამლო ფორმა

ოროდისპერგირებადი  ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

პარაცეტამოლი                    125/250/500 მგ

შემავსებელი                        q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანალგეზიურები, ანილიდები,

ათქ კოდი: N02BE01

დეტალური ინფორმაცია

სანტაქოლდი ლითლ ნოუზისი

სავაჭრო დასახელება

სანტაქოლდი ლითლ ნოუზისი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ქლორფენირამინი

ფენილეფრინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ორალური წვეთები

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს:

ქლორფენირამინის მალეატს 30.0 მგ

ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდის 37.5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანალგეზიური საშუალებები, სხვა ანალგეზიური და სიცხის დამწევი საშალებები

ათქ კოდი: N02BG.

დეტალური ინფორმაცია

სნეპი გელი

სავაჭრო დასახელება

სნეპი გელი

SNAP GEL

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კეტოპროფენი

სამკურნალწამლო ფორმა

გელი

შემადგენლობა

თითოეული გრამი შეიცავს:

კეტოპროფენს 25მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სახსრების და კუნთების ტკილის საწინააღმდეგო ადგილობრივი საშუალებები, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის.

ათქ კოდი:.  M02AA10

დეტალური ინფორმაცია

ტერბინაფინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტერბინაფინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ტერბინაფინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ტერბინაფინის ჰიდროქლორიდს, ექვივალენტურ 250მგ ტერბინაფინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი       

დერმატოლოგიური საშუალებები; სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები სისტემური

გამოყენებისთვის

ათქ კოდი: D01BA02 

დეტალური ინფორმაცია

ტერბინაფინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ტერბინაფინი - ჰუმნითი

TERBINAFINE - HUMANITY

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ტერბინაფინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლოფორმა: კრემი

შემადგენლობა:

ყოველი 15 გ კრემი შეიცავს 0,15 გ ტერბინაფინის ჰიდროქლორიდს.

ფარმაკოლოგიურითვისებები:

ფართო სპექტრის სოკოს საწინააღმდეგო მედიკამენტია. იგი სელექტიურად აინჰიბირებს სოკოს ერგო სქვალენეპოქსიდაზას. ერგო სქვალენეპოქსიდაზას რეაქციის ბლოკირების გზით მას  შეუძლია გაწყვიტოს სოკოს სტეროლის ბიოსინთეზი მის ადრეულ სტადიაზე. ეს იწვევს   სოკოს უჯრედის მემბრანის ჩამოყალიბების პროცის დარღვევას და კვდომას.

დეტალური ინფორმაცია

ტრინიტი-ჰუმანითი

საერთაშორისო ჯენერიკული დასახელება: ბეტამეთაზონი, გენტამიცინი, კლოტრიმაზოლი

ათქკოდი (ფარმაკოლოგიურიჯგუფი)  - D07X

კორტიკოსტეროიდები კომბინაციაში ადგილობრივი გამოყენებისთვის

გამოშვებისფორმა: კრემი 30მგ 

დეტალური ინფორმაცია

ურსა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ურსა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ურსოდეოქსიქოლის მჟავა

სამკურნალწამლო ფორმა:

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი კაფსულა შეიცავს

აქტიურ ნივთიერებას- ურსოდეოქსიქოლის მჟავას 250მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ღვიძლის და სანაღვლე გზების დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები. ქოლის მჟავას პრეპარატები.

ათქ კოდიА05АА02

დეტალური ინფორმაცია

ფლორანსი-ჰუმანითი

საერთაშორისო ჯენერიკული დასახელებაორნიდაზოლი, ნეომიცინის სულფატი, ნისტატინი, პრენდიზოლონი

ათქკოდი (ფარმაკოლოგიურიჯგუფი)  -G01B

პროტოზოას, მიკრობების და სოკოს საწინააღმდეგო საშუალებები ადგილობრივი გამოყენებისათვის

გამოშვებისფორმა: ვაგინალური ტაბლეტი №10 შეფუთვაში აპლიკატორთან ერთად

დეტალური ინფორმაცია

ფლუტინაზი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ფლუტინაზი

FLUTINAZ - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ფლუტიკაზონის ფუროატი

სამკურნალწამლო ფორმა

ნაზალური სპრეი (სუსპენზიის სახით)

შემადგენლობა

მომქმედი ნივთიერება და რაოდენობა დოზის ერთეულში          

თითოეული გაფრქვევა შეიცავს:

ფლუტიკაზონის ფუროატი ……………………....27.5 მკგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ნაზალური პრეპარატები, კორტიკოსტეროიდები.

ათქ კოდი: R01AD12

დეტალური ინფორმაცია

ქსილიზი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ქსილიზი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ქსილომეტაზოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ცხვირის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ქსილომეტაზოლინის ჰიდროქლორიდს 0.5 მგ (0.05%) ან 1მგ (0.1%)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტური საშუალება

ათქ კოდი: R01AA07

დეტალური ინფორმაცია

ქსილიზი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ქსილიზი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ქსილომეტაზოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ცხვირის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ქსილომეტაზოლინის ჰიდროქლორიდს 0.5 მგ (0.05%) ან 1მგ (0.1%)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტური საშუალება

ათქ კოდი: R01AA07

დეტალური ინფორმაცია

ქსილიზი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ქსილიზი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ქსილომეტაზოლინი

სამკურნალწამლოფორმა:

ნაზალური სპრეი, ხსნარი

შემადგენლობა:

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ქსილომეტაზოლინის ჰიდროქლორიდს 0.5 მგ (0.05%) ან 1მგ (0.1%)

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტურები საშუალებები

ათქკოდი: R01AA07

დეტალური ინფორმაცია

ქსილიზი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ქსილიზი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ქსილომეტაზოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ცხვირის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ქსილომეტაზოლინის ჰიდროქლორიდს 0.5 მგ (0.05%) ან 1მგ (0.1%)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ნაზალური პრეპარატები, სიმპათომიმეტური საშუალება

ათქ კოდი: R01AA07

დეტალური ინფორმაცია

ცერელივი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერელივი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ადემეთიონინი

დოზირების ფორმა

ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

შეფუთვაში მოთავსებულია:

1. საინექციო ადემეთიონინი 400მგ (ლიოფილიზირებული)

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას :ადემეთიონინს (S- ადენოზილ - L - მეთიონინი), 1,4- ბუტანედისულფონატს ექვივალენტურს 400 მგ S- ადენოზილ მეთიონინისა.

2. 400მგ საინექციო ადემეთიონინის (ლიოფილიზირებული ) გამხსნელი 5 მლ

ყოველი ამპულა შიცავს: L-ლიზინი 342,4 მგ, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი q.s., საინექციო წყალი q.s.

აღწერილობა

თეთრი ან მოთეთრო ფერის ლიოპილიზირებული ფხვნილი

ფარმაკოტერაპიული ჯგუფი

ამინომჟავები და წარმოებულები

ათქ კოდი: A16AA02

დეტალური ინფორმაცია

ცცა - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცცა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

აცეტილცისტეინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ერთი პაკეტი შეიცავს

აცეტილცისტეინი  100მგ/200მგ/600მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ხველების და გაციების საწინაარმდეგო პრეპარატები, მუკოლიზური საშუალებები.

ATC კოდი: R05CB01

დეტალური ინფორმაცია

ცცა - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცცა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

აცეტილცისტეინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ფხვნილი პერორალური ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ერთი პაკეტი შეიცავს

აცეტილცისტეინი  100მგ/200მგ/600მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ხველების და გაციების საწინაარმდეგო პრეპარატები, მუკოლიზური საშუალებები.

ATC კოდი: R05CB01

დეტალური ინფორმაცია

ჰეფიბელი ფლორა

სავაჭრო დასახელება

ჰეფიბელი ფლორა

სამკურნალწამლო ფორმა

კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

რძემჟავა ბაქტერიებს(Bacillus coagulans (LB Sporogenese))   120 მლნ. სპორა

ფოლის მჟავას     1.5 მგ

ციანკობალამინს     15მკგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფაღარათის საწინააღმდეგო, ნაწლავების ანთების და მიკრობების საწინააღმდეგო პრეპარატები, რძემჟავას მაპროდუცირებელი ორგანიზმები და კომბინაციები.

ათქ კოდი: : A07FA51

დეტალური ინფორმაცია