ცერელივი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერელივი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ადემეთიონინი

დოზირების ფორმა

ლიოფილიზირებული ფხვნილი ი.მ. და ი.ვ. საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

შეფუთვაში მოთავსებულია:

1. საინექციო ადემეთიონინი 400მგ (ლიოფილიზირებული)

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას :ადემეთიონინს (S- ადენოზილ - L - მეთიონინი), 1,4- ბუტანედისულფონატს ექვივალენტურს 400 მგ S- ადენოზილ მეთიონინისა.

2. 400მგ საინექციო ადემეთიონინის (ლიოფილიზირებული ) გამხსნელი 5 მლ

ყოველი ამპულა შიცავს: L-ლიზინი 342,4 მგ, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი q.s., საინექციო წყალი q.s.

აღწერილობა

თეთრი ან მოთეთრო ფერის ლიოპილიზირებული ფხვნილი

ფარმაკოტერაპიული ჯგუფი

ამინომჟავები და წარმოებულები

ათქ კოდი: A16AA02