ძიება ასობგერით:

X სლიმი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება  

X სლიმი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ორლისტატი

ფარმაცევტული ფორმა

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი მყარი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

ორლისტატს 120 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

პერიფერიული მოქმედების, სიმსუქნის საწინააღმდეგო პროდუქტები

ათქ კოდი: A08AB01

დეტალური ინფორმაცია

აბირატერონი-ჰუმანითი

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აბირატერონის აცეტატი 250მგ

დამხმარე ნივთიერებები q.s.

წამლის ფორმა:

ტაბლეტი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ენდოკრინული თერაპია, ჰორმონების ანტაგონისტები და მონათესავე ნივთიერებები.

ათქ კოდი: L02BX03

დეტალური ინფორმაცია

ავეფლოცინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:  ავეფლოცინი - ჰუმანითი

შემადგენლობა:

თითეული 100მლ ხსნარი შეიცავს:

მოქსიფლოქსაცინის ჰიდროქლორიდი BP 400მგ მოქსიფლოქსაცინის ექვივალენტური მანიტოლი USP ---  5% ი/ვ

საინექციო წყალი USP  ---q.s.

ფარმაკოლოგიური კლასიფიკაცია და ათქ კოდი:

ფტორქინოლონების ჯგუფის ანტიბაქტერიული  საშუალება ათქ კოდი: J01MA14

დეტალური ინფორმაცია

ავეფლოცინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ავეფლოცინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

მოქსიფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: მოქსიფლოქსაცინის ჰიდროქლორიდს, ექვივალენტურს 400 მგ მოქსიფლოქსაცინისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული პრეპარატები. ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი J01MA14

დეტალური ინფორმაცია

აზითრომიცინი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

აზითრომიცინი–ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

აზითრომიცინი

სამკურნალწამლოფორმა

პერორალური სუსპენზია

შემადგენლობა

ყოველი 5მლ სუსპენზია შეიცავს:

აზითრომიცინს ექვივალენტურს 200მგ უწყლო აზითრომიცინისა.

სარებავი:ქოლინ ყვითლი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სისტემური მოქმედების ანტიბაქტერიული საშუალებები; მაკროლიდები

ათქ. კოდი : J01FA10

დეტალური ინფორმაცია

ალბენდაზოლი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ალბენდაზოლი - ჰუმანითი

ALBENDAZOLE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ალბენდაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

სუსპენზია

შემადგენლობა

ყოველი 5 მლ შეიცავს: 

ალბენდაზოლი 200მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტჰელმინთური საშუალებები, ბენზიმიდაზოლის წარმოებულები.

ATC კოდი: P02CA03

დეტალური ინფორმაცია

ამიკაცინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამიკაცინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამიკაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ხსნარის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთიერებას:

ამიკაცინის სულფატს,  250 მგ ამიკაცინის ექვივალენტური რაოდენობით

არააქტიური ნივთიერებები:

ნატრიუმის მეტაბისულფიტი, ტრინატრიუმ ციტრატი, გოგირდმჟავა, საინექციო წყალი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, სხვა ამინოგლიკოზიდები

ათქ კოდი: J01GB06

დეტალური ინფორმაცია

ამიტრიპტილინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამიტრიპტილინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

ამიტრიპტილინი

დოზირების ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ამიტრიპტილინის ჰიდროქლორიდს - 25 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ფსიქოანალეფსიური საშალებები, მონოამინების არასელექციური ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: N06AA09

დეტალური ინფორმაცია

ამლოდიპინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამლოდიპინი-ჰუმანითი

AMLODIPINE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამლოდიპინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ამლოდიპინს - 5მგ / 10 მგ(ამლოდიპინის ბესილატის სახით)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

კალციუმის არხების სელექტიური ბლოკატორები, კალციუმის არხების ბლოკატორები, უმეტესად ვასკულური ეფექტით.

ათქ კოდი: C08CA01

დეტალური ინფორმაცია

ამლოდიპინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამლოდიპინი-ჰუმანითი

AMLODIPINE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამლოდიპინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ამლოდიპინს - 5მგ / 10 მგ(ამლოდიპინის ბესილატის სახით)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

კალციუმის არხების სელექტიური ბლოკატორები, კალციუმის არხების ბლოკატორები, უმეტესად ვასკულური ეფექტით.

ათქ კოდი: C08CA01

დეტალური ინფორმაცია

ამლოპრილი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ამლოპრილი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამლოდიპინი/ლიზინოპრილი

წამლის ფორმა

ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს:

ამლოდიპინის ბესილატს, 5 მგ ამლოდიპინის ექვივალენტური რაოდენობით

ლიზინოპრილის დიჰიდრატს, 5 მგ ლიზინოპრილის ექვივალენტური რაოდენობით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინურ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები და კალციუმის არხის ბლოკატორები

ათქ კოდი: C09BB03

დეტალური ინფორმაცია

ამროცისი-ჰუმანითი

 

სავაჭრო დასახელება

ამროცისი-ჰუმანითი

Amrocis-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდი

კარბოცისტეინი

სამკურნალწამლო ფორმა

სიროფი

შემადგენლობა

სიროფის თითოეული 5 მლ შეიცავს:

ამბროქსოლის ჰიდროქლორიდის    15მგ-ს

კარბოცისტეინს  100მგ-ს

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ხველების და გაციების საწინააღმდეგო პრეპარატები, მუკოლიზური საშუალებები

ათქ კოდი: R05CB

დეტალური ინფორმაცია

აპიქსთრომბი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

აპიქსთრომბი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

აპიქსაბანი

დოზირების ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - აპიქსაბანს  2.5 მგ / 5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტითრომბოზული საშუალებები, Xa ფაქტორის პირდაპირი ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: B01AF02

დეტალური ინფორმაცია

არივესი

სავაჭრო დასახელება

არივესი

ARIVES

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

არიპიპრაზოლი

სამკურნალწამლო  ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - არიპიპრაზოლს  10მგ / 15მგ / 20მგ / 30მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ნეიროლეფსიური საშუალებები, ანტიფსიქოზური სხვა საშუალებები.

ათქ კოდი: N05AX12

დეტალური ინფორმაცია

არივესი

სავაჭრო დასახელება

არივესი

ARIVES

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

არიპიპრაზოლი

სამკურნალწამლო  ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - არიპიპრაზოლს  10მგ / 15მგ / 20მგ / 30მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ნეიროლეფსიური საშუალებები, ანტიფსიქოზური სხვა საშუალებები.

ათქ კოდი: N05AX12

დეტალური ინფორმაცია

ატენოლოლი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ატენოლოლი-ჰუმანითი

ATENOLOL - HUMANITY

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ატენოლოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ატენოლოლს  25/50მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:                 

ბეტა-ბლოკერები, სელექტიური ბეტა-ბლოკერები.

ათქ კოდი: C07AB03.

დეტალური ინფორმაცია

ატორვასტატინი – ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ატორვასტატინი – ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ატორვასტატინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ატორვასტატინ კალციუმს ექვივალენტურს 10 მგ / 20 მგ / 40 მგ ატორვასტატინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ლიპიდური ცვლის მამოდიფიცირებელი საშუალება, ფერმენტ HMG-CoA-რედუქტაზას ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C10AA05

დეტალური ინფორმაცია

ატორვასტატინი – ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ატორვასტატინი – ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ატორვასტატინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ატორვასტატინ კალციუმს ექვივალენტურს 10 მგ / 20 მგ / 40 მგ ატორვასტატინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ლიპიდური ცვლის მამოდიფიცირებელი საშუალება, ფერმენტ HMG-CoA-რედუქტაზას ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C10AA05

დეტალური ინფორმაცია

აუკლავ-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

აუკლავ-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კო-ამოქსიკლავი (ამოქსიცილინის ტრიჰიდრატი და კალიუმის კლავულანატი)

წამლის ფორმა

მშრალი სიროფი

შემადგენლობა

განზავებული სუსპენზიის თითოეული 5 მლ შეიცავს:

ამოქსიცილინის ტრიჰიდრატი BP

ექვივალენტური ამოქსიცილინის 400მგ

განზავებული კალიუმის კლავულანატი BP

ექვივალენტური კლავულანის მჟავას 57 მგ

აღწერა

თეთრი სასიამოვნო სუნის მქონე ფხვნილი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიბიოტიკი, ათქ კოდი: JO1CR02

დეტალური ინფორმაცია

აუკლავი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

აუკლავი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებულიდასახელება

კო-ამოქსიკლავი (ამოქსიცილინი / კალიუმის კლავულანატი).

სამკურნალწამლოფორმა

ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

სუსპენზიის ყოველი 5მლ შეიცავს:

ამოქსიცილინის ტრიჰიდრატს ექვივალენტური რაოდენობით 200მგ / 400 მგ ამოქსიცილინისა.

კალიუმის კლავულანატს ექვივალენტური რაოდენობით 28.5მგ / 57 მგ კლავულანის მჟავისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიბაქტერიული საშუალებები სისტემური გამოყენებისთვის, პენიცილინების კომბინაციები, ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორებთან

ათქ კოდი: J01CR02 

დეტალური ინფორმაცია

ბენტრიზოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ბენტრიზოლი-ჰუმანითი                                             

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ბეტამეტაზონი

წამლის ფორმა

საინექციო სუსპენზია

შემადგენლობა

თითოეული მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს:

ბეტამეტაზონის ნატრიუმ ფოსფატს ექვივალენტურს 2 მგ ბეტამეტაზონისა.

ბეტამეტაზონის დიპროპიონატს ექვივალენტურს 5 მგ ბეტამეტაზონისა.

დამხმარე ნივთიერებები: ბენზილის სპირტი 9 მგ, მეთილპარაბენი 1,8 მგ, პროპილპარაბენი 0,2 მგ, დამხმარე ნივთირებები q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების კორტიკოსტეროიდები, გლუკოკორტიკოიდები

ათქ კოდი: H02AB01  

დეტალური ინფორმაცია

ბისოპროლოლი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ბისოპროლოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტურიდასახელება

ბისოპროლოლ ფუმარატი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ბისოპროლოლის ფუმარატს 5 მგ / 10 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

სელექციური ბეტა-ბლოკერები

ათქ.კოდი: C07AB07

დეტალური ინფორმაცია

ბისოპროლოლი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ბისოპროლოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტურიდასახელება

ბისოპროლოლ ფუმარატი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ბისოპროლოლის ფუმარატს 5 მგ / 10 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

სელექციური ბეტა-ბლოკერები

ათქ.კოდი: C07AB07

დეტალური ინფორმაცია

ბორტეზომიბი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ბორტეზომიბი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება:

ბორტეზომიბი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა: ყოველი ფლაკონი შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას: ბორტეზომიბს 3,5მგ.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, სხვა ანტინეოპლაზური საშუალებები.

ათქ კოდი: L01XX32.

დეტალური ინფორმაცია

ბრიმიდა

სავაჭრო დასახელება:

ბრიმიდა

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ბრიმონიდინის ტარტრატი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ბრიმონიდინის ტარტრატს  2 მგ

არააქტიური ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, პოლივინილის სპირტი, ნატრიუმის ციტრატი, ლიმონმჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული  ჯგუფი:  α2 – ადრენომიმეტიკი, გლაუკომის საწინააღმდეგო პრეპარატი

ათქ კოდი : S01EA05

დეტალური ინფორმაცია

ბრომოკრიპტინი–ჰუმანითი

 სავაჭროდასახელება

ბრომოკრიპტინი–ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ბრომოკრიპტინი

სამკურნალწამლოფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: ბრომოკრიპტინის მესილატს ექვივალენტურს 2.5მგ ბრომოკრიპტინისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

გინეკოლოგიური სხვა პრეპარატები, პროლაქტინის ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: G02CB01 

დეტალური ინფორმაცია

გემციტაბინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

გემციტაბინი-ჰუმანითი

GEMCITABINE - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

გემციტაბინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ლიოფილიზებული ფხვნილი ინტრავენური საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს :

მოქმედი ნივთიერება:  გემციტაბინის ჰიდროქლორიდს ექვივალენტურს 200მგ ან 1000მგ გემციტაბინისა.

დამხმარე ნივთიერებები: მანიტოლი, ნატრიუმის აცეტატის ტრიჰიდრატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი და ათქ კოდი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, პირიმიდინის ანალოგები.

ათქ კოდი : L01BC05.

დეტალური ინფორმაცია

გემციტაბინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

გემციტაბინი-ჰუმანითი

GEMCITABINE - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

გემციტაბინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ლიოფილიზებული ფხვნილი ინტრავენური საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს :

მოქმედი ნივთიერება:  გემციტაბინის ჰიდროქლორიდს ექვივალენტურს 200მგ ან 1000მგ გემციტაბინისა.

დამხმარე ნივთიერებები: მანიტოლი, ნატრიუმის აცეტატის ტრიჰიდრატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი და ათქ კოდი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, პირიმიდინის ანალოგები.

ათქ კოდი : L01BC05.

დეტალური ინფორმაცია

გეფიტინიბი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გეფიტინიბი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გეფიტინიბი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

გეფიტინიბი 250 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტი-ნეოპლაზური საშუალებები, პროტეინ კინაზას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: L01XE02

დეტალური ინფორმაცია

გლიბენკლამიდი- ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

გლიბენკლამიდი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

გლიბენკლამიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

გლიბენკლამიდს 5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო საშუალებები, სულფანილ შარდოვანას წარმოებულები

ათქ კოდი: A10BB01

დეტალური ინფორმაცია

გლიკლაზიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიკლაზიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიკლაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა

მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება -  გლიკლაზიდი  30 მგ/60 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები, გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი A10BB09

დეტალური ინფორმაცია

გლიკლაზიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიკლაზიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიკლაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა

მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება -  გლიკლაზიდი  30 მგ/60 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები, გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი A10BB09

დეტალური ინფორმაცია

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიმეპირიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: გლიმეპირიდს1 მგ / 2 მგ/ 3 მგ / 4 მგ;:

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი: A10BB12

დეტალური ინფორმაცია

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიმეპირიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: გლიმეპირიდს1 მგ / 2 მგ/ 3 მგ / 4 მგ;:

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი: A10BB12

დეტალური ინფორმაცია

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიმეპირიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: გლიმეპირიდს1 მგ / 2 მგ/ 3 მგ / 4 მგ;:

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი: A10BB12

დეტალური ინფორმაცია

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

გლიმეპირიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

გლიმეპირიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: გლიმეპირიდს1 მგ / 2 მგ/ 3 მგ / 4 მგ;:

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის შემცველობის დამაქვეითებელი პრეპარატები გარდა ინსულინისა.

ათქ კოდი: A10BB12

დეტალური ინფორმაცია

გლიმეფორმი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

გლიმეფორმი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

მეტფორმინი

გლიმეპირიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

მეტფორმინის ჰიდროქლორიდს ექვივალენტურს 500 მგ მეტფორმინისა

გლიმეპირიდს                        2 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები, სისხლში გლუკოზის დონის შესამცირებელი პრეპარატების კომბინაციები ინსულინის გარდა.

ათქ კოდი: A10BD02

დეტალური ინფორმაცია

გლიოცეტამი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

გლიოცეტამი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ალფა გლიცერილფოსფორილქოლინი და პირაცეტამი

სამკურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

აპკიანი გარსით დაფარული თითოეული ტაბლეტის შემადგენლობა:

ალფა გლიცერილფოსფორილქოლინი …………..250 მგ

პირაცეტამი                    ……………………………..….800 მგ

აღწერილობა

ღია ვარდისფერიდან მოწითალო შეფერილობამდე, კაფსულის ფორმის, აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები.

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

თავის ტვინის მეტაბოლიზმის გასაუმჯობესებელი საშუალებები;  ნოოტროპული პრეპარატები

დეტალური ინფორმაცია

დექსამეტაზონი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

დექსამეტაზონი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

დექსამეტაზონი

სამკურნალწამლო ფორმა:

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა:

1მლ ხსნარი შეიცავს:

დექსამეტაზონის ნატრიუმის ფოსფატს, რომელიც შეესაბამება დექსამეტაზონის ფოსფატის 4მგ-ს

დამხმარე ნივთიერებები: მეთილპარაბენი, პროპილპარაბენი, კრეატინინი, ნატრიუმის ციტრატი, დინატრიუმის ედეტატი, ნატრიუმის მეტაბისულფიტი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

კორტიკოსტეროიდები სისტემური გამოყენებისათვის, გლუკოკორტიკოიდები

ათქ კოდი: H02AB02

დეტალური ინფორმაცია

დექსამეტაზონი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

დექსამეტაზონი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატერნტირებული დასახელება

დექსამეტაზონი

სამკურნალწამლო ფორმა

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

1 მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - დექსამეტაზონ ნატრიუმის ფოსფატს, 4მგ დექსამეტაზონის ფოსფატის ექვივალენტური რაოდენობით

დამხმარე ნივთიერებებს: ნატრიუმის ბისულფატს, პროპილენგლიკოლს, დინატრიუმის ჰიდროგენ ფოსფატის დოდეკაჰიდრატს, საინექციო წყალს.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

სისტემური გამოყენების კორტიკოსტეროიდები, გლუკოკორტიკოიდები

ათქ კოდი: H02AB02

დეტალური ინფორმაცია

დოცეტაქსელი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

დოცეტაქსელი-ჰუმანითი

DOCETAXEL  - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

დოცეტაქსელი

სამკურნალწამლო ფორმა

კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

კონცენტრანტის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთერებას:

დოცეტაქსელის ტრიჰიდრატს ექვივალენტურს 20მგ/0.5მლ, 80მგ/2მლ, 120მგ/3მლ დოცეტაქსელისა.

დამხმარე ნივთიერებები - პოლისორბატ 80;

გამხსნელის ყოველი ფლაკონი შეიცავს:

ეთანოლს 13% w/v

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტინეოპლაზიური საშუალება. ტაქსანები

ათქ კოდი L01CD02

დეტალური ინფორმაცია

დოცეტაქსელი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

დოცეტაქსელი-ჰუმანითი

DOCETAXEL  - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

დოცეტაქსელი

სამკურნალწამლო ფორმა

კონცენტრატი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

კონცენტრანტის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთერებას:

დოცეტაქსელის ტრიჰიდრატს ექვივალენტურს 20მგ/0.5მლ, 80მგ/2მლ, 120მგ/3მლ დოცეტაქსელისა.

დამხმარე ნივთიერებები - პოლისორბატ 80;

გამხსნელის ყოველი ფლაკონი შეიცავს:

ეთანოლს 13% w/v

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტინეოპლაზიური საშუალება. ტაქსანები

ათქ კოდი L01CD02

დეტალური ინფორმაცია

ენალაპრილ-H - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ენალაპრილ-H - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ენალაპრილი / ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ენალაპრილის მალეატი 10 მგ

ჰიდროქლოროთიაზიდი 25 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: ჯგუფი: რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშალბები, აგფ ინჰიბიტორები და დიურეზული საშუალებები.

ათქ კოდი C09BA02.

დეტალური ინფორმაცია

ენალაპრილ-HL - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ენალაპრილ-HL-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ენალაპრილი

ჰიდროქლორთიაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ენალაპრილის მალეატს 20 მგ / 10 მგ

ჰიდროქლოროთიაზიდს 12,5 მგ,

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშალბები, აგფ ინჰიბიტორები და დიურეზული საშუალებები.

ათქ კოდი C09BA02.

დეტალური ინფორმაცია

ენალაპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენალაპრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ენალაპრილის მალეატი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ენალაპრილის მალეატი 5მგ / 10მგ / 20 მგ-ს.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სიტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები

ათქ კოდი:C09AA02

დეტალური ინფორმაცია

ენალაპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენალაპრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ენალაპრილის მალეატი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ენალაპრილის მალეატი 5მგ / 10მგ / 20 მგ-ს.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სიტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები

ათქ კოდი:C09AA02

დეტალური ინფორმაცია

ენალაპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენალაპრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ენალაპრილის მალეატი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ენალაპრილის მალეატი 5მგ / 10მგ / 20 მგ-ს.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სიტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები

ათქ კოდი:C09AA02

დეტალური ინფორმაცია

ენექსანი- ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენექსანი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ენოქსაპარინის  ნატრიუმი

წამლის ფორმა

მზა საინექციო შპრიცი

შემადგენლობა

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი 20 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს 20მგ  ექვივალენტური 2000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.2 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  40 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   40 მგ ექვივალენტური 4000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.4 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  60 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს  60 მგ ექვივალენტური 6000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.6 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  80 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   80 მგ ექვივალენტური 8000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.8 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიგოაგულაციური საშუალებები, ჰეპარინის საშუალებები

ათქ კოდი: B01AB05

დეტალური ინფორმაცია

ენექსანი- ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენექსანი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ენოქსაპარინის  ნატრიუმი

წამლის ფორმა

მზა საინექციო შპრიცი

შემადგენლობა

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი 20 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს 20მგ  ექვივალენტური 2000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.2 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  40 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   40 მგ ექვივალენტური 4000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.4 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  60 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს  60 მგ ექვივალენტური 6000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.6 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  80 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   80 მგ ექვივალენტური 8000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.8 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიგოაგულაციური საშუალებები, ჰეპარინის საშუალებები

ათქ კოდი: B01AB05

დეტალური ინფორმაცია

ენექსანი- ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენექსანი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ენოქსაპარინის  ნატრიუმი

წამლის ფორმა

მზა საინექციო შპრიცი

შემადგენლობა

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი 20 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს 20მგ  ექვივალენტური 2000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.2 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  40 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   40 მგ ექვივალენტური 4000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.4 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  60 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს  60 მგ ექვივალენტური 6000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.6 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  80 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   80 მგ ექვივალენტური 8000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.8 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიგოაგულაციური საშუალებები, ჰეპარინის საშუალებები

ათქ კოდი: B01AB05

დეტალური ინფორმაცია

ენექსანი- ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ენექსანი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ენოქსაპარინის  ნატრიუმი

წამლის ფორმა

მზა საინექციო შპრიცი

შემადგენლობა

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი 20 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს 20მგ  ექვივალენტური 2000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.2 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  40 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   40 მგ ექვივალენტური 4000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს q.s. - 0.4 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  60 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს  60 მგ ექვივალენტური 6000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.6 მლ

ენოქსაპარინის ნატრიუმი  საინექციო ხსნარი  80 მგ

თითოეული მზა შპრიცი შეიცავს:

ენოქსაპარინის ნატრიუმს   80 მგ ექვივალენტური 8000 სე

ანტიფაქტორი -Xa მოქმედების

საინექციო წყალს  q.s. - 0.8 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიგოაგულაციური საშუალებები, ჰეპარინის საშუალებები

ათქ კოდი: B01AB05

დეტალური ინფორმაცია

ეპირუბიცინი-ჰუმანითი

პრეპარატის სავაჭრო სახელწოდება

ეპირუბიცინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ეპირუბიცინი.

სამკურნალწამლო ფორმა:

ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერება: 1 ფლაკონი შეიცავს ეპირუბიცინის ჰიდროქლორიდს 10 მგ / 50 მგ;

დამხმარე ნივთიერებები: ლაქტოზა, მეთილპარაბენი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: ანტინეოპლაზური საშუალებები, ანტრაციკლინები და მონათესავე სუბსტანციები

ათქ კოდი: L01DB03

დეტალური ინფორმაცია

ეპირუბიცინი-ჰუმანითი

პრეპარატისსავაჭროსახელწოდება

ეპირუბიცინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ეპირუბიცინი.

სამკურნალწამლო ფორმა:

ლიოფილიზირებული ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერება: 1 ფლაკონი შეიცავს ეპირუბიცინის ჰიდროქლორიდს 10 მგ / 50 მგ;

დამხმარე ნივთიერებები: ლაქტოზა, მეთილპარაბენი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: ანტინეოპლაზური საშუალებები, ანტრაციკლინები და მონათესავე სუბსტანციები

ათქ კოდი: L01DB03

დეტალური ინფორმაცია

ერლოტინიბი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება

ერლოტინიბი-ჰუმანითი

ERLOTINIB-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტური სახელწოდება

ერლოტინიბი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტები შეიცავს:

ერლოტინიბის ჰიდროქლორიდს ექვივალენტურს 100 მგ / 150 მგ ერლოტინიბისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტინეოპლაზური საშუალებები, პროტეინკინაზას ინჰიბიტორები

ათქ-კოდი: L01XE03

დეტალური ინფორმაცია

ერლოტინიბი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება

ერლოტინიბი-ჰუმანითი

ERLOTINIB-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტური სახელწოდება

ერლოტინიბი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტები შეიცავს:

ერლოტინიბის ჰიდროქლორიდს ექვივალენტურს 100 მგ / 150 მგ ერლოტინიბისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტინეოპლაზური საშუალებები, პროტეინკინაზას ინჰიბიტორები

ათქ-კოდი: L01XE03

დეტალური ინფორმაცია

ეტოკრია - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ეტოკრია-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ეტორიკოქსიბი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ეტორიკოქსიბი         60 მგ / 90 მგ / 120მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატიული საშუალება, კოქსიბები.

ათქ კოდი: M01AH05

დეტალური ინფორმაცია

ეტოკრია - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ეტოკრია-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ეტორიკოქსიბი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ეტორიკოქსიბი   60 მგ / 90 მგ / 120მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატიული საშუალება, კოქსიბები.

ათქ კოდი: M01AH05

დეტალური ინფორმაცია

ეტოკრია - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ეტოკრია-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ეტორიკოქსიბი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ეტორიკოქსიბი         60 მგ / 90 მგ / 120მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატიული საშუალება, კოქსიბები.

ათქ კოდი: M01AH05

დეტალური ინფორმაცია

ვალაპრესი H - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ვალაპრესი H–ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულისახელწოდება

ვალსარტანი

ჰიდროქლოროთიაზიდი.

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები.

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შიცავს:

ვალსარტანს 80მგ /160მგ-ს

ჰიდროქლოროთიაზიდს 12.5 მგ-ს

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები და დიურეზულები.

ათქ კოდი: C09DA03.

დეტალური ინფორმაცია

ვალაპრესი H - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ვალაპრესი H–ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულისახელწოდება

ვალსარტანი

ჰიდროქლოროთიაზიდი.

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები.

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შიცავს:

ვალსარტანს 80მგ /160მგ-ს

ჰიდროქლოროთიაზიდს 12.5 მგ-ს

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები და დიურეზულები.

ათქ კოდი: C09DA03.

დეტალური ინფორმაცია

ვალაპრესი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ვალაპრესი-ჰუმანითი

Valapres - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ვალსარტანი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ვალსარტანს 80მგ / 160მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები

ათქ კოდი: C09CA03

დეტალური ინფორმაცია

ვარფარინი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ვარფარინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ვარფარინ ნატრიუმი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ვარფარინ ნატრიუმს    2.5მგ / 3.0მგ / 5.0მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტითრომბოზული საშუალებები, ვიტამინ K-ს ანტაგონისტი

ათქ კოდი: B01AA03.

დეტალური ინფორმაცია

ვინორელბინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ვინორელბინი-ჰუმანითი

VINORELBINE - HUMANITY

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ვინორელბინი.

სამკურნალწამლოფორმა

კონცენტრატი საინექციო და საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას: ვინორელბინის ტარტრატს 10მგ ვინორელბინის ექვივალენტური რაოდენობით.

დამხმარე ნივთიერებები: ღვინის მჟავა, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტინეოპლაზიური და იმუნომამოდულირებელი საშუალებები, გველის სუროს ალკალოდიდები და ანალოგები.

ათქ კოდი: L01СА04 

დეტალური ინფორმაცია

ვინორელბინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ვინორელბინი-ჰუმანითი

VINORELBINE - HUMANITY

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ვინორელბინი.

სამკურნალწამლოფორმა

კონცენტრატი საინექციო და საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას: ვინორელბინის ტარტრატს 10მგ ვინორელბინის ექვივალენტური რაოდენობით.

დამხმარე ნივთიერებები: ღვინის მჟავა, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტინეოპლაზიური და იმუნომამოდულირებელი საშუალებები, გველის სუროს ალკალოდიდები და ანალოგები.

ათქ კოდი: L01СА04 

დეტალური ინფორმაცია

ზოსლიპი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ზოსლიპი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ზოპიკლონის ტაბლეტები 3.75მგ/7.5მგ

წამლის ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითოეული შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ზოპიკლონი BP 3.75მგ/7.5მგ

დამხმარე ნივთიერებები                 q.s.

საღებავი - ტიტანის დიოქსიდი

აღწერა

თეთრი კაფსულის ფორმის შემოგარსული ტაბლეტი, ერთმხარეს გამყოფი ხაზით და მეორე მხარეს გლუვი ზედაპირით.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სედაციური საშუალებები, ჰიპნოზური საშუალებები

ათქ კოდი: N05CF01

დეტალური ინფორმაცია

თვაისი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

თვაისი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება:

ტელმისარტანი/ამლოდიპინი

სამკურნალწამლო ფორმ:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ტელმისარტანს 80მგ, ამლოდიპინის ბესილატს, 5მგ / 10მგ ამლოდიპინის ექვივალენტური რაოდენობით

 

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ - ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები და კალციუმის არხების ბლოკერები.

ათქ კოდი: C09DB04

დეტალური ინფორმაცია

თვაისი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

თვაისი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება:

ტელმისარტანი/ამლოდიპინი

სამკურნალწამლო ფორმ:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ტელმისარტანს 80მგ, ამლოდიპინის ბესილატს, 5მგ / 10მგ ამლოდიპინის ექვივალენტური რაოდენობით

 

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ - ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები და კალციუმის არხების ბლოკერები.

ათქ კოდი: C09DB04

დეტალური ინფორმაცია

ინდაპამიდი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ინდაპამიდი-ჰუმანითი

INDAPAMIDE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ინდაპამიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შენელებული გამოთავისუფლების ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითეული ტაბლეტი შეიცავს:

ინდაპამიდი     1.5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

დიურეზული საშუალებები, სუფონამიდები.

ათქ კოდი: C03BA11

დეტალური ინფორმაცია

კამაზეპანი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კამაზეპანი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

კარბამაზეპინი

წამლისფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - კარბამაზეპინს 200მგ / 400მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ანტიეპილეფსიური საშუალებები, კარბოქსამიდის წარმოებულები

ათქკოდი: N03AF01

დეტალური ინფორმაცია

კამაზეპანი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კამაზეპანი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

კარბამაზეპინი

წამლისფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - კარბამაზეპინს 200მგ / 400მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ანტიეპილეფსიური საშუალებები, კარბოქსამიდის წარმოებულები

ათქკოდი: N03AF01

დეტალური ინფორმაცია

კაპეციტაბინი-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება:

კაპეციტაბინი-ჰუმანითი

CAPECITABINE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

კაპეციტაბინი

სამკურნალწამლო ფორმა: შემოგარსული ტაბლეტი.

შემადგენლობა: ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

კაპეციტაბინს 150მგ/500მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტინეოპლაზური საშუალებები, პირიმიდინის ანალოგები.

ათქ კოდი: L01BC06

დეტალური ინფორმაცია

კაპტოპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

კაპტოპრილი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

კაპტოპრილი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - კაპტოპრილს 25მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: С09AA01

დეტალური ინფორმაცია

კარდიოსემიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კარდიოსემიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტებულიდასახელება

ტორასემიდი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითეული შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ტორასემიდს 5მგ/10მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

დიურეზული საშალებები, სულფონამიდები.

ათქ კოდი: C03CA04

დეტალური ინფორმაცია

კარდიოსემიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კარდიოსემიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტებულიდასახელება

ტორასემიდი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

თითეული შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ტორასემიდს 5მგ/10მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

დიურეზული საშალებები, სულფონამიდები.

ათქ კოდი: C03CA04

დეტალური ინფორმაცია

კასპოფუნგინი -ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

კასპოფუნგინი - ჰუმანითი

Caspofungin – HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კასპოფუნგინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ი.ვ. სანფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატის მოსამზადებელი ლიოფილიზებული ფხვნილი

შემადგენლობა:

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: აქტიურ ნივთიერებას - კასპოფუნგინის აცეტატს ექვივალენტურს 50 მგ/ 70 მგ.კასპოფუნგინისა.

დამხმარე ნივთიერებები: საქაროზა, მანიტოლი, ყინულოვანი ძმარმჟავა, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი.

ფარმაკოთერაპიული თვისებები:

ანტიმიკოზური საშუალებები სისტემური გამოყენებისთვის

 ათქ კოდი: J02AX04.

დეტალური ინფორმაცია

კლარითრომიცინი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კლარითრომიცინი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტურიდასახელება

კლარითრომიცინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

კლარითრომიცინს 250 მგ / 500 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ანტიბაქტერიული საშუალებები, სისტემური გამოყენებისათვის, მაკროლიდები.

ათქ კოდი: J01FA09

დეტალური ინფორმაცია

კლოპიდოგრელი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

კლოპიდოგრელი-ჰუმანითი

CLIPIDOGREL - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

კლოპიდოგრელი

სამკურნალწამლო ფორმა

გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: კლოპიდოგრელის ბისულფატს, ექვივალენტურს 75 მგ კლოპიდოგრელისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტითრომბული საშუალებები, თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორები, გარდა ჰეპარინისა

ათქ კოდი B01AC04

დეტალური ინფორმაცია

კოლისტატი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კოლისტატი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი

სამკურნალწამლოფორმა

საინექციო, საინფუზიო და საინჰალაციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი

(საინჰალაციოდ არ გამოიყენება 3 მლნ სე)

შემადგენლობა

კოლისტატი - ჰუმანითი 1 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     1,000,000 სე

კოლისტატი - ჰუმანითი  2 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     2,000,000 სე

კოლისტატი - ჰუმანითი   3 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     3,000,000 სე

აღწერილობა

თეთრი ან თითქმის თეთრი ფერის ჰიგროსკოპული ფხვნილი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

პოლიმიქსინის ჯგუფის ანტიბიოტიკი, ათქ კოდი: J01XB01

დეტალური ინფორმაცია

კოლისტატი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

კოლისტატი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი

სამკურნალწამლოფორმა

საინექციო, საინფუზიო და საინჰალაციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი

(საინჰალაციოდ არ გამოიყენება 3 მლნ სე)

შემადგენლობა

კოლისტატი - ჰუმანითი 1 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     1,000,000 სე

კოლისტატი - ჰუმანითი  2 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     2,000,000 სე

კოლისტატი - ჰუმანითი   3 მლნ სე

ყოველი ფლაკონი შეიცავს

აქტიური ნივთიერება:

ნატრიუმის კოლისტიმეთატი     3,000,000 სე

აღწერილობა

თეთრი ან თითქმის თეთრი ფერის ჰიგროსკოპული ფხვნილი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

პოლიმიქსინის ჯგუფის ანტიბიოტიკი, ათქ კოდი: J01XB01

დეტალური ინფორმაცია

ლადისოლი

სავაჭრო დასახელება

ლადისოლი

LADISOL

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ფლუკონაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის მყარი კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

ფლუკონაზოლს 50მგ/150მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიმიკოზური საშუალება სისტემური გამოყენებისთვის, ტრიაზოლის წარმოებული.

ათქ კოდი: J02AC01.

დეტალური ინფორმაცია

ლადისოლი

სავაჭრო დასახელება

ლადისოლი

LADISOL

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ფლუკონაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის მყარი კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

ფლუკონაზოლს 50მგ/150მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიმიკოზური საშუალება სისტემური გამოყენებისთვის, ტრიაზოლის წარმოებული.

ათქ კოდი: J02AC01.

დეტალური ინფორმაცია

ლატა-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ლატა-ჰუმანითი

LATA - HUMANITY

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ლატანოპროსტი

სამკურნალწამლოფორმა

თვალის წვეთები

შემადგენლობა

"აქტიური ნივთიერება“

ლატანოპროსტი 0.005%

დამხმარე ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, ნატრიუმის დიჰიდროფოსფატის (მონოჰიდრატი), დინატრიუმ ჰიდროფოსფატი (უწყლო), პოლიოქსილ-40 ჰიდროგენური აბუსალათინის ზეთი (Cremophor - 40), ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, მარილმჟავა, საინექციო წყალი

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ოფთალმოლოგიური საშუალებები, პროსტაგლანდინის ანალოგები.

ათქ კოდი: S01EE01

დეტალური ინფორმაცია

ლევენექსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლევენექსი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ლევეტირაცეტამი

ფარმაცევტული ფორმა

შემოგარსულო ტაბლეტები

შემადგენლობა        

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ლევეტირაცეტამს  500მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიეპილეფსიური საშუალება, სხვა ანტიეპილეფსიური საშუალებები

ათქ კოდი: N03AX14

დეტალური ინფორმაცია

ლევოფლოქსაცინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ლევოფლოქსაცინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტებულიდასახელება

ლევოფლოქსაცინი

სამკურნალოფორმა

გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შიცავს: ლევოფლოქსაცინის ჰემიფიდრატს ექვივალენტურს 500 მგ ლევოფლოხაცინისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სისტემური მოქმედების ანტიბაქტერიული საშუალებები, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი: J01MA12

დეტალური ინფორმაცია

ლევოფლოქსაცინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლევოფლოქსაცინი-ჰუმანითი

LEVOFLOXACIN – HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება:

ლევოფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ხსნარი ინტრავენური ინფუზიისათვის

შემადგენლობა

ყოველი 100მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ლევოფლოქსაცინის ჰემიჰიდრატს, ექვივალენტურს 500მგ ლევოფლოქსაცინისა.

დამხმარე ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი , დინატრიუმის ედეტატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, ჰიდროქლორიდის მჟავა, საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიბაქტერიული საშუალებები სისტემური გამოყენების, ფტორქინოლონები.

ათქ კოდი: J01MA12

დეტალური ინფორმაცია

ლენალიდომიდი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლენალიდომიდი-ჰუმანითი

LENALIDOMIDE-HUMANITY

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ლენალიდომიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის მყარი კაფსულები

შემადგენლობა

ლენალიდომიდი - ჰუმანითი 

5 მგ : ყოველი ჟელატინის მყარი  კაფსულა შეიცავს:

ლენალიდომიდი 5 მგ

ლენალიდომიდი - ჰუმანითი 

10 მგ: ყოველი ჟელატინის მყარი  კაფსულა შეიცავს:

ლენალიდომიდი 10 მგ

ლენალიდომიდი - ჰუმანითი  

15 მგ: ყოველი ჟელატინის მყარი  კაფსულა შეიცავს:

ლენალიდომიდი 15 მგ

ლენალიდომიდი - ჰუმანითი 

25 მგ: ყოველი ჟელატინის მყარი  კაფსულა შეიცავს:

ლენალიდომიდი 25 მგ

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

ანტინეოპლაზიური და იმუნომამოდულირებელი საშუალებები

ათქ კოდი: L04AX04 

დეტალური ინფორმაცია

ლიზოქსი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ლიზოქსი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ლინეზოლიდი

სამკურნალწამლოფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები.

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ლინეზოლიდს 600მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, სხვა ანტიბაქტერიული საშუალებები.

ათქ კოდი:  J01XX08.            

დეტალური ინფორმაცია

ლიპრო-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ლიპრო-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ლიზინოპრილი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები 5მგ, 10მგ, 20მგ

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ლიზინოპრილ დიჰიდრატს ექვივალენტურს 5მგ, 10მგ, 20მგ ლიზინოპრილისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი სამკურნალო საშუალება, ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტის (აგფ) ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: C09AA03  

დეტალური ინფორმაცია

ლოსარტან-HL-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლოსარტან-HL - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელებ

ლოსარტანი

ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

კალიუმის ლოსარტანი 50მგ

ჰიდროქლოროთიაზიდი 12.5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინურ სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II-ის ანტაგონისტები და დიურეზული საშუალებები

ათქ კოდი: C09DA01

დეტალური ინფორმაცია

ლოსარტანი-H-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ლოსარტანი-H-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ლოსარტანი

ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

კალიუმის ლოსარტანს  100მგ

ჰიდროქლოროთიაზიდს  25 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანგიოტენზინ II-ის ანტაგონისტები და დიურეზული საშუალებები

ათქ კოდი: C09DA01

დეტალური ინფორმაცია

მაქსიმი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მაქსიმი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ცეფიქსიმი

სამკურნალწამლო ფორმა

დისპერგირებადი ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი დისპერგირებადი ტაბლეტი შეიცავს:

ცეფიქსიმს (ტრიჰიდრატის სახით) ექვივალენტურს 200 მგ უწყლო ცეფიქსიმისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები

ათქ კოდი: J01DD08

დეტალური ინფორმაცია

მაქსიმი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მაქსიმი - ჰუმანითი

Maxim - HUMANITY

საერთაშორისო  არადაპატენტებული  დასახელება ცეფიქსიმი  

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული  ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: ცეფიქსიმს (ტრიფიდრატის სახით) ექვივალენტურს 400 მგ/ 100 მგ უწყლო ცეფიქსიმისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები

ათქ კოდი: J01DD08

დეტალური ინფორმაცია

მაქსიმი–ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება                                                                                                                                                                

მაქსიმი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება                                                                                                                                                               

ცეფიქსიმი

სამკურნალწამლო ფორმა

გრანულირებული ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა                                                                                                        

ერთი პაკეტი შეიცავს:

ცეფიქსიმს 100 მგ (ცეფიქსიმის ტრიჰიდრატის სახით)

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი                                                                                                   

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები

ათქ კოდი: J01DD08

დეტალური ინფორმაცია

მემანექსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მემანექსი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

მემანტინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

მემანტინის ჰიდროქლორიდს 10 მგ/20 მგ

ფარმაკოლოგიურიჯგუფი:

ფსიქოანალეპტიკი, ანტიდემენციური პრეპარატი

ათქ კოდი: N06DX01.

დეტალური ინფორმაცია

მემანექსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მემანექსი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

მემანტინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

მემანტინის ჰიდროქლორიდს 10 მგ/20 მგ

ფარმაკოლოგიურიჯგუფი:

ფსიქოანალეპტიკი, ანტიდემენციური პრეპარატი

ათქ კოდი: N06DX01.

დეტალური ინფორმაცია

მეტოტრექსატი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

მეტოტრექსატი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

მეტოტრექსატი

სამკურნალწამლო ფორმა:

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება:

მეტოტრექსატი 500 მგ

არააქტიური ნივთიერებები:

ნატრიუმის ქლორიდი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (pH დასარეგულირებლად), საინექციო წყალი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ანტინეოპლაზური საშუალებები, ფოლის მჟავას ანალოგები.

ათქ კოდი: L01BA01

დეტალური ინფორმაცია

მეტრონიდაზოლი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მეტრონიდაზოლი-ჰუმანითი

METRONIDAZOLE - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

მეტრონიდაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

მეტრონიდაზოლს  500 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიპროტოზოული პრეპარატები, ამებიაზის და სხვა პროტოზეული დაავადებების სამკურნალო საშუალებები.

ათქ კოდი: P01AB01

დეტალური ინფორმაცია

მეტფორმინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მეტფორმინი-ჰუმანითი

METFORMIN - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლოორმა

 შენელებული გამოთავისუფლების ტაბლეტები

 შემადგენლობა

ყოველი შენელებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი შეიცავს:

მეტფორმინის ჰიდროქლორიდს  1000მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო საშუალებები, ბიგუანიდები.

ათქ  კოდი: A10BA02.

დეტალური ინფორმაცია

მეტფორმინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

მეტფორმინი-ჰუმანითი

METFORMIN - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

მეტფორმინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტე შეიცავს:

მეტფორმინის ჰიდროქლორიდს  500მგ/850მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო საშუალებები, ბიგუანიდები.

ათქ კოდი: A01BA02

დეტალური ინფორმაცია

ნებივოლოლი-HL-ჰუმანითი

სავაჭრო სახელწოდება:

ნებივოლოლი-HL-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

ნებივოლოლი / ჰიდროქლოროთიაზიდი

დოზირების ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ნებივოლოლის ჰიდროქლორიდს, 5მგ ნებივოლოლის ექვივალენტრური რაოდენობით

ჰიდროქლოროთიაზიდს 12.5მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ბეტა-ბლოკერები, სელექტიური ბეტა-ბლოკატორები და თიაზიდები

ათქ კოდი:  C07BB12

დეტალური ინფორმაცია

ნებივოლოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ნებივოლოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ნებივოლოლი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს: ნებივოლოლის ჰიდროქლორიდს, 5 მგ ნებივოლოლის ექვივალენტური რაოდენობით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ბეტა ბლოკატორები, სელექციური β-ბლოკატორები.

ათქ კოდი: C07AB12

დეტალური ინფორმაცია

ნეურიკა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ნეურიკა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

პრეგაბალინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი მყარი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

პრეგაბალინს 75მგ / 150მგ / 300მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიეპილეფსიურები, სხვა ანტიეპილეფსიური პრეპარატები

ათქ კოდი: N03AX16

დეტალური ინფორმაცია

ნეურიკა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ნეურიკა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

პრეგაბალინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი მყარი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - პრეგაბალინს 75მგ; 150მგ; 300მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიეპილეფსური საშუალებები, სხვა  ანტიეპილეფსური  საშუალებები

ათქ კოდი: N03AX16

დეტალური ინფორმაცია

ნიმესულიდი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ნიმესულიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ნიმესულიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

ფხნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

თითოეული 2 გ პაკეტი შეიცავს

ნიმესულიდს 100 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო და ანტირევმატული საშუალება.

ათქ კოდი: M01AX17

დეტალური ინფორმაცია

ნიფედიპინი-რაპიდი

სავაჭრო დასახელება:

ნიფედიპინი-რაპიდი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება:

ნიფედიპინი

სამკურნალწამლო ფორმა:

რბილი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა:

ყოველი რბილი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ნიფედიპინს 10მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

კალციუმის არხების სელექტიური ბლოკატორი, დიჰიდროპირიდინის წარმოებული.

აქთ კოდი: C08CA05

დეტალური ინფორმაცია

ოლანზაპინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ოლანზაპინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ოლანზაპინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ოლანზაპინს  5მგ / 10მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფსიქოლეფსურები, ანტიფსიქოზური საშუალებები, დიაზეპინები, ოქსაზეპინები, თიაზეპინები და ოქსეპინები.

ათქ კოდი N05AH03.

დეტალური ინფორმაცია

ომერათინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ომერათინი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული  დასახელება

ოფლოქსაცინი

ორნიდაზოლი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: ოფლოქსაცინს 200მგ  

ორნიდაზოლს 500მგ

ფარმაკოთერაპიული  ჯგუფი

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, ანტიბაქტერიული საშუალებები.

ათქ კოდი: J01RA09

დეტალური ინფორმაცია

ორნიდაზოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ორნიდაზოლი-ჰუმანითი

Ornidazol-Humanity

საერთაშორისო არაპატენტირებული  დასახელება:

ორნიდაზოლი

სამკურნალწამლო ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ორნოდაზოლი 500 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიპროტოზოული საშუალება, ნიტროიმიდაზოლის წარმოებულები.

ათქ კოდი: P01AB03

დეტალური ინფორმაცია

ოსტეომეტა

სავაჭროდასახელება

ოსტეომეტა

Osteometa

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ზოლედრონის მჟავა                                                                                                                      

სამკურნალწამლოფორმა

ლიოფილიზებული ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის დასამზადებელი კონცენტრატის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: აქტიური ნივთიერებას - ზოლედრონის მჟავას მონოჰიდრატს ექვივალენტურს 4მგ ზოლედრონის მჟავისა.

დამხმარე ნივთიერებები: მანიტოლი, ნატრიუმის ციტრატის დიჰიდრატი.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

პრეპარატები ძვლების დაავადებების სამკურნალოდ,   ბისფოსფონატები

ათქ კოდი - M05BA08

დეტალური ინფორმაცია

ოფთალოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ოფთალოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

თიმოლოლი

სამკურნალწამლო ფორმა:

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - თიმოლოლს 5მგ (თიმოლოლის მალეატის სახით)

არააქტიურ ნივთიერებებს:

დინატრიუმის ჰიდროგენ ორთოფოსფატი, ნატრიუმის დიჰიდროგენ ორთოფოსფატი,დინატრიუმის ედეტატი,ნატრიუმის ქლორიდი, ბენზალკონიუმის ქლორიდის ხსნარი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, საინექციო წყალი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ოფთალმოლოგიური პრეპარატები, გლაუკომის საწინააღმდეგო საშუალებები, ბეტა-ბლოკატორები.

ათქ კოდი: S01ED01

დეტალური ინფორმაცია

ოფთატრავი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ოფთატრავი - ჰუმანითი

OptaTrav-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ტრავოპროსტი

სამკურნალწამლო ფორმა

თვალის წვეთები, ხსნარი

შემადგენლობა

ხსნარის ყოველი მლ შიცავს:

აქტირიურ ნივთიერებას - ტრავოპროსტს  0.04 მგ

არააქტიურ ნივთიერებები: ბენზალკონიუმის ჰიდროქლორიდი; დინატრიუმის ედეტატი; პოლიოქსილ-40 ჰიდროგენური აბუსალათინის ზეთი; ტრომეთამინი; ბორის მჟავა; მანიტოლი; ნატრიუმის ჰიდროქსიდი q.s. pH რეგულირებისათვის; მარილმჟავა q.s.  pH რეგულირებისათვის; საინექციო წყალი q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ოფთალმოლოგიური საშუალებები - გლაუკომას სამკურნალო პრეპარატები და მიოტიკური საშუალებების-პროსტაგლანდინის ანალოგები

ათქ კოდი: S01E E04

დეტალური ინფორმაცია

ოფლოქსაცინი - ჰუმანითი

პრეპარატის დასახელება

ოფლოქსაცინი - ჰუმანითი

Ofloxacin - HUMANITY

გენერიული დასახელება: ოფლოქსაცინი

სამკურნალწამლო ფორმა

საინექციო ხსნარი

დეტალური ინფორმაცია

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

PACLITAXEL - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

პაკლიტაქსელი

სამკურნალწამლო ფორმა:

კონცენტრატი სანფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

კონცენტრანტის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: პაკლიტაქსელს 6.0 მგ.

დამხმარე ნივთიერებები: ეთანოლი, პოლიეთოქსილ 35 აბუსალათინის ზეთი;  ლიმონმჟავას მონოჰიდრატი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი და ათქ კოდი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, ტაქსანები

ათქ კოდი L01CD01.

დეტალური ინფორმაცია

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

PACLITAXEL - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

პაკლიტაქსელი

სამკურნალწამლო ფორმა:

კონცენტრატი სანფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

კონცენტრანტის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: პაკლიტაქსელს 6.0 მგ.

დამხმარე ნივთიერებები: ეთანოლი, პოლიეთოქსილ 35 აბუსალათინის ზეთი;  ლიმონმჟავას მონოჰიდრატი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი და ათქ კოდი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, ტაქსანები

ათქ კოდი L01CD01.

დეტალური ინფორმაცია

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი

PACLITAXEL - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

პაკლიტაქსელი

სამკურნალწამლო ფორმა:

კონცენტრატი სანფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

კონცენტრანტის ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: პაკლიტაქსელს 6.0 მგ.

დამხმარე ნივთიერებები: ეთანოლი, პოლიეთოქსილ 35 აბუსალათინის ზეთი;  ლიმონმჟავას მონოჰიდრატი.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი და ათქ კოდი

ანტინეოპლაზიური საშუალებები, ტაქსანები

ათქ კოდი L01CD01.

დეტალური ინფორმაცია

პარაცეტამოლი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

პარაცეტამოლ - ჰუმანითი

PARACETAMOL – HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

პარაცეტამოლი

სამკურნალწამლო დასახელება

საიფუზიო ხსნარი

შემადგენლობა:

ყოველი 100მლ შეიცავს:
აქტიური ნივთიერებას

პარაცეტამოლს 1000მგ

არააქტიური ნივთიერებები: მანიტოლი, დინატრიუმის ფოსფატის დიჰიდრატი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, მარილმჟავა, საინექიცო წყალი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები

ფრამაკოდინამიკული თვისებები

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანალგეზიური საშუალებები, ანილიდები.

ათქ კოდი: N02BE01

დეტალური ინფორმაცია

პლექსა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პლექსა-ჰუმანითი

PLEXA - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

როზუვასტატინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსულიტაბლეტი შეიცავს:

როზუვასტატინის კალციუმს, ექვივალენტურს 10 მგ / 20 მგ როზუვასტატინისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ლიპიდური ცვლის მამოდიფიცირებელი საშუალებები, HMG CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: C10AA07.

დეტალური ინფორმაცია

პლექსა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პლექსა-ჰუმანითი

PLEXA - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

როზუვასტატინი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსულიტაბლეტი შეიცავს:

როზუვასტატინის კალციუმს, ექვივალენტურს 10 მგ / 20 მგ როზუვასტატინისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ლიპიდური ცვლის მამოდიფიცირებელი საშუალებები, HMG CoA რედუქტაზას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: C10AA07.

დეტალური ინფორმაცია

პრეგინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

პრეგინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

პერინდოპრილი არგინინი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს 5 მგ / 10მგ  ექვივალენტურს 3.395 მგ/6.790 მგ პერინდოპრილისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ-ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C09AA04

დეტალური ინფორმაცია

პრეგინი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

პრეგინი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

პერინდოპრილი არგინინი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს 5 მგ / 10მგ  ექვივალენტურს 3.395 მგ/6.790 მგ პერინდოპრილისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ-ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C09AA04

დეტალური ინფორმაცია

პრეგინპლუსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პრეგინპლუსი-ჰუმანითი

PreginPlus - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტურიდასახელება

პერინდოპრილ არგინინი

ინდაპამიდი.

შემადგენლობა

პერინდოპრილ არგინინი 2,5მგ და ინდაპამიდი 0,625 მგ

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს...2,5 მგ (ექვივალენტურს 1,6975 მგ პერინდოპრილისა)

ინდაპამიდს.....0,625 მგ

პერინდოპრილ არგინინი 5მგ და ინდაპამიდი 1,25 მგ

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს... 5 მგ (ექვივალენტურს 3,395 მგ პერინდოპრილისა)

ინდაპამიდს.....1,25 მგ

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორები და დიურეზული საშუალებები.

ათქ კოდი: C09BA04

დეტალური ინფორმაცია

პრეგინპლუსი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პრეგინპლუსი-ჰუმანითი

PreginPlus - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტურიდასახელება

პერინდოპრილ არგინინი

ინდაპამიდი.

შემადგენლობა

პერინდოპრილ არგინინი 2,5მგ და ინდაპამიდი 0,625 მგ

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს...2,5 მგ (ექვივალენტურს 1,6975 მგ პერინდოპრილისა)

ინდაპამიდს.....0,625 მგ

პერინდოპრილ არგინინი 5მგ და ინდაპამიდი 1,25 მგ

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს... 5 მგ (ექვივალენტურს 3,395 მგ პერინდოპრილისა)

ინდაპამიდს.....1,25 მგ

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორები და დიურეზული საშუალებები.

ათქ კოდი: C09BA04

დეტალური ინფორმაცია

პრესტალი- 5 – ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

პრესტალი- 5 – ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

პერინდოპრილ არგინინი

ამლოდიპინი

სამკურნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

პერინდოპრილ არგინინს 5 მგ (3.395 მგ პერინდოპრილის შესაბამისი.)

ამლოდიპინის  ბესილატს ექვივალენტურს 5 მგ ამლოდიპინისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალება.აგფ-ინჰიბიტორი და კალციუმის არხების ბლოკატორები.

ათქ კოდი: C09BB04

დეტალური ინფორმაცია

პრესტალი-XL-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პრესტალიXL-ჰუმანითი

Prestal-XL - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

პერინდოპრილის არგინინი

ამლოდიპინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტი

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცვას:

პერინდოპრილის არგინინს 10მგ (შეესაბამება 6.790 მგ პერინდპორილს)

ამლოდიპინის ბესილატი ექვივალენტური 10მგ ამლოდიპინისა

დამხმარე ნითიერებები q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები.

 აგფ ინჰიბიტორის და კალციუმის არხების ბლოკატორის კომბინაცია

ათქ კოდი: C09BB04

დეტალური ინფორმაცია

პროპოფოლი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

პროპოფოლი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

პროპოფოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

საინექციო ემულსია

შემადგენლობა:

ყოველი ამპულა შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: პროპოფოლს 10 მგ, 20მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

საანესთეზიო საშუალებები, ზოგადი საანესთეზიო სხვა  საშუალებები.

ათქ კოდი: N01AX10

დეტალური ინფორმაცია

რამიპრილი-H – ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

რამიპრილი-H-ჰუმანითი.

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

რამიპრილი/ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

რამიპრილს 5 მგ, ჰიდროქლოროთიაზიდს 25მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, აგფ ინჰიბიტორები და დიურეზული საშუალებები

ათქ კოდი: C09BA05

დეტალური ინფორმაცია

რამიპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რამიპრილი - ჰუმანითი

RAMIPRIL - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

რამიპრილი

სამკურნალწამლო ფორმა

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

რამიპრილი 5მგ/10მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  რენინ - ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C09AA03

დეტალური ინფორმაცია

რამიპრილი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რამიპრილი - ჰუმანითი

RAMIPRIL - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

რამიპრილი

სამკურნალწამლო ფორმა

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი კაფსულა შეიცავს:

რამიპრილი 5მგ/10მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  რენინ - ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტების ინჰიბიტორები.

ათქ კოდი: C09AA03

დეტალური ინფორმაცია

რანოლზა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რანოლზა - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

რანოლაზინი

სამკურნალწამლო ფორმა

გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს რანოლაზინს 500 მგ / 1000 მგ

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

კარდიოლოგიური პრეპარატები, სხვა კარდიოლოგიური პრეპარატები.

ათქ კოდი: C01EB18

დეტალური ინფორმაცია

რანოლზა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

რანოლზა - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

რანოლაზინი

სამკურნალწამლო ფორმა

გახანგრძლივებული გამოთავისუფლების აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს რანოლაზინს 500 მგ / 1000 მგ

ფარმაკოლოგიური ჯგუფი

კარდიოლოგიური პრეპარატები, სხვა კარდიოლოგიური პრეპარატები.

ათქ კოდი: C01EB18

დეტალური ინფორმაცია

რეოგრელი

სავაჭრო დასახელება

რეოგრელი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

კლოპიდოგრელი

ასპირინი

სამკურნალწამლო ფორმა

ჟელატინის მყარი კაფსულები

შემადგენლობა

ერთი კაფსულა შეიცავს:

კლოპიდოგრელ ბისულფატს

ექვივალენტურს 75 მგ კლოპიდოგრელისა, ასპირინს 75 მგ (ნაწლავში ხსნადი ტაბლეტის სახით)

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტითრომბოზული საშუალება. თრომბოციტების აგრეგაციის ინჰიბიტორი, გარდა ჰეპარინისა.

ათქ კოდი: B01AC30.

დეტალური ინფორმაცია

რივათრომბი

სავაჭრო დასახელება

რივათრომბი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

რივაროქსაბანი

სამურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი  

შემადგენლობა

ყოველი აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი შიცავს:

რივაროქსაბანს 10 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  ანტითრომბოზული საშუალებები, Xa ფაქტორის პირდაპირი ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: B01AF01

დეტალური ინფორმაცია

რივათრომბი

სავაჭრო დასახელება

რივათრომბი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

რივაროქსაბანი

სამკურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი შიცავს:

რივაროქსაბანს 15 მგ ან 20 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  ანტითრომბოზული საშუალებები, Xa ფაქტორის პირდაპირი ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: B01AF01

დეტალური ინფორმაცია

რივათრომბი

სავაჭრო დასახელება

რივათრომბი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

რივაროქსაბანი

სამკურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი შიცავს:

რივაროქსაბანს 15 მგ ან 20 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  ანტითრომბოზული საშუალებები, Xa ფაქტორის პირდაპირი ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: B01AF01

დეტალური ინფორმაცია

რონემი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

რონემი-ჰუმანითი

აეორსო  არადაპატენტეულიდასახელება: მეროპენემი

სამკურნალწამლოფორა: საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი

ნლობა:

ყოველი ფლაკონი შეიცავს :

აქტიურ ნივთიერებას : მეროპენემის ტრიჰიდრატს ექვივალენტურს 500 მგ / 1000 მგ უწყლო მეროპენემისა.

დამხმარე ნივთიერება: ნატრიუმის კარბონატი.

აკთეუფი და :

ანტიბაქტერიულები სისტემური  გამოყენებისათვის,კარბაპენემი.

ათქ კოდი : J01DH02.

დეტალური ინფორმაცია

სალბუტამოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სალბუტამოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

სალბუტამოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

სალბუტამოლის სულფატს ექვივალენტურს 2მგ/4მგ სალბუტამოლისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებების სამკურნალო საშუალებები, სელექციური ბეტა-2-ადრენორეცეპტორის აგონისტები.

ათქ კოდი: R03AC02.

დეტალური ინფორმაცია

სალბუტამოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სალბუტამოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

სალბუტამოლი

სამკურნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

სალბუტამოლის სულფატს ექვივალენტურს 2მგ/4მგ სალბუტამოლისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებების სამკურნალო საშუალებები, სელექციური ბეტა-2-ადრენორეცეპტორის აგონისტები.

ათქ კოდი: R03AC02.

დეტალური ინფორმაცია

სალბუტამოლი-ჰუმანითი

შემადგენლობა:

თითოეული დოზა შეიცავს:

სალბუტამოლის სულფატი     120მკგ

(100მკგ საბაზისო სალბუტამოლის ექვივალენტური)

ოლეინის მჟავა        12მკგ

სუფთა სპირტი        5,81 მგ

HFA 134a  q.s.       58.10მგ

(1 .1, 1.2 - ტეტრაფლორეთანი)

თერაპიული მოქმედება:

ბრონქოდილატატორი.

დეტალური ინფორმაცია

სალუფონი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

სალუფონი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ცეტირიზინის ჰიდროქლორიდი

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ცეტირიზინის ჰიდროქლორიდს 10 მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სისტემური გამოყენების ანტიჰისტამინური პრეპარატები, პიპერაზინის წარმოებულები

ათქკოდი R06AE07

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი დეი + სანტა ქოლდი ნაითი

სავაჭროდასახელება:

სანტა ქოლდი დეი + სანტა ქოლდი ნაითი

სამკურნალწამლოფორმა

ჟელატინის რბილი კაფსულები

შემადგენლობა:

სანტაქოლდიდეი

ყოველი კაფსულა შეიცავს: აცეტამინოფენს 325 მგ, ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდს 5 მგ, დექსტრომეტორფანის ჰიდრობრომიდს 10 მგ.:

სანტა ქოლდი ნაითი

ყოველი კაფსულა შეიცავს: აცეტამინოფენს - 325 მგ, დოქსილამინისსუქცინატი 6,25 მგ, დექსტრომეტროფანისჰიდრობრომიდი 15 მგ.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი :

ხველების  და გაციების სამკურნალო  საშუალებები, ხველების დამთრგუნველი საშუალებები, გარდა კომბინირებულებისა ამოსახველებელ საშუალებებთან 

ათქკოდი:R05DA20

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი სპირიტი

სავაჭროდასახელება

სანტა ქოლდი სპირიტი

საერთაშორისოარაპატენტურიდასახელება

კომბინირებული პრეპარატი

სამკურნალწამლო  ფორმა

საინჰალაციო კაფსულები

შემადგენლობა

ყოველი რბილი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

ქაფური                  25 მგ

ქლოროთიმოლი        5 მგ

ევკალიპტოლი         125 მგ

მენთოლი               55 მგ

ტერპინეოლი           120 მგ

დეტალური ინფორმაცია

სანტა ქოლდი სუპერბრონქი

სავაჭრო დასახელება

სანტა ქოლდი  სუპერბრონქი

Santa Cold SUPERBRONCH

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

აცეტამინოფენი, დექსტრომეტორფანის ჰიდრობრომიდი, ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდი და გუაიფენიზინი.

სამკურნალწამლო ფორმა

რბილი ჟეალტინის  კაფსულები

შემადგნელობა

ყოველი რბილი ჟელატინის კაფსულა შეიცავს:

აცეტამინოფენს 325 მგ

დექსტრომეტორფანის ჰიდრობრომიდს 10მგ

ფენილეფრინის ჰიდროქლორიდს 5მგ

გუაიფენეზინს 50მგ

დამხმარე ნივთიერებები  q.s.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ხველებისა დაგაციების სამკურნალო საშუალებები, ხველების დამთრგუნველი საშუალებები, გარდა კომბინირებულებისა ამოსახველებელ საშუალებებთან.

ათქ კოდი: R05DA20

დეტალური ინფორმაცია

სევოფლურანი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სევოფლურანი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

სევოფლურანი

სამკურნალწმლო ფორმა

საინჰალაციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი ბოთლი შეიცავს : სევოფლურანს 100 მლ /250 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: საანესთეზიო საშუალებები, ნახშირწყალბადების ჰალოგენნაწარმები.

ათქ კოდი: N01AB08

დეტალური ინფორმაცია

სევოფლურანი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სევოფლურანი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

სევოფლურანი

სამკურნალწმლო ფორმა

საინჰალაციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი ბოთლი შეიცავს : სევოფლურანს 100 მლ /250 მლ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: საანესთეზიო საშუალებები, ნახშირწყალბადების ჰალოგენნაწარმები.

ათქ კოდი: N01AB08

დეტალური ინფორმაცია

სინტელუკასტი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

სინტელუკასტი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

მონტელუკასტი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: მონტელუკასტ ნატრიუმს, ექვივალენტურს 5 მგ/10 მგ მონტელუკასტისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები, ლეიკოტრიენების რეცეპტორების ანტაგონისტები.

ათქ კოდი: R03DC03

დეტალური ინფორმაცია

სინტელუკასტი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

სინტელუკასტი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

მონტელუკასტი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: მონტელუკასტ ნატრიუმს, ექვივალენტურს 5 მგ/10 მგ მონტელუკასტისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

სასუნთქი გზების ობსტრუქციული დაავადებების სამკურნალო პრეპარატები, ლეიკოტრიენების რეცეპტორების ანტაგონისტები.

ათქ კოდი: R03DC03

დეტალური ინფორმაცია

სპირამიცინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სპირამიცინი-ჰუმანითი

SPIRAMYCIN - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება სპირამიცინი

დოზირების ფორმა შემოგარსული ტაბლეტები შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს: სპირამიცინს 1.5მლნ სე / 3.0მლნ სე

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, მაკროლიდების ჯგუფის ანტიბიოტიკი.

ათქ კოდი : J01FA02

დეტალური ინფორმაცია

სულბაქტომაქსი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

სულბაქტომაქსი - ჰუმანითი

შემადგენლობა: 

1500მგ

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: ცეფტრიაქსონის ნატრიუმს ექვივალენტურს 1000მგ ცეფტრიაქსონისა. ნატრიუმის სულბაქტამს ექვივალენტურს 500მგ სულბაქტამისა.

750 მგ

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: ცეფტრიაქსონის ნატრიუმს ექვივალენტურს 500 მგ ცეფტრიაქსონისა. ნატრიუმის სულბაქტამს ექვივალენტურს 250 მგ სულბაქტამისა.

სამკურნალწამლო ფორმა:

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიბაქტერიული საშუალება სისტემური გამოყენებისთვის, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები.

ათქ კოდი J01DD54.

დეტალური ინფორმაცია

სულბაქტომაქსი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

სულბაქტომაქსი - ჰუმანითი

შემადგენლობა:

1500მგ

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: ცეფტრიაქსონის ნატრიუმს ექვივალენტურს 1000მგ ცეფტრიაქსონისა. ნატრიუმის სულბაქტამს ექვივალენტურს 500მგ სულბაქტამისა.

750 მგ

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: ცეფტრიაქსონის ნატრიუმს ექვივალენტურს 500 მგ ცეფტრიაქსონისა. ნატრიუმის სულბაქტამს ექვივალენტურს 250 მგ სულბაქტამისა.

სამკურნალწამლო ფორმა:

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიბაქტერიული საშუალება სისტემური გამოყენებისთვის, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები.

ათქ კოდი J01DD54.

დეტალური ინფორმაცია

სულბაქტოპიმი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

სულბაქტოპიმი-ჰუმანითი

SULBACTOPIM - HUMANITY

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ცეფეპიმი/სულბაქტამი

სამკურნალწამლოფორმა

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

ყოველივფლაკონი შეიცავს: ცეფეპიმის ჰიდროქლორიდს (ცეფეპიმის HCL-ისა და L-არგინინის ნარევის სახით) ექვივალენტურს 1000მგ ცეფეპიმისა, სულბაქტამის ნატრიუმს ექვივალენტურს 500მგ სულბაქტამისა. 

სამკურნალწამლოფორმა

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალება, პენიცილინების კომბინაცია, ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორების ჩათვლით

ათქ კოდი: J01CR

დეტალური ინფორმაცია

სუპრემაცეფი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სუპრემაცეფი - ჰუმანითი

SUPREMACEF - HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ცეფპოდოქსიმ პროქსეტილი

სამკურნალწამლო  ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ცეფპოდოქსიმ პროქსეტილს ექვივალენტურს 200 მგ ცეფპოდოქსიმისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები,

ათქ კოდი: J01DD01

დეტალური ინფორმაცია

სუპრემაცეფი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

სუპრემაცეფი - ჰუმანითი

SUPREMACEF - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ცეფპოდოქსიმ პროქსეტილი

სამკურნალწამლო ფორმა

დისპერგირებადი ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ცეფპოდოქსიმის პროქსეტილს  ექვივალენტურს 100 მგ ცეფპოდოქსიმისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:  სისტემური გამოყენების ანტიბაქტრიუელი საშუალებები, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები.

ათქ კოდი: J01DD01

დეტალური ინფორმაცია

ტაზობაქტი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტაზობაქტი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

პიპერაცილინი და ტაზობაქტამი  

წამლის ფორმა

საინექციო ხნსარის მოსამზადებელი ფხვნილი

შემადგენლობა

თითოეული ფლაკონი შეიცავს:

პიპერაცილინის ნატრიუმი USP

ექვივალენტური პიპერაცილინის 2გ და 4გ

ტაზობაქტამის ნატრიუმი

ექვივალენტური ტაზობაქტამი 250მგ და 500მგ

აღწერა

ფლაკონი თეთრი ფხვნილით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

პენიცილინების, მათ შორის ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორების კომბინაციები

ათქ კოდი: J01CR05

დეტალური ინფორმაცია

ტაზობაქტი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტაზობაქტი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

პიპერაცილინი და ტაზობაქტამი  

წამლის ფორმა

საინექციო ხნსარის მოსამზადებელი ფხვნილი

შემადგენლობა

თითოეული ფლაკონი შეიცავს:

პიპერაცილინის ნატრიუმი USP

ექვივალენტური პიპერაცილინის 2გ და 4გ

ტაზობაქტამის ნატრიუმი

ექვივალენტური ტაზობაქტამი 250მგ და 500მგ

აღწერა

ფლაკონი თეთრი ფხვნილით

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

პენიცილინების, მათ შორის ბეტა-ლაქტამაზას ინჰიბიტორების კომბინაციები

ათქ კოდი: J01CR05

დეტალური ინფორმაცია

ტელმიპრესი-HL-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტელმიპრესი-HL-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება

ტელმისარტანი

ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლო ფორმ

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ტელმისარტანს 40 მგ / 80 მგ

ჰიდროქლოროთიაზიდს 12.5 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ - ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II ანტაგონისტები და დიურეზულები.

ათქ კოდი: C09DA07

დეტალური ინფორმაცია

ტელმიპრესი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტელმიპრესი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება

ტელმისარტანი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ტელმისარტანს   40 მგ / 80 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II - ის ანტაგონისტები.

ათქ კოდი: C09CA07.

დეტალური ინფორმაცია

ტელმიპრესი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტელმიპრესი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტური დასახელება

ტელმისარტანი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ტელმისარტანს   40 მგ / 80 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II - ის ანტაგონისტები.

ათქ კოდი: C09CA07.

დეტალური ინფორმაცია

ტენზიკარდი–ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ტენზიკარდი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ატენოლოლი / ქლორტალიდონი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს:

ატენოლოლს 100მგ

ქლორტალიდონს 25მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ბეტაბლოკატორები, სელექციური ბეტაბლოკატირები და სხვა დიურეზული საშუალებები.

ათქ კოდი: C07CB03

დეტალური ინფორმაცია

ფებულა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ფებულა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ფებუქსოსტატი

დოზირების ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ფებუქსოსტატს 80მგ / 120მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: პოდაგრის საწინააღმდეგო საშუალებები, შარდმჟავას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: M04AA03

დეტალური ინფორმაცია

ფებულა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ფებულა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება:

ფებუქსოსტატი

დოზირების ფორმა:

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ფებუქსოსტატს 80მგ / 120მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: პოდაგრის საწინააღმდეგო საშუალებები, შარდმჟავას ინჰიბიტორები

ათქ კოდი: M04AA03

დეტალური ინფორმაცია

ფეპორინი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ფეპორინი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება: ცეფეპიმი

სამკურნალწამლო ფორმა: ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერება:  ცეფეპიმის ჰიდროქლორიდი ექვივალენტური 500 მგ/1 გ/2 გ ცეფეპიმისა.

დამხმარე ნივთიერება: არგინინი

დეტალური ინფორმაცია

ფორსაჟი – ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ფორსაჟი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ვალსარტანი და ამლოდიპინი

სამკრნალწამლო ფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს

ვალსარტანს   160 მგ / 160 მგ

ამლოდიპინის ბესილატს ექვივალენტურს 5მგ / 10 მგ ამლოდიპინისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

რენინ-ანგიოთენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები; ანგიოთენზინ II-ის ანტაგონისტები, კომბინაცია; ანგიოთენზინ II ანტაგონისტები და კალციუმის არხების ბლოკატორები

ათქ კოდი: C09DB01.

დეტალური ინფორმაცია

ფორსაჟი – ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ფორსაჟი - ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ვალსარტანი

ამლოდიპინი

სამკრნალწამლოფორმა

ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი ტაბლეტი შეიცავს

ვალსარტანს   160 მგ/160 მგ

ამლოდიპინის ბესილატს ექვივალენტურს 10 მგ/ 5მგ ამლოდიპინისა.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

რენინ-ანგიოთენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები; ანგიოთენზინ II-ის ანტაგონისტები და კალციუმის არხის ბლოკერები.

ათქ კოდი: C09DB01.

დეტალური ინფორმაცია

ფორსაჟი-HL-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ფორსაჟი-HL-ჰუმანითი

Forsage-HL-HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ვალსარტანი, ამლოდიპინი და ჰიდროქლოროთიაზიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს:

ვალსარტანს 160.00 მგ

ამლოდიპინის ბესილატს ექვივალენტურს 10მგ ამლოდიპინისა

ჰიდროქლოროთიაზიდს   12.50 მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

რენინ-ანგიოტენზინის სისტემაზე მოქმედი საშუალებები, ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ანტაგონისტები სხვა კომბინაციაში

ათქ კოდი: C09DX01

დეტალური ინფორმაცია

ფუროსემიდი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ფუროსემიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ფუროსემიდი

სამკურნალწამლო ფორმა:

საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა:

2მლ ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას - ფუროსემიდს 20მგ

არააქტიურ ნივთიერებებს: 10% ნატრიუმის ჰიდროქსიდს, ნატრიუმის ქლორიდს, საინექციო წყალს

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

დიურეზული საშუალებები, სულფონამიდები

ათქ კოდი: C03CA01

დეტალური ინფორმაცია

ქვანექსი

სავაჭრო სახელწოდება

ქვანექსი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

ქვეტიაპინი

დოზირების ფორმა: შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ქვეტიაპინის  ფუმარატს ექვივალენტურს 25 მგ /100 მგ / 200 მგ /300 მგ ქვეტიაპინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:   ანტიფსიქოზური საშუალება

ათქ კოდი: NO5AH04

დეტალური ინფორმაცია

ქვანექსი

სავაჭრო სახელწოდება

ქვანექსი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება

ქვეტიაპინი

დოზირების ფორმა: შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა:

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ქვეტიაპინის  ფუმარატს ექვივალენტურს 25 მგ /100 მგ / 200 მგ /300 მგ ქვეტიაპინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:   ანტიფსიქოზური საშუალება

ათქ კოდი: NO5AH04

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

Cerasta - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ციტიკოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ციტიცოლინის ნატრიუმს ექვივალენტურს 250 მგ ციტიკოლინისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ფსიქოანალეფსიურები, სხვა ფსიქომასტიმულირებელი და ნოოტროპული საშუალებები.

ATC Code: N06BX06

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

Cerasta - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ციტიკოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ციტიცოლინის ნატრიუმს ექვივალენტურს 250 მგ ციტიკოლინისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ფსიქოანალეფსიურები, სხვა ფსიქომასტიმულირებელი და ნოოტროპული საშუალებები.

ATC Code: N06BX06

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

Cerasta - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ციტიკოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა საინექციო ხსნარი

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას: ციტიცოლინის ნატრიუმს ექვივალენტურს 250 მგ ციტიკოლინისა

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ფსიქოანალეფსიურები, სხვა ფსიქომასტიმულირებელი და ნოოტროპული საშუალებები.

ATC Code: N06BX06

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა პლიუსი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა პლიუსი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება

ციტიკოლინ ნატრიუმი და პირაცეტამი 

სამკურნალწამლო ფორმა

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები 

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული  ტაბლეტი შეიცავს:

ციტკოლინის ნატრიუმი ექვივალენტური 500მგ ციტიკოლინისა

პირაცეტამი 400 მგ

 

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

ციტიკოლინის

სამკურნალწამლო ფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ციტიკოლინის ნატრიუმს ექვივალენტურს 500 მგ/ 100 მგ ციტიკოლინისა

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფსიქოანალეფსიურები, სხვა ფსიქომასტიმულირებელი და ნოოტროპული საშალებები.

ათქ კოდი: N06BX06

დეტალური ინფორმაცია

ცერასტა-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ცერასტა-ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებულიდასახელება

ციტიკოლინი

სამკურნალწამლო ფორმა

სიროფი

შემადგენლობა

ყოველი მლ შეიცავს:

ნატრიუმის ციტიკოლინს ექვივალენტურს 100მგ ციტიკოლინისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ფსიქოსტიმულატორები, სხვა ფსიქოსტიმულატორები და ნოოტროპული საშუალებები

ათქ კოდი: N06BX06

დეტალური ინფორმაცია

ცეფოტაქსიმი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება: ცეფოტაქსიმი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება: ცეფოტაქსიმი

სამკურნალწამლო ფორმა: ფხნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა

ყოველი ფლაკონი შეიცავს:

ცეფოტაქსიმის ნატრიუმს ექვივალენტურს 0.5 გ/1 გ/2 გ ცეფოტაქსიმისა.

აღწერა: თეთრი ან მოთეთრო ფერის კრისტალური ფხვნილი

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიბაქტერიულები სისტემური გამოყენებისათვის, მესამე თაობის ცეფალოსპორინები,

ათქ კოდი: J01DD01

დეტალური ინფორმაცია

ცეფტაზი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ცეფტაზი - ჰუმანითი

CEFTAZI - HUMANITY

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

ცეფტაზიდიმი

სამკურნალწამლო ფორმა:

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად.

შემადგენლობა:

1 ფლაკონი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება:

ცეფტაზიდიმი (ცეფტაზიდიმის პენტაჰიდრატის სახით)  0.5 გ ; 1 გ  და 2 გ

დამხმარე ნივთიერებები: ნატრიუმის კარბონატი

დეტალური ინფორმაცია

ცეფტაზიმაქსი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ცეფტაზიმაქსი-ჰუმანითი

CEFTAZIMAX – HUMANITY

საერთაშორისო არადაპატენტებული დასახელება

ცეფტაზიდიმი/სულბაქტამი

სამკურნალწამლო ფორმა

ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

შემადგენლობა:

ყოველი ფლაკონი შეიცავს: ცეფტადიმის პენტაჰიდრატს ექვივალენტურს 1000 მგ ცეფტაზიდიმისა, სულბაქტამის ნატრიუმს ექვივალენტურს 500 მგ სულბაქტამისა.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, ანტიბაქტერიული საშუალბების კომბინაცია.

ათქ კოდი J01RA

დეტალური ინფორმაცია

ცეფტრიაქსონი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება: ცეფტრიაქსონი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არა დაპატენტებული დასახელება: ცეფტრიაქსონი

შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერება: ცეფტრიაქსონ ნატრიუმს ექვივალენტურს 0.5 გ/ 1 გ /2 გ ცეფტრიაქსონისა.

სამკურნალო ფორმა: ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

აღწერა: თეთრი ან თითქმის თეთრი კრისტალური უსუნო ფხვნილი.

ჩვენებები

ნატრიუმის ცეფტრიაქსონის საინექციო ხსნარი გამოიყენება მგრძნობიარე პათოგენებით გამოწვეული სასუნთქი გზების , საშარდე გზების , სანაღვლე გზების , მუცლის ღრუს , მენჯის ღრუს , კანის რბილი ქსოვილების , ძვლის და სახსრების ინფექციების სამკურნალოდ. იგი ასევე გამოიყენება სეპტიცემიის, მენინგიტის და ინფექციის პრევენციის დროს პერიოპერაციულ პერიოდში. ამასთან ერთად პროდუქტის ერთჯერადი დოზა მიიღება გონორეას სამკურნალოდ.

დოზა: 0.5 გ/1 გ / 2 გ

დეტალური ინფორმაცია

ცეფტრიაქსონი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება: ცეფტრიაქსონი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არა დაპატენტებული დასახელება: ცეფტრიაქსონი

შემადგენლობა

აქტიური ნივთიერება: ცეფტრიაქსონ ნატრიუმს ექვივალენტურს 0.5 გ/ 1 გ /2 გ ცეფტრიაქსონისა.

სამკურნალო ფორმა: ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად

აღწერა: თეთრი ან თითქმის თეთრი კრისტალური უსუნო ფხვნილი.

 

 

დეტალური ინფორმაცია

ცეფუროქსიმი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ცეფუროქსიმი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტურიდასახელება:

ცეფუროქსიმისნატრიუმი  

სამკურნალწამლოფორმა:

ფხვნილისაინექციოხსნარისმოსამზადებლად

შემადგენლობა

ყოველიფლაკონიშეიცავს:

ცეფუროქსიმის ნატრიუმს 0,75 / 1,5

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ანტიბაქტერიულები სისტემური გამოყენებისათვის, მეორე თაობის ცეფალოსპორინები

ათქ კოდი:  J01DC02

დეტალური ინფორმაცია

ჰეპარინი - ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება:

ჰეპარინი – ჰუმანითი

საერთაშორისოარაპატენტირებულიდასახელება:

ჰეპარინ ნატრიუმი

სამკურნალწამლოფორმა:

საინექციო ხსნარი.

შემადგენლობა:

ყოველი  მლ შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებას:

ჰეპარინ ნატრიუმს      5000 სე

დამხმარე ნივთიერებებს:

ქლორკრეზოლს, ნატრიუმის ქლორიდს, ნატრიუმის ციტრატს, საინექციო წყალს.

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი:

ანტითრომბოზული საშუალებები, ჰეპარინის ჯგუფი.

ათქ კოდი: B01AB01.

დეტალური ინფორმაცია

ჰიდროქლორთიაზიდი-ჰუმანითი

სავაჭროდასახელება

ჰიდროქლორთიაზიდი-ჰუმანითი

საერთაშორისოარადაპატენტებულიდასახელება

ჰიდროქლორთიაზიდი

სამკურნალწამლოფორმა

შემოგარსული ტაბლეტები

შემადგენლობა

ყოველი შემოგარსული ტაბლეტი შეიცავს:

ჰიდროქლორთიაზიდს  25მგ / 50მგ

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი

ფარმაკოთერაპიულიჯგუფი: დიურეზული საშუალებები, თიაზიდები.

ათქ კოდი: C03AA03

დეტალური ინფორმაცია

ჰუმადოქსი - ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება

ჰუმადოქსი - ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება

დოქსიციკლინი

სამკურნალწამლო ფორმა

მყარი ჟელატინის კაფსულები

შემადგენლობა

თითოეული კაფსულა შეიცავს:

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიული საშუალებები, ტეტრაციკლინები.

ათქ კოდი: J01AA02 

დეტალური ინფორმაცია

ჰუმასეპტოლი-ჰუმანითი

სავაჭრო დასახელება:

ჰუმასეპტოლი-ჰუმანითი

საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება:

სულფამეთოქსაზოლი და ტრიმეთოპრიმი

სამკურნალწამლო ფორმა:

შემოუგარსავი ტაბლეტები

შემადგენლობა:

თითოეული ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს:

სულფამეთოქსაზოლს 800მგ/400მგ

ტრიმეთოპრიმს 160მგ/80მგ

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

ანტიბაქტერიული საშუალებები სისტემური გამოყენებისათვის, სულფონამიდები და ტრიმეტროპრიმი კომბინაციებში

ათქ კოდი: J01EE01.

დეტალური ინფორმაცია